Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri správe svojich financií.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book a posuňte svoju finančnú gramotnosť na novú úroveň.

Na týchto 5 vecí si dajte pozor ak uzatvárate rizikové životné poistenie .

20679864_s.jpg Rizikové životné poistenie a jeho 5 úskalí

Rizikové životné poistenie vás môže zachrániť od  finančného krachu v čase, keď to budete najviac potrebovať, teda vtedy ak prídete o zdravie. Ale ak si nedáte pri uzatváraní  rizikového životného poistenia pozor na niektoré  veci, tak tomu môže byť naopak, tzn. že vám  rizikové životné poistenie bude iba vyťahovať peniaze z vačku a pomoc  z poistky nebude žiadna.

Od čoho to závisí ?

Je to o  týchto piatich kľúčových bodoch .

 

1. Rizikové životné poistenie a pripoistenia ktoré sú pre vás dôležité

 

Rizikové životné poistenie môže obsahovať rôzne poistné riziká, ktoré si každý môže zvoliť podľa toho, čo potrebuje rizikovým životným poistením riešiť. Tzn.   najpodstatnešie je určiť si, ktoré poistné riziká sú pre vás dôležité. Až potom má zmysel riešiť ostané štyri vecí spomenuté v článku .

 

Ak si nesprávne určíte, ktoré riziká sú pre vás najdôležitejšie, tak sa môže stať práve to, že vás rizikové životné poistenie bude nedostatočne chrániť, alebo to, že budete vyhadzovať peniaze za poistné riziká, ktoré nepotrebujete, alebo sú nepodstatné.

 

Spomeniem niektoré poistné riziká z ktorých je možné si vybrať, ak uzatvárate rizikové životné poistenie.

 

Smrť akákoľvek

Smrť úrazom

Denné odškodné z úrazu

Trvalé následky úrazu lineárne

Trvalé následky úrazu progresívne

Trvalé následky  úrazu jednorázové

Invalidita spôsobená úrazom

Invalidita spôsobená chorobou

Invalidita spôsobená aj chodobou aj úrazom

Kritické choroby

Poistenie PN

Operácie

Nemocničné odškodné z úrazu

Bolestné

Čas nevyhnutného liečenia

Oslobodenie od platenia poistného

atď.

Výber poistných rizík je kľúčová vec. Ak si s tým neviete rady, tak sa obráťte na skúseného finančného, alebo poisťovacieho konzultanta ktorý vám pomôže zorientovať sa v tom . 

Pomôže vám uvedomiť si ktoré riziká su pre vás dôležité a ktoré sú  už zbytočným nadštandardom.

 

2. Aké vysoké poistné sumy si nastaviť v rizikovom životnom poistení

 

Mať správne vybraté poistné riziká ešte neznamená mať výhodne uzatvorené rizikové životné poistenie.

Druhou podstatnou vecou je,  na aké sumy sú tieto riziká v rizikovom životnom poistení vykryté.

Ak máte plat 800 eur a náklady na  záväzky a výdavky tiež 800 eur, tak poistenie invalidity na sumu 50 eur/mesačne vám asi nič nerieši .

Tzn. aby neboli riziká poistené na príliš malé, ale ani na zbytočne vysoké poistné sumy.

 

Napríklad.

 

Ak potrebujte mať poistenú invaliditu, tak toto riziko môže byť poistné na:

 

jednorázovo vyplácanú  sumu od 1000 € do 200  000 €

alebo

mesačne vyplácanú sumu od 50 € do 2000 €

Ak chcem urobiť správny výber, mal by som uvažovať nad tým, aký príjem budem v prípade invalidity potrebovať tak, aby som vykryl svoje výdavky a potreby.

Povedzme, že potrebujete poistením riešiť skôr pravidelný mesačný príjem.

V takom prípade by som mal zohľadniť, aký príjem  môžem v prípade invalidity očakávať od sociálnej poisťovne .

 

Tzn.

 

príjem zo Soc. poisť + príjem z  komerčnej poisťovne = môj potrebný príjem

 

Inak povedané,

 

ak zarábam napr. 800 eur v hrubom tzn. cca 640 eur v čistom a v prípade 70%  invalidity  budem potrebovať mať príjem vo výške platu tzn. 640 eur / mesačne,

 

tak

 

zo sociálnej poisťovne dostanem napr.  cca 340 €

 

potrebujem ešte vykryť  640 - 340 = 300 €

 

Preto by som sa mal poistiť  v komerčnej poisťovni na  vyplácanie mesačnej dávky v prípade invalidity vo výške 300 € .

