Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Životné poistenie-výhodná cena. Ako dostať veľa muziky za málo peňazí ?

28788583_s.jpg Životné poistenie - cena .

Životné poistenie, aká môže byť jeho cena ?

Viete, že cenové rozdiely životného poistenia môžu byť medzi poisťovňami výrazné a  správny cenový výber poistky vám môže ušetriť poriadne veľký balík ?

Pre životné poistenie sa jeho cena môže stať jedno z rozhodujúcich kritérií, pretože to najlacnejšie nemusí byť tým najhorším a naopak, to najdrahšie nemusí byť tým najlepším poistením.

Ak je cena  za životné poistenie napr. 35 eur mesačne, tak za 30 rokov zaplatíte za takúto poistku 12 600 eur . 

To už sa oplatí porozmýšľať, či by sa nedala cena takéhoto životného poistenia efektívne znížiť, alebo či by sme za rovnakú cenu nemohli mať viacej muziky, tzn. lepšie poistenie.

 

Pritom to vôbec nemusí byť na úkor kvality vášho životného poistenia. Niekedy je tomu prekapivo práve naopak. To najlepšie životné poistenie  má veľa krát nižšiu cenu , ako to s horšími podmienkami.

 

     Nad cenou za rozumnú kvalitu poistenia sa oplatí porozmýšľať nielen pri uzatváraní novej zmluvy, ale aj vtedy, ak už si nejaké životné poistenie platíme.

 

Často sa stáva, že si človek, ktorý chce uzatvoriť životné poistenie vypočuje ( dostane)  od sprostredkovateľa  iba jednu ponuku , ako  vraj tú cenovo a podmienkami “najvýhodnejšiu” .

 

Dokonca  dostane iba jedinú ponuku životného poistenia aj od finančných konzultantov, ktorí majú možnosť výberu pre klienta z viacerých poisťovní, ale z nejakých dôvodov klientovi prezentujú len tú jednu .

 

Dôvodov, prečo tak tí ktorí finanční konzultanti postupujú  môže byť viacero . Môže to byť nevedomosť o lepších možnostiach, alebo lenivosť konzultanta učiť sa iné, nové  poistné produkty, žiaľ niekedy to môže byť neeticky aj  provízia , prípadne upnutie sa na jednu poistnú značku, kvôli vzťahom konzultanta v tej ktorej poisťovni a pod.

 

Ale dôvodom môže byť naozaj aj to, že po dôkladom výbere vám finančný konzultant prezentuje tú najvýhodnejšiu ponuku životného poistenia či už cenovo, alebo svojimi podmienkami  a nechce vám  zbytočne robiť ťažkú hlavu inými poistnými produktami, ktoré sú aj tak horšie, ako predložená ponuka .

 

Každopádne pri jednej ponuke životného poistenia by som ako klient zbystril pozornosť, pretože môže existovať vysoká šanca, že svoje životné poistenie môžem získať inde, za nižšiu cenu a s lepšími podmienkami.

 

Preto, ak si chcete byť istejší v tom, či ste dostali ponuku vášho životného poistenia na základe výberu a porovnania požadujte informácie aj o iných možnostiach rôznych poisťovní .

 

 

Životné poistenie -podľa čoho sa určuje cena 

 

 

     Do určenia ceny životného poistenia vstupuje veľa údajov, ktoré sú pre každú osobu jedinečné a preto treba porovnanie ceny životnej poistky robiť pre každého človeka osobitne .

 

Čo je pre cenové porovnanie životného poistenia podstatné:

 

Vek poisteného - spravidla platí čím starší človek, tým je poistka drahšia

 

Pracovné zaradenie - na jeho základe sa určuje rizikovosť klienta, rizikovejšia práca má v životnom poistení vyššiiu cenu za niektoré poistné riziká ( práca robotníka je rizikovejšia ako práca úradníka a pod.)

 

Vykonávaný šport -  ide skôr o oficiálnu registráciu poisteného v tom ktorom športe, nie o rekreačný šport. Niektoré adrenalínové športy sa ani nedajú štandardne poistiť ( napr. paraglaiding ...  )

 

Poistné riziká - výber poistných rizík, ktoré majú pre poisteného zmysel je u každého iný

 

Výška poistných súm - každý človek potrebuje inú výšku krytia poistených rizík. 

 

Doba poistenia - časové obdobie na ktoré sa životné poistenie uzatvára . ( 20,30 rokov ... )

 

Zdravotný stav - horší zdravotný stav môže znamenať, že cena životného poistenia bude vyššia , alebo sa zúžia možnosti poistenia niektorých rizík . 

 

Už len kombinácia týchto údajov vytvára u každého človeka naozaj veľmi individuálny konečný  cenový výsledok  a tak nie je možné konštatovať, že tá ktorá poisťovňa je najlepším a najlacnejším riešením PRE VŠETKÝCH .

 

Prečo sú medzi poisťovňami také cenové rozdiely ?

