Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri správe svojich financií.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book a posuňte svoju finančnú gramotnosť na novú úroveň.

Najlepšie životné poistenie môže byť úplne o inom než si myslíte

427871_s.jpg Najlepšie životné poistenie

   Chceli by ste najlepšie životné poistenie ? Je niekoľko zásad, ktoré je dôležité dodržať, aby to životné poistenie, ktoré uzatvoríte, bolo pre vás naozaj to najlepšie.

   Bez dodržania týchto zásad, je vám hoci aj svojimi podmienkami nejlepší poistný produkt, nanič.

   Zároveň platí, že to životné poistenie, ktoré je najlepšie pre jedného nemusí byť vôbec výhodné pre druhého .

   Prečo?

 Dôvod je jednoduchý. Životné poistenie  tvorí niekoľko individuálnych parametrov. 

 

  Sú nimi napríklad vek, zdravotný stav, poistné riziká, poistné sumy, doba poistenia … atď.

 

  Preto nájsť na internete, alebo v nejakom článku  informácie o tom, ktoré konkrétne životné poistenie a ktorej konkrétnej poisťovne  je najlepšie práve pre vás, je viac menej nemožné, pretože každý človek je jedinečný a aj oblek na mieru sedí najlepšie iba tomu, kto si ho dal ušiť a nemôže sedieť niekomu inému .

  Tak je to aj v životnej poistke. Šije sa na mieru. Ak sa nešije na mieru, tak nebude potom najlepšia, pretože je to ako oblek z konfekcie.  Asi nebude tým najlepším možným riešením.

 

 Najlepšie je,  pred tým ako životné poistenie uzatvoríte, poznať to, čo je dobré si v tomto procese všímať, keď ešte len rozmýšľate nad nejakým návrhom prípadne návrhmi životného poistenia.

 

Čo by najlepšie životné poistenie malo obsahovať

 

 Uzatvoriť pre seba najlepšie životné poistenie je o vybalansovaní troch kľúčových vecí .

Parametrov poistenia, poistných podmienok a ceny životného poistenia.

 

Parametre životného poistenia závisia čisto od vás a od vašej životnej situácie, ktorej by sa parametre poistky mali správne prispôsobiť.

 

Poistné podmienky a cena životného poistenia sú práve tými ukazovateľmi, ktorými sa poisťovne medzi sebou líšia a kvôli ktorým má zmysel porovnávať životné poistky rôznych poisťovní.

 

1. Parametrami životného poistenia sú, správne nastavenie poistných rizík a výška poistných súm. Pri výbere poistných rizík by sme sa mali zamerať v prvom rade na riziká ktoré kryjú dlhodobú stratu príjmu napr. poistenie invalidity a riziká ktoré súvisia s našími záväzkami.

Záväzkami ( napr. úvermi ) ktoré by boli ohrozené, ak by došlo ku strate príjmu v súvislosti s chorobou, alebo úrazom .

 

2 .   Výška poistných súm súvisí vlastne s každého životnou úrovňou a opäť aj  so záväzkami. Ten kto je zvyknutý na príjem 800 eur a má hypotéku 50 000 eur bude potrebovať asi iné výšky poistných súm, ako človek, ktorý má príjem 1500 eur a hypotéku 100 000 eur prípadne má alebo nemá rodinu a pod. .

Výška poistných súm je aj o tom, koľko sme ochotní za životné poistenie platiť. 

 

3.  Poistné podmienky  životného poistenia sú jeden zo zásadných rozdielov, ktorými sa poisťovne medzi sebou líšia. Každé jedno poistné riziko má svoje vlastné poistné podmienky, ktoré okrem charakteristiky toho čo sa z daného rizika v prípade poistnej udalosti plní obsahuje aj tzv. výluky teda informácie o tom v ktorých prípadoch sa z poistenia nevypláca poistné plnenie .

Napr. výluka na  smrť v prípade teroristického útoku , alebo invalidita spôsobená pod vplyvom alkoholu a pod.

4.  Tak ako pri každom tovare, službe, alebo produkte existujú rôzne ceny za rôznu kvalitu a to najlacnejšie vôbec nemusí byť nekvalitné a naopak to najdrahšie nemusí byť najkvalitnejšie, tak aj pri výbere najvýhodnejšieho životného poistenia majú poisťovne rôzne ceny za rôznu kvalitu poistenia. 

 

Na cene sa dá v životnom poistení ušetriť veľká suma, lebo správnym výberom poistky mesačne ušetrených napr. 15 eur v dlhodobom meradle znamená, že ide  o stovky až tisíce ktoré tak môžeme napriklad odložiť na dôchodok.

Pri správnom zainvestovaní sa nám takto ušetrené peniaze dokážu ešte násobne zhodnotiť  .

 

Ako si vybrať najlepšie životné poistenie

 

  Hoci životné poistenie, alebo ešte presnejší názov je rizikové životné poistenie vyzerá na prvý pohľad jednoducho, ide  o zložitý finančný produkt .

 

  Tak ako si dnes ťažko opravíme sami moderné auto, tak je myslím si aj ťažké sám si vybrať medzi poisťovňami a ich životnými poistkami . Pod slovom vybrať myslím urobiť  si porovnanie poistiek rôznych poisťovní .

 

  Poviem vám, že aj skúsený finančný konzultant má čo niekedy robiť, aby správne pochopil niektoré poistné podmienky, nie to ešte laik. Každopádne aj laikovi je dobré byť zorientovaný v základoch, aby vedel či dostáva dobrú službu.  A preto som napísal aj tento článok .

 

  Vybrať si najlepšie životné poistenie je o porovnaní poistiek rôznych poisťovní avšak v úzkej súvislosti so správnym  vybalansovaním spomínaných parametrov životného poistenia, poistných podmienok a ceny.

 

  Porovnávať sa ale  musia ako sa hovorí jablká s jablkami a hrušky s hruškami.

  Keďže v porovnaní  životného poistenia ide v konečnom dôsledku o to, aké poistenie za akú cenu môžeme v tej ktorej poisťovni dostať, musia sa porovnávať rovnaké poistné riziká a rovnaké poistné sumy. 

 

  Rozdiely o ktorých má potom zmysel rozmýšľať potom  budú v poistných podmienkach a v cene .

 

Napríklad

.

 Je obrovský rozdiel, či je niektoré poistné riziko kryté len na úraz, alebo aj na chorobu

 Cenový rozdiel  medzi krytím úrazhu a krytím chorôb môže byť veľký, ale aj rozdiel v poistnom krytí je potom priepastný . Väčšina  životných  udalostí, ktoré  v súvislosti so zdravotným stavom ohrozujú príjem človeka sa stáva chorobou a nie s úrazom .  Najlepšie životné poistenie by ale malo byť o tom, aby nahradilo, doplnilo stratu príjmu, ktorá poisteného ohrozuje najviac .

 

  Keďže životné poistenie sa kupuje akokeby dopredu, teda bez toho, aby sme presne vedeli čo konkrétne budeme,  alebo nebudeme z poistených rizík potrebovať, tak o to dôležitejšie je premyslenie si veci, správne zváženie a nastavenie poistnej zmluvy.

 

  Predstavte si situáciu že vaše auto je z ničoho nič nepojazdné a už nie je v záruke . Máte niekoľko možností, ale v konečnom dôsledku sa môžete rozhodovať nad dvoma riešeniami .

 

  Značkový alebo neznačkový servis?

 

  V obidvoch prípadoch sú obrovské rozdiely v kvalite. Sú značkové aj neznačkové autoservisy, kde pracujú naozaj fachmani ale aj také kde pracujú babráci. Dokonca aj sieť značkových autoservisov jednej značky sa v jednotlivých prevádzkach líši kvalitou služby, odbornosťou a prístupom  .

 

  Čo je teda najvýhodnejšie?

 

 Myslím si, že  najvýhodnejšie riešenie je nájsť toho správneho automechanika - fachmana,  a je jedno či je, alebo nie je v značkovom servise,  pokiaľ za rozumnú cenu auto dokáže kvalitne opraviť.

 

 Čiže je to skôr o ľuďoch a o ich schopnostiach.

 

  Keďže sa nedá v konečnom dôsledku vyhnúť tomu, aby sme sa o výbere najlepšieho životného poistenia s niekým neporadili, tak NAJDôLEŽITEJŠÍM PRE SPRÁVNY VÝBER ŽIVOTNÉHO POISTENIA JE, S KÝM SA O ŽIVOTNOM POISTENÍ BUDETE RADIŤ.

 

  Každopádne, ten s kým sa budete radiť by vám mal ukázať a oboznámiť vás s niekoľkými návrhmi životného poistenia od rôznych poisťovní, nie iba s jedným návrhom .

 

Zabudnite na mýty v životnom poistení

 

 Jedným z najčastejších mýtov nielen v životnom poistení je vo všeobecnosti mýtus, že tá a tá poisťovňa plní najlepšie, alebo plní oveľa lepšie ako iná .

 

 A preto chcem mať životné poistenie v tej poisťovni, ktorá plní najlepšie a podľa toho si budem poistenie vyberať.

 

  Alebo naopak, že tá a tá poisťovňa neplní a preto ju nechcem pretože sused, kamarát , alebo známy mali problém s poistným plnením .

  Väčšinou sa tieto mýty šíria na základe spokojnosti  alebo naopak nespokojnosti s vyplatením poistných udalostí konkrétnych ľudí.

 

 Treba si ale uvedomiť že, 

 každá poistná udalosť je jedinečná a plnenie sa riadi niekoľkými pravidlami a postupmi.

 

  Samotný rozdiel už začína  tým, ako sa poistná udalosť nahlási do poisťovne, ako k udalosti došlo, či je táto poistná udalosť vôbec poistením krytá atď.

 

  Zároveň, všade pracujú ľudia a tak plnenie závisí aj od konkrétnej osoby tzv. likvidátora ktorý v tej ktorej poisťovni posudzuje poistné udalosti.

 Napríklad obyčajná zlomenina nohy môže a nemusí byť pre poisťovňu poistnou udalosťou a teda pre poisteného môže a nemusí byť plnená.

 

  Ak si niekto zlomí nohu napr. pri futbale na firemnom športovom dni tak to plnené poisťovňou byť môže , ale ak si zlomí nohu, ako registrovaný športovec na futbalovom zápase dedinskej ligy, tak taká zlomenina už plnená v tej istej poisťovni byť nemusí, pretože dotyčný v poistnej zmluve neuviedol že je registrovaný športovec.

 

  Hádajte aké,chýry ( mýty ) sa o danej poisťovni budú šíriť v jednom alebo v druhom prípade. :-)

 

 Životné poistenie je  v prvom rade skôr o poistných podmienkach a o správnom nahlásení poistnej udalosti.

 

 

Čo by najlepšie životné poistenie nemalo obsahovať

 

  Určite by nemalo  obsahovať sporenie, pretože sporiť cez poistku je jednoducho nevýhodné. Sporenie treba riešiť iným finančným produktom . 

 

  Ďalej by poistenie nemalo obsahovať zatajenie zdravotných ťažkostí pri uzatváraní poistnej zmluvy, pretože asi najhorším scénárom by bolo, ak by poisťovňa z poistky ktorú si roky platíte odmietla plniť, pretože sa pri poistnej udalosti zistí, že daný zdravotný problém, nastal ešte pred uzatvorením zmluvy  .

 

  Zaplatené peniaze ( poistné) vám už nikto nevráti a poistka vám tak bola celý čas nanič.

 

  Životné poistnie by takisto  nemalo obsahovať poistné riziká ktoré nepotrebujete a to platí aj v čase po uzatvorení zmluvy. Pretože nepotrebné riziká sa dajú zo zmluvy aj počas jej trvania vypustiť a tak znížiť platbu .

 

  Znie to ako samozrejmosť, ale videl som veľa poistných zmlúv životného poistenia, kde boli práve poistené nepotrebnosti a to najdôležitejšie tam chýbalo, alebo bolo kryté nedostatočne.

 

  Takisto si treba dať pozor  aby životné poistenie neobsahovalo výluky, ktoré ale môžu byť pre vás kľúčové. Resp. naopak aby obsahovalo to čo je kľúčové pre plnenie.

 

  Napríklad

  Poistenie PN iba v SR a pritom pracujete v zahraničí.

 Spôsob posudzovania invalidity poisťovňou pre jej plnenie z poistnej zmluvy ktorý nevyhovuje vášmu statusu.

 Krytie trvalých následkov úrazu až od vysokého stupňa poškodenia napr.od 50% poškodenia, štandard je od 0,01%

 A pod. .

Najdôležitejšie uvedomenie na záver

 

V praxi sa často stretávam s tým, že ľudia majú svoje poistky úplne zle nastavené. Ak by došlo k vážnej zdravotnej alebo úrazovej udalosti tak ich poistky by im veľmi nepomohli. 

Ako to máte nastavené vy ?

 Najlepšie životné poistenie bude pre vás najlepším vtedy, ak bude obsahovať poistné krytia, poistné sumy a poistné podmienky ktoré potrebujete, za najlepšiu možnú cenu.

 

 Šancu aby sa tak stalo máte vtedy, ak si nájdete odborníka ktorý vám dokáže porovnať životné poistky viacerých poisťovní vo všetkých spomínaných kľúčových ukazovateľoch .  

 Druhá možnosť je obehnúť si všetky poisťovne a urobiť si porovnanie sami. Otázne  je, či si vyberiete naozaj to najlepšie.

 

Do životného poistenia je najlepšie vstupovať v mladom veku a to hlavne z dvoch  dôvodov.

1. Čím mladší sa poistíme tým je poistné nižšie a teda budeme platiť za poistku menej ako vtedy ak sa poistíme vo vyššom veku.

2. Ak sme mladí tak je náš zdravorný stav asi najlepší a tak nehrozia pri poistení sa výluky alebo dokonca nepoistiteľnosť, ktoré sa môžu  s vyšším vekom a zhoršeným zdravotným stavom prejaviť.

 

Ľudia často riešia na akú dlhú dobu sa poistiť. najlepším riešením je poisťiť sa na celé životné obdobie kedy naše prímy  môže ohroziť zhoršený zdravotný stav.  Pre väčšinu ľudí je to obdobie až do odchodu na dôchodok.

 

 Ak  hľadáte najlepšie životné poistenie alebo sa potrebujete o životnom poistení poradiť tak som vám bezplatne k dispozícii ak vyplníte kontaktný formulár. Rád sa vám budem venovať. Ak sa vám článok páčil potešíte ma svojím lajkom tlačítkom pod článkom. :-)

 Na odoberanie podobných článkov o peniazoch sa môžete prihlásiť cez tlačítko pod článkom .

 

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

-Konecne cez MD som sa dostala k tomu, aby som sa zamyslela nad financiami. Chcem si pre dceru nasetrit nejaku sumu, aby mala aspon nieco do startu do zivota. Pri narodeni dcery som uzavrela investicne zivotne poistenie. Ja mam kapitalove zivotne poistenie a potrebovala som sa uistit, ci su obe poistky vyhodne a ci je lepsie ich zrusit. Takisto som sa chcela porozpravat o vyhodnosti mojho II. piliera. 

 - Podobnu sluzbu som este neskusala, ak nepocitam financneho poradcu, ktoreho sme vyuzili pri hladani vyhodnej hypoteky. Myslím, že sa podarilo sa vybaviť výhodnú hypotéku. 

-Pan Jendrisak bol perfektne pripraveny na stretnutie. Podklady som mu poslala vopred a na stretnuti mi ukazal mozne alternativy k mojim sporeniam. Vysledkom stretnutia je zrusenie poistiek a prestup do druhej DDS.

Najviac si cenim prepocty, ktore mal pan Jendrisak zo sebou. Milujem cisla a tabulky a nemam rada zbytocne "reci" okolo financnych produktov. Takze na zaklade tychto podkladov som prehodnotila svoje sporenie. 

Takisto ocenujem profesionalny pristup pana Jendrisaka v stazenych podmienkach

Pan Jendrisak mi mohol nechat podklady, ktore si pre mna pripravil. Na druhej strane som si ich ani nevypytala na konci naseho stretnutia. 

Celkovo som vsak spokojna a nevidim nedostatky.

Jednoznacne doporucam.

Ing. Zuzana Bursová

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?