To je v tomto prípade môj ideálny stav poistenia tohto rizika.

 

Samozrejme výpočet invalidného dôchodku závisí od viacerých presných údajov platných k dátumu výpočtu invalidného dôchodku v sociálnej poisťovni, preto ide v tomto prípade iba o názorný príklad nie o presné čísla .

 

Poistenie na invaliditu 100 eur / mesiac , by bolo v našom príklade určite málo, ale zasa poistenie 500 eur/ mesiac by už bolo asi zbytočne veľa .

 

Každopádne zamyslenie a aspoň približné vypočítanie nároku na invalidný dôchodok, znamená možnosť správne si nastaviť toto krytie.

Podobne stojí za zváženie nastavenie ostatných poistných súm v rizikovom životnom poistení.

 

 

3. Vyplnenie zdravotného  dotazníka 

 

 

Súčasťou procesu  uzatvárania poistnej zmluvy rizikového životného poistenia je vyplnenie tzv. zdravotného dotazníka .

 

Zdravotný dotazník je dokument, kde poistený uvádza odpovede na rôzne otázky, ktoré sú zamerané na preskúmanie zdravotného stavu poisteného a sú kľúčové pre poisťovňu v tom, či s klientom uzatvorí, alebo neuzatvorí rizikové životné poistenie.

 

Najpodstatnejšie je pravdivo na dané otázky odpovedať a nič nezamlčovať, pretože v dnešne dobe elektronizácie je ľahké vypýtať si  v prípade poistnej udalosti z vašej zdravotnej poisťovne kompletný zoznam na aké zdravotné problémy ste boli liečený .

 

Zamlčanie niektorého dôležitého  zdravotného problému môže mať za následok , že v prípade, ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovňa vám môže odmietnuť vyplatiť  poistné plnenie .

 

Napr. 

Poistku si môžete platiť  už  20 rokov, čo vás bude stáť nemalé peniaze . 

Dôjde k invalidite z dôvodu infarktu , ale poisťovňa zistí, že pri uzatvorení zmluvy ste neuviedli v zdravotnom dotazníku, že ste boli liečený na srdce a tak vám odmietne zaplatiť peniaze , pretože je tu priamy súvis so zatajením resp. neuvedením dôležitého faktu pri uzatvorení rizikového životného poistenia .

 

Tzn. vyhodili ste peniaze z okna, pretože poisťovňa nebude plniť a zaplatené poistné vám už nikto nevráti.

 

Prečo  spomínam práve zdravotný dotazník ?

 

Z mojej skúsenosti viem , že niektorí poisťovací obchodníci v snahe uzatvoriť zmluvu zavádzajú  ľudí  aby neuvádzali v rizikovom životnom poistení vážne, ale aj menej vážne zdravoné stavy   a tak samozrejme dôjde v poisťovni ľahšie k uzatvoreniu zmluvy, ale v konečnom dôsledku nemusí mať takáto riziková životná poistka pre poisteného vôbec zmysel.

 

Len pre názornosť jeden konkrétny príklad z praxe.

Z rozhovoru s klientkou vyplynulo , že má pár mesiacov uzatvorenú poistnú zmluvu rizikového životného poistenia , pritom hovorila, že prekonala rakovinu . Nezdalo sa nám, ako je možné, že má pri takejto diagnóze uzatvorené rizikové životné poistenie, pretože v takom prípade je automaticky pre poisťovne viac menej nepoistiteľná.

Hádajte aký mala poisťovacím poradcom vyplnený zdravotný dotazník ?

 

Zdravotný dotazník s pred pár mesiacov bol čistý ako ľalia. Pri otázke v zdravotnom dotazníku, či klientka prekonala nejakú vážnu chorobu mala uvedené NIE .

 

Takáto poistná zmluva bola tejto žene nanič, pretože by z nej určite nedostala žiadne plnenie a tak by každý mesiac vyhadzovala peniaze ktoré si mohla radšej niekam šetriť.

Takže správne vyplnenie zdrvavotného dotazníka v rizikovom životnom poistení je ďalšia kľúčová vec.

 

 

4. Čakacia doba

 

Uzatvorenie zmluvy rizikového životného poistenia neznamená, že ste od daného  okamihu poistkou plne krytý.

 

Po uzatvorení poistnej zmluvy začnú plynúť tzv. čakacie doby na jednotlivé poistné riziká ktoré kryjú choroby. 

To znamená že počas doby kým neprejde daná čakacia lehota nie ste týmito rizikami krytý.

Ide o riziká ako, KRITICKÉ CHOROBY, INVALIDITA, PN, OPERÁCIE a pod.

Napríklad čakacia doba poistného rizika invalidity, ktoré osobne považujem za najdôležitejšie riziko, ktoré by nemalo chýbať v žaidnej zmluve rizikového životného poistenia môže byť až 24 mesiacov. Inak povedané dva roky od uzatvorenia zmluvy nie ste týmto poistením krytý .

( každá poisťovňa má svoje podmienky, takže táto doba môže byť u každej poisťovne rôzna )

Zažil som prípad keď klient prišiel o plenie z invalidity kvôli pár dňom ktoré mu chýbali do uplynutia čakacej doby.

Žiaľ.

Poistné podmienky však nepustia, ale keby tento klient vedel resp. si uvedomoval čo je to čakacia doba, možno by sa k plneniu bol dostal správnym načasovaním hlásenia poistnej udalosti.

Preto oboznámte sa s čakacími dobami rizík, ktoré máte vo vašej zmluve rizikového životného poistenia.

 

 

5. Výluky v rizikovom životnom poistení

 

Výluky v rizikovom životnom poistení môžu byť ďalšou vecou, ktorá môže zabrániť vami očakávanému plneniu zo zmluvy, ak dôjde k poistnej udalosti.

Výluky sú vlastne obmedzenia, počas ktorých neplatí poistné krytie uvedené v zmluve.

 

Napr.

Výluka na plnenie v prípade ak dôjde k poistnej udalosti pod vplyvom alkoholu.

Územná výluka, napr. plnenie z poistnenia PN len na území SR, tzn. že ak pracujete v zahraničí tak vás poistenie PN uzatvorené v SR nechráni.

Alebo teraz často spomínaný terorizmus.  Sú poisťovne, ktoré majú vo výlukách práve plenie, ak dôjde k poistnej udalosti vplyvom teroristického útoku.

Vojaci môžu mať výluku v rizikovom životnom poistení v prípade účasti na zahraničnej misii .

atď.

Preto oboznámte sa pred uzatvorením zmluvy rizikového životného poistenia  s výlukami, alebo si ich dajte vysvetliť  poisťovaciemu, alebo fiančnému konzultantovi . Môžete medzi nimi nájsť pre vás kľúčové veci, kvôli ktorým nemusí mať pre vás dané rizikové životné poistenie význama.

Treba hľadať takú poisťovňu, ktorá má poistné  výluky ktoré vám neprekážajú. Resp. má poistné výluky minimálne .

Našťastie konkurencia v rizikovom životnom poistení je u nás veľká a tak máme často viacej  možností na výber.

Zamerajte sa na spomínaných 5 vecí a určite uzatvoríte výborné rizikové životné poistenie .

 

Ak  potrebujete pomôcť s niečím v oblasti rizikového životného poistenia som vám k dispozícii, ak vyplníte kontaktný formulár alebo mi môžet zavolať na 0905 506 826.

 

                                                        Ing. Stanislav Jendrišák

 

 

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

-Konecne cez MD som sa dostala k tomu, aby som sa zamyslela nad financiami. Chcem si pre dceru nasetrit nejaku sumu, aby mala aspon nieco do startu do zivota. Pri narodeni dcery som uzavrela investicne zivotne poistenie. Ja mam kapitalove zivotne poistenie a potrebovala som sa uistit, ci su obe poistky vyhodne a ci je lepsie ich zrusit. Takisto som sa chcela porozpravat o vyhodnosti mojho II. piliera. 

 - Podobnu sluzbu som este neskusala, ak nepocitam financneho poradcu, ktoreho sme vyuzili pri hladani vyhodnej hypoteky. Myslím, že sa podarilo sa vybaviť výhodnú hypotéku. 

-Pan Jendrisak bol perfektne pripraveny na stretnutie. Podklady som mu poslala vopred a na stretnuti mi ukazal mozne alternativy k mojim sporeniam. Vysledkom stretnutia je zrusenie poistiek a prestup do druhej DDS.

Najviac si cenim prepocty, ktore mal pan Jendrisak zo sebou. Milujem cisla a tabulky a nemam rada zbytocne "reci" okolo financnych produktov. Takze na zaklade tychto podkladov som prehodnotila svoje sporenie. 

Takisto ocenujem profesionalny pristup pana Jendrisaka v stazenych podmienkach

Pan Jendrisak mi mohol nechat podklady, ktore si pre mna pripravil. Na druhej strane som si ich ani nevypytala na konci naseho stretnutia. 

Celkovo som vsak spokojna a nevidim nedostatky.

Jednoznacne doporucam.

Ing. Zuzana Bursová

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?