 

Každá poisťovňa resp. ľudia tvoriaci ceny za poistenie v tej ktorej poisťovni inak vnímajú oceňovanie  spomínaných ale aj iných parametrov, či už z pohľadu poistného rizika, alebo z pohľadu marže ( zisku ) poisťovne . 

 

Ako je cena rovnakého alebo podobného tovaru v každom obchode rôzna, pretože každý obchod má svoju cenovú politiku, tak aj každá poisťovňa má svoju cenovú politiku a tak cena rovnakých, alebo podobných rizík životného poistenia je medzi poisťovňami  rôzna .

 

Samozrejme životné poistenie nie je len o cene ale aj o podmienkach poistenia. Tzn. čo konkrétne to ktoré poistené riziko pre poisteného kryje a aké sú poistné podmienky tohto rizika  v danej poisťovni.

 

 

Čo ešte može mať vplyv na cenu životného poistenia 

 

Zľava za výšku platby - vyššia platba môže znamenať  zľavu od niekoľkých jednotiek  až po desiatky percent z ceny poistenia . 

 

Zľava za výšku poistných súm - nastavenie vyšších poistných súm može znamenať dodatočnú zľavu. Niekedy stačí zvýšiť poistnú sumu o pár eur a výsledkom je  celkovo nižšia cena  celého poistenia.

 

Zľava za počet rizík - napr. poisťovňa Allianz poskytuje zľavu od určitého počtu poistených rizík .

 

     V prípade uvedených zliav sa napríklad môže oplatiť poistenie celej rodiny na jednej poistnej zmluve životného poistenia, pretože ak sa načítajú platby ,  poistné sumy, alebo počet poistených rizík za poistenie všetkých poistených členov rodiny, tak celkovo môžete ušetriť aj desiatky eur, alebo získať vyššie poistné krytie oproti tomu, ak by sa poistil každý zvlášť.

 

Zľava za obdobie platenia - najviac využívané obdobie platenia je mesačne ale ak budete platiť životné poistenie napr. štvrťročne, polročne alebo ročne , môžete získať ďalšiu zľavu z ceny v sume niekoľkých % .

 

Iné zľavy - zľava pre nefajčiarov, zľava za iné produkty v tej istej poisťovni resp v tej istej značke, zľava za zdravý životný štýl, obchodná zľava … atď.

 

     Každá poisťovňa má určené svoje vlastné pravidlá pre poskytnutie zliav

 

Niektoré zľavy sú automatické a niektoré môžu byť poskytnuté  podľa uváženia toho ktorého sprostredkovateľa .

 

Kombinácia produktov životného poistenia - na konečnú cenu životného poistenia môže mať vplyv aj možnosť kombinácie poistenia dvoch, alebo viacerých produktov rôznych  životných  poisťovní . 

 

V praxi to znamená, že niektoré riziká sú výhodné svojou cenou a podmienkami v rôznych poisťovniach .  Napr. poistenie PN a  smrti sa poistia v jednej poisťovni a ostatné riziká, ako kritické choroby, invalidný dôchodok  trvalé následky úrazu a pod. sa poistia v druhej poisťovni .

 

Takouto kombináciou môžeme v konečnom dôsledku získať lepšie poistné podmienky za lepšiu cenu svojho životného poistenia.

 

 

 

Životné poistenie - ako môže vyzerať porovnanie ceny a podmienok

 

 

V tabuľke je vidieť, ako vyzelo porovnanie pre konkrétneho človeka ktorý chcel poisťiť celú rodinu v jednej poistnej zmluve.

 

POROVNANIE CENY A PODMIENOK ŽIVOTNÉHO POISTENIA. 

Kombinácia s poisťovňou Kooperatíva 

 

 

 

Ak nebudeme brať do úvahy ostatné parametre, tak si všimnite rozdiel v cene. ( červené pole )

 

Medzi návrhom kombinácie poistenia v  Generali  (104,10 eur )  a AXA ( 118,88 eur)  ide o rozdiel  v cene cca 14 eur mesačne .

 

Za 10 rokov je to napr.  suma 1 680 eur. Čo nie je málo . 

 

Pri  porovnaní ceny Generali ( 104,10 eur)  s Aegonom (125,98 eur) je rodiel  v cene poistenia ešte väčší cca 21 eur, čo je za 10 rokov  2 520 eur . 

 

    Samozrejme ďalším krokom sú informácie pre záujemcu o poistenie o  podmienkach tej ktorej poisťovne a predebatovnaie toho , či rozdiel v cene konkrétnej poisťovne stojí za to platiť, alebo len zbytočne navyšuje platbu za poistku s malou , alebo dokonca žiadnou pridanou hodnotou.

 

Napríklad : 

 

Najlepšie riešenie poistných podmienok kritických chorôb je v poradí od najlepšieho AXA,NN,GENERALI, AEGON ( podľa interného hodnotenia)

 

Najlepšie riešenie poistných podmienok 40%  invalidity je v poradí NN,AXA,AEGON, GENERALI ( podľa interného hodnotenia )

 

Pri invalidite  70% by najviac dostal poistený  muž v Aegone-  23 700  eur samozrejme po splnení poistných podmienok .

 

Axu je možné ešte zlacniť využitím naviazania niektorých poistných súm na  pravidelné lekárske prehliadky.

 

Progresia trvalých následkov úrazu 600% (Aegon ) nemusí byť výhodnejšia ako progresia trvalých následkov 500% ( Generali, AXA) Progresia uplatnená do 99% je výhodnejšia v AXE a GENERALI .

 

V NN je  v cene  navyše krytie smrti úrazom pri autonehode vo výške 40 000 eur  čo u ostatných poisťovní nie je.


V NN môžeme získať dvojité plnenie invalidity tzn. pri 41% invalidite sumu 13 000 eur a ak by sa invalidita zvýšila  dodatočne nad 70%, tak by poistený dostal dalších 13 000 eur.

 

V Aegone  je možné získať benefit, bonus 20% k poistnej sume plnenia invalidity za tzv. aktívny životný štýl ( suma červeným písmom za lomítkom )

 

A tak ďalej a tak ďalej.

 

Koment k vysvetleniu tohto porovnania ceny a podmienok pre životné poistenie by mohol byť na ďalších x strán, ale dôležitosť toho ktorého parametra a jeho podmienky sú pre každého individuálne, preto vás nechcem unavovať podrobnosťami .

 

RADA NA ZÁVER 

 

Vlastne už nepoviem nič nové, lebo z informácií v článku od začiatku vyplýva ,že ak chcete získať výhodné  životné poistenie za rozumnú cenu tak:

 

SI DAJTE UROBIŤ POROVNANIE CENY A PODMIENOK ŽIVOTNÉHO POISTENIA NA VAŠU MIERU U ZNALÉHO ODBORNÍKA, KTORÝ SA VYZNÁ VO VIACERÝCH POISŤOVNIACH A ICH PRODUKTOCH .

 

Netvrdím, že v poistení  vždy  to najlacnejšie je to najlepšie, ale často tomu tak je, dovolím si však tvrdiť , že to najdrahšie väčšinou nie je to najlepšie.

 

Ak bol pre vá článok prínosný, budem potešený vašim lajkom   tlačítkom dole pod článkom.

 

Ak by ste potrebovali poradiť z  vašim životným poistením rád vám bezplatne pomôžem, ak vyplníte kontaktný formulár , alebo mi zavoláte na 0905 506 826 . 

Nemusíte sa obávať moje informácie vás nebudú stáť žiadne peniaze , skôr naopak ,nejaké peniaze môžete ušetriť pomocou správneho  výberu poistenia . :-) :-)

 

                                Stanislav Jendrišák

7 tipov ako nestratiť peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Referencie

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje IŽP pre zdravie a dôchodok od poisťovne Wustenrot, ktoré som pred pár rokmi uzatvoril s jedným poistným poradcom.
     Pán Jendrišák mi pomohol zorientovať sa v poistke ,a spraviť určite zmeny v percentualnom rozdeleni prostriedkov do fondov.
     Cením si ochotu,  odborné zhodnotenie mojej poistky a odporúčania ktoré mi potvrdili správnosť v poistení pokračovať. 
    Škoda že z dovodu diaľky nebol osobny kontakt,ale aj telefonicky kontakt bol postačujuci na to aby som sa zamyslel a urobil určite zmeny v poisteni.
     Služby pána Jendrišáka by som určite odporučil.

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň aj rozumné životné poistenie pre manžela a deti. 

Najskôr sme hypotekárny úver skúšali vybavovať sami osobne, ale vo viacerých inštitúciách sme dostali rovnakú odpoveď:,, Nejde to". ,,Je to komplikované". ,,Nemáte nárok". Tak sme to vzdali. 

Až na odporúčanie známeho sme kontaktovali p. Ing. Jendrišáka. Vďaka odbornej znalosti a dlhoročným skúsenostiam bolo zrazu všetko reálne. Pri vzájomnej spolupráci sme dosiahli naozaj skvelé výsledky. Uzavreli sme v pohodlí domova poistenie, ktoré pokrýva to najdôležitejšie a zároveň jeho výška nenarúša náš rodinný rozpočet. A hypotekárny úver? Super. Peniažky už máme na účte, čo dodať.

Služby finančného poradcu sme využili prvý krát a určite nie posledný. Naozaj skvelý prístup, znalosť v oblasti financií, rýchle vybavenie hypotekárneho úveru, porovnanie poistenia viacerých inštitúcií a výber najvýhodnejšieho. Nás to nestalo ani trochu času ( až na podpísanie úveru v banke) a ani peňazí navyše.

So všetkým sme boli spokojní a služby p. Ing. Jendrišáka určite odporúčame.

BC. Janka B. manažérka t.č. na MD

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .