Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Poistenie hypotéky, ako na to ?

54692661_s.jpg Poistenie hypotéky. Ako na to za rozumnú cenu.

Aké poistenie hypotéky je výhodné?

Kde mám  poistenie hypotéky riešiť?

Koľko ma takéto poistenie bude stáť a čo vlastne poistením hypotéky získam ?

To sú otázky na ktoré sa oplatí hľadať odpovede, ak považujete poistenie hypotéky za dôležité .

Správnym výberom poistenia hypotéky môžete získať oveľa lepšie poistné podmienky a  zároveň ušetriť kopu peňazí .

 

Ktoré  poistenie hypotéky je výhodné ?

 

Pri poistení hypotéky máte v zásade dve možnosti, ako takéto poistenie riešiť :

1. v banke v ktorej beriete hypotéku,

alebo

2 . v niektorej z komerčných  poisťovní.

 

Povedzme si výhody a nevýhody týchto dvoch riešení.

 

Poistenie hypotéky v banke VÝHODY:

 

 • Banka za poistenie hypotéky ktoré zrealizujete cez banku väčšinou uplatní nejakú zľavu z úrokovej sadzby hypotéky napr. 0,2%.  Pri hypotéke napr. 80 000 eur , úroku 1,5% a splatnosti 30 rokov  to robí úsporu na splátke  v sume cca 8 eur mesačne . Tzn. poistením hypotéky v banke pri uvedených prametroch ušetríte cca 8 eur mesačne na splátke hypotéky .

 

Poistenie hypotéky v banke NEVÝHODY :

 

 • Banka často krát pri poistení hypotéky neuplatňuje vyplnenie tzv. zdravotného dotazníka, ale iba dá klientovi podpísať tzv. vyhlásenie o zdravotnom stave, kde klient vlastne podpisuje, že je úplne zdravý. To môže viesť  k tomu, že ak dôjde k poistnej udalosti a zistí sa, že poistený mal nejaký zdravotný problém v minulosti pred podpisom poistnej zmluvy,  tak poistné plnenie bude odmietnuté.  

 

 • Poistné podmienky sú v bankovom poistení hypotéky často krát nevýhodnejšie, ako u štandardných poisťovní . Napr. plnenie z poistenia invalidity môže byť vyplatené iba vtedy, ak je poistená osoba uznaná za invalidnú, ale zároveň musí byť odkázaná na starostlivosť inej osoby

 

 • Poistenie hypotéky sa môže stať súčasťou úverovej zmluvy a ak by ste v budúcnosti chceli toto poistenie zrušiť môžete zaplatiť jednorázovo nemalý poplatok  za zmenu zmluvných podmienok ( napr. 150 eur)

 

 • Výber poistných rizík a variabilita ( možnosť kombinácie rizík)  môžu byť v banke obmedzené. Ak už človek rieši životné poistenie k hypotéke, alebo k úveru určite sa oplatí porozmýšľať či nie je vhodné poistiť sa komplexne. Tzn. zahrnúť do poistenia aj iné poistné krytia ktoré s hypotékou nemusia úplne súvisieť, ale môžu byť pre poisteného dôležité z iných dôvodov .

 

 • Možné komplikácie pri úprave poistnej zmluvy v budúcnosti, napr. ak by ste chceli zvyšovať, alebo znižovať poistné sumy. 

 

 • Riešenie následných poistných udalostí, teda poistného plnenia sa môže komplikovať, keďže hlavným biznisom banky  a jej pracovníkov je poskytovanie úverov a hypoték a nie poistenie a riešenie poistných udalostí . 

 

 

Poistenie hypotéky  v niektorej z poisťovní VÝHODY :

 

 • Skúmanie zdravotného stavu poisteného. Tzn. prijatie do poistenia na základe posúdenia zdravotného stavu a ak poistený uviedol pravdivé údaje je nemožné aby sa  poisťovne neskôr z tohto dôvodu vykrúcali pri poistnom plnení .

 

 • Poistné podmienky v niektorej z poisťovní  môžu byť výhodnejšie, ako v bankovom poistení. Napr. už spomínané poistné krytie hypotéky v prípade invalidy,alebo poistenie PN … .

 

 • Oveľa väčší výber možností poistenia hypotéky medzi viacerými poisťovňami. Tzn. môžete si dať porovnať poistné podmienky a vybrať si z rôznych poistných značiek (AXA, Generali, UNIQA, ALLIANZ… )

 

 • Variabilita výberu poistných rizík a aj variabilita možnosti úpravy poistenej zmluvy  v budúcnosti. Tzn. možnosť zvyšovať, znižovať poistné sumy, alebo rušiť či dopĺňať poistné riziká .

 

 • V prípade zrušenia, alebo zmeny poistného produktu nehrozí sankcia v podobe poplatku za zmenu zmluvných podmienok hypotéky, pretože poistenia hypotéky v niektorej z poisťovní nemusí byť zahrnuté do podmienok hypotekárneho, alebo iného typu úveru .

 

 

Poistenie hypotéky  v niektorej z poisťovní NEVÝHODY :

 

 • Nezískate spomínanú zľavu z úrokovej sadzby oproti tomu ak si uzatvoríte poistenie hypotéky priamo v banke. Na druhej strane treba zvážiť či takáto zľava vôbec stojí za to v porovnaní s inými možnosťami riešenia poistenia hypotéky . ( v príklade na začiatku článku úspora  cca 8 eur  mesačne )

V niektorej  banke môžete dostať lepší úrok aj bez zľavy za  bankové poistenie hypotéky,  oproti  tej banke kde práve plánnujete riešiť svoju hypotéku . Preto kvalitné porovnanie možností hypoték v rôznych bankách by malo predchádzať rozhodnutiu riešiť poistenie hypotéky .

 

Koľko stojí poistenie hypotéky ?

 

      Poistenie hypotéky je veľmi individuálne a cena sa tak nedá paušalizovať . U väčšiny ľudí bude mať najzásadnejší vplyv na cenu poistenia hypotéky výška hypotéky a vek toho, kto sa poisťuje .  S vekom poisteného rastie riziko , že nastane poistná udalosť hlavne z dôvodu choroby a tak poisťovne so zvyšujúcim sa vstupným vekom poisteného zvyšujú tzv. poistné ( platba sa poistku ) 

 

A samozrejme, že toho, kto si berie hypotéku 30 000 eur bude stáť poistenie menej, ako toho, kto si zoberie hypotéku 70 000 eur.

 

Príklad :

 

Peter  ( 30 r) si berie hypotéku 50 000 eur na kupu bytu s úrokom 1,39% . Koľko ho môže stáť poistenie hypotéky?

 

POISTENIE HYPOTÉKY POROVNANIE POISTNÉHO KRYTIA

 

 

 

 

 

Na prvý pohľad vychádza cenovo zaujímavo aj poistenie hypotéky v   Slovenskej sporiteľni. Ale podstatné je všímať si aj poistné podmienky. Vtedy to už až tak zaujímavé v SLSP  nie je .

 

Invalidita v SLSP je krytá od 75% invalidity, v NN ,AXE a UNIQE už od 70% . Tých 5% zohráva pri krytí veľmi veľkú rolu . Predstavte si, že ste sa stali plne invalidný s invaliditou 70% ( od 70% je plná invalidita podľa Sociálnej poisťovne) máte teda chatrné zdravie  a znížil sa vám rapídne príjem ( priemerný  plný invalidný dôchodok je cca 370 eur) , ale hypotéku musíte pri poistení v SLSP platiť ďalej lebo ste "len" na  70% invalidný. 

 

Poistenie PN je v SLSP vyplácané následne až od 60 dňa trvania PN-ky. V AXE od 60 dňa, ale spätne tzn. že sa plnenie vyplatí aj za prvých 60 dní teda od 1 dňa trvania PN . V NN a UNIQE  je PN vyplácaná už od 29 dňa trvania PN .

Za prvých 29 dní trvania PN sa v NN vypláca 25% z poistnej sumy .

 

V SLSP , AXE a Uniqe ak nastane invalidita poistenie smrti zaniká, v NN poistenie smrti invaliditou nezaniká, ale krytie pokračuje .

 

V NN je v poistení napr. zahrnutý aj bonus 40 000 eur poistenie smrti pri dopravnej nehode.

 

V AXE je časť poistnej sumy Invalidity a Smrti naviazaná na pravidelné lekárske prehliadky .

 

Nižší stupeň invalidity sa v SLSP nedá k hypotéke poisťiť. V NN a Axe je možné poistiť invaliditu už od 40%.

 

    Z príkladu vidieť že cenové rozdiely, ale aj rozdiely v poistných podmienkych sú značné .  Osobne by som z príkladu volil poistenie v Uniqe, pretože má lepšie poistné podmienky na invaliditu a PN oproti SLSP a dokonca je aj najlacnejšia. V Axe mi vadí naviazanie časti poistných súm na pravidelné lekárske prehliadky. NN sa mi zdá už zbytočne drahá .

     A práve pre tieto rozdiely sa oplatí nad poistením hypotéky porozmýšľať a dať si ušiť poistku na mieru s výhodnými poistnými podmienkami  za rozumné peniaze . 

 

Čo by v správnom poistení hypotéky nemalo chýbať 

 

    V zásade pri poistení hypotéky musíme uvažovať v prvom rade nad krytím rizík spojených s dlhodobou stratou príjmu ( smrť, invalidita ) a potom, ak je to potrebné s krytím rizík krátkodobej straty príjmu ( poistenie PN a nezamestnanosti ).

 

Splácanie záväzku v podobe hypotéky, alebo úveru najviac ohrozuje dlhodobý výpadok príjmu, čo je v prípade smrti a invalidity jednoznačné

 

Ak je naše vlastné splácanie hypotéky dôležité aj pre iné osoby ( najbližší príbuzní, deti , manžel, manželka, druh, družka ), tak poistenie smrti, by malo byť  jednoznačne v poistení hypotéky zahrnuté . 

Ak ale sme slobodní  a nemáme potrebu resp. nie je pre nás dôležité niekomu odkazovať náš majetok, tak môže byť poistenie smrti pre nás nepodstatné, pretože v pripade smrti si nehnuteľnosť zoberie banka, čo nám môže už byť vlastne jedno .

 

     Poistenie invalidity je nejpodstatnejším krytím hypotéky v každom prípade. Pri invalidite sa nám podstatne zníži schopnosť pracovať a tým sa zníži  samozrejme aj náš príjem . Banku však zaujíma hlavne to, či príde pravidelná splátka . Splácanie hypotéky z invalidného dôchodku bez iného príjmu je však povedzme si pravdu  takmer nemožné .  Odklad splátok , alebo ich dočasné zníženie vôbec nič v tomto prípade nevyriešia .

 

Preto poistenie invalidity je na 1. mieste .

 

Poistenie PN je podstané vtedy, ak nemáme finančnú rezervu resp. nemáme ju v dostatočnej výške  .  Ak dôjde k PN, tak sa nám samozrejme znížia príjmy, aj keď to nemusí byť pre každého ohrozujúce  (PN je dlhodobo cca 55% z hrubej mzdy  ). Rozhoduje aké máme celkové nutné výdavky vz. koľko dostaneme na PN zo Sociálnej poisťovne .

Napr. Prepočet 800 eur v hrubom je 621 eur v čistom. Výška PN by bola cca 55% z 800 teda 440 eur .

 

Ak by nám zníženie príjmu počas PN mohlo robiť problémy so splácaním hypotéky, alebo úveru, tak má pre nás poistenie PN zmysel.

Treba ale myslieť hlavne na dlhodobú PN, teda trvajúcu viac ako 2,3 mesiace . Jeden dva mesiace sa možno dajú nejako finančne zaplátať, ale čo tak 10-12 mesiacov PN-ky?

 

Rozdiely v cene poistenia hypotéky sa  medzi poisťovňami budú u každého individuálne líšiť, podľa jeho konkrétnych parametrov a nastavenia poistnej zmluvy ( výška hypotéky, vek, doba poistenia, poistné sumy...)

 

Poistenie hypotéky môže obsahovať aj krytie ďalších zdravotných rizík v podobe úrazového poistenia, alebo poistenia kritických chorôb a pod.  Niektoré z týchto ďalších rizík však úplne, alebo čiastočne rieši už aj spomínané krytie ( invalidita, PN ) .

 

Poistenie straty zamestanania je poistením na diskusiu, pretože jeho plnenie je dosť obmedzené. Tzn. nie akákoľvek strata zamestnania je takýmto poistením krytá.  Asi najdôležitejším parametrom tohto poistenia je krytie straty zamestnania viac menej iba z organizačných dôvodov. Teda nie dohodou, nie výpoveďou za neplnenie prac. povinností, alebo vlastnou výpoveďou a. pod. .

 

Zvážiť čo mať, alebo nemať v poistnej zmluve poistenia hypotéky stojí teda za to. Aby sme neplatili za zbytočnosti, alebo naopak , aby niečo podstatné v našej poistnej zmluve nechýbalo .

 

 

Ak sa vám článok páčil ďakujem pekne vopred za váš like na facebooku  :-)  tlačítkom pod článkom. Ak by ste sa potrebovali poradiť o poistení hypotéky, alebo o hypotékach ako takých, som vám bezplatne k dospozícii na tel. čísle 0905 506 826, alebo ak vyplníte kontaktný formulár .

 

           Stanislav Jendrišák

7 tipov ako dostať plnenie z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Druhý dôchodkový pilier. Máte ho správne nastavený?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .