Tipy ako neprísť o peniaze vo finančných inštitúciách.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Trvalé následky úrazu - 3 základné veci, ktoré by ste mali vedieť o tomto poistení

46714158_s.jpg Trvalé následky úrazu

Trvalé následky úrazu by mali byť súčasťou každej kvalitnej poistnej zmluvy. Ak ich v zmluve nemáte znamená to, ako keby ste do kopca a v snehu jazdili na letných pneumatikách .

Viete však, na čo vlastne trvalé následky úrazu slúžia a kedy máte  nárok na plnenie od poisťovne ?

Možnosti tohto poistného rizika sa líšia od zvolenej varianty a samozrejme od poisťovne, v ktorej sme si uzatvorili poistnú zmluvu .

 

O čom sú trvalé následky úrazu .(ďalej TNU )

 

Už z názvu tohto poistenia vyplýva , že sa týka úrazov, ktoré zanechajú nejaký trvalý následok na zdraví človeka. 

TNU kryjú výlučne následky úrazov a akékoľvek trvalé následky  spôsobené chorobou  sú z tohto poistenia vylúčené . Chorobou sposobené následky kryje iné poistenie. Napríklad poistenie invalidity, alebo poistenie tzv. kritických chorôb.

Iba v prípade ak by  samotný úraz vyvolal chorobu, ktorá zanechá trvalé následky, tak by poistený z poistenia trvalých následkov úrazu  mohol z poisťovne dostať plnenie  . Ale aj v tom , ako pristupujú k takémuto plneniu  sa poisťovňe líšia .

 

 Trvalé následky úrazu môžeme rozdeliť na  dve skupiny .

 

1 . Tzv. stratové poranenia úrazom . Ide o nenávratnú stratu, z ktorej je zrejmé, že sa nikdy nevráti do pôvodného stavu . ( strata končatín, prstov, strata oka, … atď. )

 

Poistné plnenie sa vypláca, ihneď, pretože je jasné, aký trvalý následok úraz zanechal.

 

2. Tzv. Zníženie, alebo uplné poškodenie funkčnosti niektorej časti tela, na ktorej sa rozsah poškodenia ukáže, až po vyliečení a ustálení úrazového stavu človeka . ( popápenina, zlomeniny, komplikovené zlomeniny, poškodenia kostí, kĺbov, hybnosti končatín… atď. )

 

Poistné plnenie sa vyplatí až po ustálení a vyliečení zranenia. Spravidla sa musí čakať minimálne jeden rok od úrazu kým môžete počítať s peniazmi od poisťovne .

 

Žiadať o vyplatenie trvalých následkov úrazu môžete  až do 4 rokov od dátumu úrazu. Po tejto dobe uplynie tzv. premlčacia doba a poisťovňa vám na žiadosť podanú  po 4 rokoch plnenie nevyplatí.

 

Aké peňažné plnenie môžete z trvalých následkov úrazu očakávať ?

 

Finančné plnenie z poistenia TNU sa vypláca percentuálne zo sumy, na ktorú sme sa poistnili pri uzatvorení zmluvy. Spravidla sa v poisťovniach TNU vyplácajú už od 1% poškodenia tela  .

(záleží na tej ktorej poistnej zmluve, pretože táto hranica môže byť  aj od 10%, ale aj až od  50% )

 

Tzn. suma (poistná suma ) z ktorej sa poistné plnenie počíta sa nemení, pretože tú sme si zvolili na začiatku poistenia, ale percentá poistného  plnenia sú rôzne podľa závažnosti poškodenia. ( za trvalý následok na poškodenom prste dostaneme pravdepodobne menej percent, ako za trvalý následok za poškodenú ruku )

Koľko % nám poisťovňa za ten, ktorý trvalý následok vyplatí, je určené v poistnej zmluve.

Sumu, na ktorú sa poisťujeme, si určujeme sami podľa potreby, alebo podľa možností našej peňaženky.

 

O plnenie trvalých následkov úrazu môžete poisťovňu žiadať aj vtedy, ak už ste medzitým poistnú zmluvu zrušili, ale v čase, keď došlo k úrazu bola poistná zmluva ešte platná .

 

Napr.  Chcete poisťovňu  požiadať o plnenie trvalých následkov úrazu rok, dva  po úraze, ale poistná zmluva už medzitým zanikla.

 Ak bola v dobe, keď sa úraz stal, zmluva ešte platná, tak máte nárok na plnenie . ( samozrejme ak bude trvalý následok uznaný lekárom )

 

Trvalé následky  úrazu si môžete dojednať v troch možnostiach .

 

1.Trvalé následky úrazu s lineárnym plnením

 

Lineárne plnenie znamená to, že v prípade plnenia z tohto poistenia sa vypláca toľko % z dohodnutej poistnej sumy, na koľko percent je ohodnotené poškodenie tela človeka .

 

Príklad lineárneho plnenia : 

 

Poistná suma TNU je 20 000 eur.

Došlo k poškodeniu tela ohodnoteného ako 50  % poškodenie.

 

Poistenému sa vyplatí suma:

 

50% z 20 000 = 20 000 x 0,5 = 10 000 eur.

 

2.Trvalé následky úrazu s progresívnym  plnením

 

Progresívne plnenie znamená, že od určitej hranice ( spravidla od 25% poškodenia tela ) sa so zvyšujúcim  % poškodenia tela  zvyšuje suma, ktorá sa klientovi vyplatí   z poistenia trvalých následkov  . 

 

Príklad progresívneho plnenia:

 

poškodenie do 24,99%  - vypláca sa % poškodenia z poistnej sumy

poškodenie od 25% do 49,99% - vypláca sa % z dvojnásobku poistnej sumy

poškodenie od 50% do 100 % - vypláca sa % zo štvornásobku poistnej sumy

 

Poistná suma TNU je 20 000 eur.

Došlo k poškodeniu tela ohodnoteného ako 50  % poškodenie.

 

V tomto prípade by sa  poistenému vyplatilo:

 

50% z 20 000 x 4 = 80 000 x 0,5 = 40 000 eur

 

Oproti lineárnemu plneniu by v prípade takejto progresie dostal poistený štvornásobne viacej . 

 

Hovoríme o tzv 400 % progresii.

 

Sú poistky, kde je progresia nastavená dokonca až na 700 %

 

Ako sa progresívne plnenie trvalých následkov úrazu počíta, je však rôzne v každej poisťovni.  Každopádne TNU s progresiou nás výrazne lepšie chránia práve pri najzávažnejších  úrazoch. 

 

3. Jednorázové plnenie dohodnutej poistnej sumy

 

Poistenie trvalých následkov úrazu s jednorázovým plnením je spravidla dohodnuté tak , že ak dôjde k poškodeniu tela na napr. 50 a viac percent, tak sa vyplatí celá dohodnutá suma jednorázovo.

 

Ale to znamená, že sa  peniaze  z trvalých následkov úrazu do 50 % poškodenia  v takomto prípade  poistenému nevyplácajú. 

 

Príklad:

V poistení je dohodnutá jednorázová poistná suma TNU nad 50 % poškodenia tela.

 

Jednorázová poistná suma TNU je 20 000 eur.

Došlo k poškodeniu tela ohodnoteného ako 50  % poškodenie.

 

Poistenému sa vyplatí  naraz celá dohodnutá suma 20 000 eur .

 

Stiahnite si e Book " 7 tipov ako dostať plnenie z poisťovne pri úraze"

 

Aké sú  medzi poisťovňami rozdiely v trvalých následkoch úrazu

 

A) Plnenie lineárnych trvalých následkov úrazu

 

Každá poisťovňa má svoje pravidlá a ohodnotenie toho koľko % plní za ten ktorý trvalý následok úrazu

napr. poškodenie menisku kolena môže byť v jednej poisťovni ohodnotené na  20% v inej 30% .

 

B) Plnenie progresívnych trvalých následkov úrazu

 

Ako sa vypočíta progresia sa určuje v každej poisťovni inak. Aj rovnako určená maximálna progresia napr. na 400 % sa môže v dvoch poisťovnich počítať rôzne .

 

 

C) Určovanie % trvalých následkov

 

Sú dva spôsoby ako poisťovne určujú koľko % je vyplatených za ten ktorý trvalý následok úrazu.

  1. V zmluve je odvolávka na poistné tabuľky, ktoré sú umiestnené v poisťovni a môžu sa v čase meniť . Tzn. nie sú určené pevne, ale variabilne si ich poiťovňa môže prispôsobiť .

Klient môže požiadať do nich nazrieť, ale nie sú súčasťou poistnej zmluvy . V prípade poistnej udalosti sa poisťovňa riadi v tom čase platnými poistnými tabuľkami .

 

    2. V zmluve sú presne určené % za jednotlivé trvalé následky úrazu a tieto sa  nemôžu v priebehu zmluvy zmeniť.

 

D) Trvalý následok úrazu ktorý nie je  uvedený zmluve

 

Môže sa stať že nastane trvalý následok úrazu, ktorý ale nie je uvedený v zmluve ( napr. je to niečo špecifické, neznáme... )

 

Sú dva spôsoby, ako poisťovne pristupujú k tomu, ak nastane trvalý následok, ktorý nie je uvedený v zmluve.

  1 . Ak nastane úraz s takým trvalým následkom, ktorý nie je uvedený v zmluve, tak má poistený smolu a poisťovňa neplní .

  2.  Ak nastane úraz s takým trvalým následkom, ktorý nie je uvedený v zmluve, tak poisťovňa uplatní tzv. pripodobovanie . Tzn. že sa vyplatí klientovi toľko % z TNU koľko je v zmluve  uvedených k najbližšie uvedenej podobnej diagnóze . Klient tak nepríde o peniaze .

 

Ak sa vám článok páčil a pomohol vám v niečom, potešíte ma svojím lajkom na Facebooku tlačítkom dole pod článkom.

 

Ak by ste chceli dostávať podobné informácie o peniazoch pravidelne, stačí ak stlačíte žlté tlačítko pod článkom .

 

V prípade ak sa potrebujete pomôcť v oblasti životného a úrazového poistenia, resp. priamo o oblasti trvalých následkov úrazu, som vám k dispozícii ak vyplníte kontaktný formulár  . Rád sa Vám budem venovať.

Alebo  Stiahnite si e Book " 7 tipov ako dostať plnenie z poisťovne pri úraze"

                                                      Stanislav Jendrišák

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?