Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Poistenie invalidity by nemalo chýbať v žiadnej životnej poistke . Viete prečo ?

12331011_s.jpg Poistenie invalidity

 

Z mojej skúsenosti, si ľudia po čase nepämätajú, čo majú vo svojej poistnej zmluve poistené a pamätajú si už iba to, že majú nejakú poistku .

 

Dokonca si veľa krát myslia, že majú v poistnej zluve poistené niečo napr. poistenie invalidity, čo tam vôbec nie je a prípadná poistná udalosť by ich veľmi  finačne prekvapila, keďže by z poistky  nedostali to, čo očakávajú .

 

Čo je ale v poistke to najdôležitejšie. To, čo by tam určite nemalo chýbať ?

Ak by som si ja mal vybrať jedno jediné poistné riziko, ktoré by som určite chcel v zmluve mať,  bolo by ním

práve poistenie invalidity.

 

Prečo poistenie invalidity  ?

 

Je niekoľko poistných rizík ,ktoré by v dobrej rizikovej životnej poistke nemali chýbať, ale poistenie invalidity je kľúčové .

Poistenie si ľudia uzatvárajú preto, aby si zabezpečili finančné zdroje v čase, keď stratia príjem zo zdravotných dôvodov či už spôspobených chorobou alebo úrazom .

 

A  nič tak neznižuje resp. úplne nevylučuje  príjem ako práve invalidita .

V prípade invalidity sa pre  človeka zníži, alebo úplne vylúči  možnosť pracovať a tým pádom aj možnosť zarábať si na živobytie  a tak je odkázaný na sociálne dávky . Teda v prípade ak má na ne vôbec nárok .

Odkázaný na nízku sociálnu dávku od štátu je človek v takomto prípade iba vtedy, pokiaľ nemal vo svojej poistke  poistenie invalidity.

Pretože práve vtedy, ak sa stane poistený invalidným mu poisťovňa začne z poistenia invalidity vyplácať, či už pravidelne, alebo jednorázovo peniaze .

 

Na Slovensku je cca viac ako 200 000 ľudí v produktívnom veku invalidných, z toho vyplýva, že štatisticky je medzi slovákmi vysoká pravdepodobnosť invalidity .

 

Keď som nad tým rozmýšľal, sám som si uvedomil, že v mojom najbližšom okolí bolo  a aj stále je niekoľko ľudí čiastočne, alebo plne invalidných pritom na prvý pohľad na to nevyzerajú a dokonca som sa to o niektorých dozvedel  až po čase, hoci som sa s nimi často stretával .

 

Čo je ešte v rámci poistenia invalidity kryté

 

V rámci poistenia invalidity má poistený čiastočne kryté aj tzv. vážne, alebo inak povedané  kritické choroby, trvalé následky úrazu a samozrejme invaliditu ako takú.

 

Kritické choroby sú poistením invalidity vykryté v takom prípade , že ak je kritická choroba vážna, tak je väčšinou dôvodom invalidity a tak poistený  dostane peniaze z poistenia ivalidity.

Aj v prípade vážneho úrazu, úrazu ktorý zanechá trvalé následky a následnú invaliditu by poistený dostal plnenie z poistenia invalidity ,ak by ju mal v zmluve poistenú.

 

Pozor ! 

Poisťovne sa podmienkami poistenia invalidity výrazne líšia, či už poistnými podmienkami, alebo vôbec rozsahom a spôsobom invalidity ktorú klientom kryjú . Preto nie je jedno v ktorej poisťovni poistenie invalidity máte.

 

Záverom 

 

Niekto by mohol namietať, že základom poistky je  poistenie smrti, alebo poistenie úrazu . 

Poistenie smrti je však zabezpečením pre niekoho iného a je zodpovednosťou poisteného  skôr voči rodine, alebo blízkym . 

Poistenie invalidity  je však zodpovednosťou k sebe samému .

 

A poistenie úrazu ?

Každý úraz ktorý nezanechá vážne trvalé následky znamená iba krátkodobý výpadok príjmu človeka, čo ho finančne až tak  neohrozuje,  ale dlhodobý výpadok príjmu častokrát výpadok do konca života, ktorým je práve invalidita, môže človeka finančne zruinovať resp. uvrhnúť ho do chudoby .

 

Nie nadarmo si pri rôznych príležitostiach prajeme jeden druhému zdravie. Lebo ak sme zdraví všetko ostatné je už v našich rukách.

Ale ak sme chorí, už to v našich rukách nie je a  sme svojimi možnosťami obmedzení a niekedy obmedzení úplne fatálne.

Práve vtedy pomáha  poistenie invalidity .

 

POZOR !  Ale iba poistenie invalidity  ktoré je správne nastavené . Tzn. v správnej poisťovni so správnymi podmienkami .

 

Ak potrebujete poradiť s poistením som vám bezplatne k dispozícii ak vyplníte kontakný formulár, alebo mi zavoláte na tel. číslo 0905 506 826 . Rád sa vám budem venovať .

 

                                                                Stanislav Jendrišák

 

7 tipov ako nestratiť peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .