Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri správe svojich financií.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book a posuňte svoju finančnú gramotnosť na novú úroveň.

Investičné životné poistenie zrušiť, alebo ponechať?

47505617_s.jpg Investičné životné poistenie. Čo so staršou zmluvou ?

Investičné životné poistenie,  viac ako dvadsať rokov držalo jedno z popredných miest v ponuke niektorých poisťovní a  sprostredkovateľských firiem, akovýhodné” pravidelné dlhodobé sporenie. Resp. ako výhodná možnosť zhodnotiť si svoje peniaze.

 

Dnes už aj tí najskalnejší zástancovia  investičného životného poistenia začínajú pod ťarchou argumentov akceptovať, že investičné životné poistenie, je naozaj zbytočne drahým sporením  a existujú oveľa lacnejšie a výhodnejšie možnosti ako si sporiť. Či už len tak bez účelu alebo účelovo, ako sporenie pre deti, sporenie na dôchodok … .

 

Ale čo s tým, ak už máme nejakú zmluvu investičného životného poistenia uzatvorenú, a platíme si ju už  niekoľko rokov ?

 

Máme zmluvu automaticky zrušiť, pretože  je investičné životné poistenie prezentované ako nevýhodné, a tak sa ho treba zbaviť a nahradiť ho nejakým iným sporením ?

 

Má sporenie v investičnom životnom poistení aj nejakú výhodu?

 

Odpoveda na tieto otázky nájdete ďalej v článku .

 

Najskôr si  ale povedzme ako to funguje .

 

Ako funguje INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE z pohľadu sporenia ?

 

 

Klientove peniaze, sa  cez  s poisťovňou uzatvorenú poistnú zmluvu investičného životného poistenia  sporia (investujú) v podielových fondoch, ktoré si klient vybral z ponuky Správcovskej spoločnosti s ktorou poisťovňa spolupracuje.

 

V tom ktorom produkte investičného životného poistenia môže byť na výber  len jedna, alebo niekoľko správcovských poločností, ktoré ponúkajú svoje fondy   a s tým súvisiaci rozsah možností výberu podielových fondov.

 

Poisťovňa je vlastne iba takým prostredníkom cez ktorého “tečú” peniaze do podielových fondov, ktoré spravuje správca, alebo správcovia s ktorými má poisťovňa uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

 

Veľa krát sa do tých istých podielových fondov, ktoré sú v ponuke investičného životného poistenia dá sporiť aj priamo, bez poistky. Tzn. zmluva o sporení sa dá uzatvoriť priamo so Správcovskou spoločnosťou ( bez poisťovne) s oveľa nižšími nákladmi pre sporiteľa.

 

Prečo je INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE nevýhodné?

Nevýhodnosť Investičného životného poistenia sa spravidla prejavuje  hlavne v prvých 2-3 rokoch od jeho začiatku. Pretože práve  v prvých 2-3 rokoch v závislosti od tej ktorej poisťovne sa tzv. umorujú náklady spojené s takouto zmluvou .

 

Do konca roku 2020 platilo že, prvé 2-3 roky sa  dohodnuté pravidelné platby klienta ( poistné) , stávajú nákladom a neostane z nich spravidla na účte klienta nič. 

Od začiatku roka 2020 bolo zákonom obmedzené, že náklady na investičné životné poistenie môžu zo zaplatného poistného tvoriť maximálne :

v prvom roku 50%

v druhom roku 40%

v treťom roku 30%

Táto úprava síce znížila náklady, ktoré si môže poisťovňa v investičnom životnom poistení účtovať v prvých rokoch, ale sporiť a investovať je cez investičné životné poistenie naďalej zbytočne drahé.

 

Zároveň si niekedy poisťovne účtujú ďalší paušálny mesačný poplatok za tzv. vedenie zmluvy, ktorý môže byť cca 1-2 eur mesačne. Čo napr. pri pravidelnom sporení 30 eur nie je málo, pretože je to 3 -6 % z vkladu.

A samozrejme kliet zaplatí plus aj všetky poplatky, ktoré si štandardne účtuje Správcovská spoločnosť / vstupný poplatok, poplatok za správu, poplatok depozitára… / Inak povedané tzv náklady TER ( celkové náklady na spravovanie fondu v % ročne)

 

Príklad  1:

 

Vklad 30 eur mesačne do investičného životného poistenia na 30 rokov

 

Vstupné náklady  do roku 2020 sú mesačné vklady za prvé dva až tri  roky.

 

30 x12 x 2 = 720 eur,  alebo 30 x 12 x 3 = 1 080 eur

 

Tzn. vstupné náklady sú 720 až 1 080 eur podľa tej ktorej konkrétnej  poisťovne.

 

Príklad  2:

 

Vklad 30 eur mesačne do investičného životného poistenia na 30 rokov

 

Vstupné náklady  od roku 2020 môžu byť  50%,40,30% prvý, druhý a prípadne aj tretí rok.

Náklady prvý rok

30 x12 x 50%  = 180 eur

Náklady  druhý  rok

30 x12 x 40%  = 144 eur

Náklady tretí rok

30 x12 x 70%  = 108 eur

Tzn. vstupné náklady sú  až cca  432 eur podľa poistných podmienok tej ktorej konkrétnej  poisťovne.

Zároveň k tomu treba pripočítať vstupné poplatky pri nákupe podielových jednotiek, ktoré si môže účtovať  správcovská spoločnosť zo skúsenosti aj 4%-5% z vkladu počas celej doby trvania zmluvy 

Číže napríklad  4% z 30 eur je 1,2 eur

1,2 eur x 12 mesiacov x 30 rokov = 432 eur

Tzn. náklad ďalších 432 eur zaplatený priebežne za 30 rokov trvania zmluvy.

 

Alternatívou je sporenie priamo do podielových fondov niektorej Správcovskej spoločnosti alebo sporenie do ETF.

 

Príklad 3 :

 

Sporenie 30 eur mesačne priamo do podielových fondov na 30 rokov.

 

Vstupné náklady sú individuálne od 0 eur až do cca 3-4 % z tzv. cielovej sumy.

 

Cieľová suma je v tomto prípade určená takto:

 

30(mes.vklad) x 12 (počet mesiacov) x 30 (roky sporenia) = 10 800 eur

 

Poplatok 3,5 % 

 

10 800 eur x 0,035 = 378 eur

 

Tzn., vstupné náklady môžu byť od 0 do 378 eur podľa konkrétnej Správcovskej spoločnosti, podľa konkrétnej investičnej stratégie  , alebo podľa sprostredkovateľa takéhoto sporenia, ktorým môže byť napr. finančný konzultant  .

 

Pozor!

Náklady uvedené v treťom  príklade zaplatí klient, ktorý si uzatvoril investičné životné poistenie tak či tak. Tzn. že okrem nákladov poisťovne zaplatí aj vstupné náklady, ktoré si účtuje správcovská spoločnosť, ktorá podielové fondy spravuje.(z príkladu 3 )

 

Z toho je zrejmé že SPORENIE CEZ POISŤOVŇU NÁS STOJÍ ZBYTOČNÉ NÁKLADY NAVYŠE hlavne v úvode sporenia.

 

 

Zrušiť alebo ponechať investičné životné poistenie ktoré už máme uzatvorené?

 

Ak už máte uzatvorenú zmluvu investičného životného poistenia, neznamená to, že by ste ju mali automaticky zrušiť, ak si niekde prečítate, alebo sa dopočujete, že investičné životné poistenie je nevýhodné.

 

Najdôležitejšie pri posúdení či ponechať, alebo zrušiť uzatvorenú zmluvu investičného životného poistenia je uvedomiť si niekoľko faktorov:

 

1.Dôvod uzatvorenia zmluvy investičného životného poistenia

 

Dôvodom pre uzatvorenie investičného životného poistenia mohlo byť nie sporenie , ale výhodné  poistenie, ktoré sa iným spôsobom nedalo uzatvoriť.

 

Niektoré poisťovne svoje inak výhodné poistné produkty podmieňovali aj sporením v tzv. investičnej zložke poistky a tak nebola iná možnosť ako si výhodné poistenie uzatvoriť, iba uzatvoriť investičné životné poistenie .

 

Zrušiť si výhodné poistenie  kvôli nutnosti sporiť stojí za zváženie hlavne ak ste už zaplatili úvodné náklady spojené so sporením ( vid bod 2 ).

 

Za zváženie môže stáť napr. zníženie sporenia v investičnej zložke na minimálnu hranicu stanovenú poisťovňou ( napr. 5 eur mesačne) s ponechaním výhodného poistenia. 

 

Napríklad veľmi výhodný poistný produkt, ktorý sa dal uzatvoriť iba  ako investičné životné poistenie mala v minulosti poisťovňa Wustenrot, kde bola povinná sporivá investičná zložka, ktorá sa ale dala  znížiť takmer na nulu.

 

 

2. Aké poplatky som už zaplatil a aké ešte budem platiť

 

V dileme či zrušiť, alebo nezrušiť staršiu zmluvu investičného životného poistenia je dôležité uvedomiť si, či už máme zaplatené úvodné náklady a či budeme ďalej platiť nejaké ďalšie poplatky poisťovni . Napr. spomínaný poplatok za vedenie účtu, čo je inak medzi nami povedané čistá zlodejina poisťovne .

 

Ak už máme zaplatené úvodné náklady a poisťovňa si neúčtuje ďalšie poplatky spojené so sporením v investičnom životnom poistení a zároveň zvolená investičná stratégia, do ktorej si sporíme je OK v porovnaní s podobnými stratégiami, ktoré sú na finančnom trhu,  tak zrušiť zmluvu už nemusí byť výhodné.

 

Pretože ak by sme presmerovali sporenie napr. priamo cez podielové fondy, znova by sme mohli zaplatiť vstupné náklady ( viď príklad 2 )

 

Treba to však veľmi dobre prepočítať !!!

 

3. Zhodnotenie ktoré dosahuje moja investičná stratégia

 

Veľmi podstatné je aj to ako si stojí zhodnotenie investičnej stratégie zvolenej v investičnom životnom poistení v porovnaní s podobnými investičnými stratégiami na thu.

 

Napr. ak sporíte  do akcií  dôležitým je, ako si stoja podobné sporenia v akciách u iných sprácovských spoločností, resp. aké iné výhodnejšie alternatívy sporenia do akcií existujú v iných finančných  produktoch  .

 

Ak je vaša investičná stratégia výrazne pod možnosťami iných sporení, tak je naozaj na zváženie zrušenie investičného životného poistenia, alebo ak je to možné, presmerovanie sporenia z investičného životného poistenia do iného finančného produktu. 

 

Pozor! Ak je to možné, pri zhodnotení treba porovnávať dlhšie obdobie nie iba posledný rok.

 

4.Má to nejakú výhodu sporiť si v investičnom životnom poistení ?

 

Sporenie v investičnom životnom poistení môže mať jednu výhodu, ktorá v sporení priamo do podielových fondov neexistuje. Táto výhoda nie je síce zadarmo, ale môže byť pre sporiteľa v dlhodobom horizonte zásadná.

 

Touto výhodou je oslobodenie od platenia sporenia ( inak povedané oslobodenie od platenia poistného) , teda ak je súčasťou zmluvy, pretože existujú investičné životné poistenia ,ktoré nemajú uzatvorenú takúto možnosť, alebo sa uzatvoriť dokonca nedala .

 

Oslobodenie od platenia znamená, že ak by sa sporiteľ stal invalidný ( sú investičné životné poistenia už od 40% invalidity tzn. čiastočnej invalidity, ale aj od 70% invalidity) poisťovňa preberá za sporiteľa sporenie až do konca doby, na ktorú bola uzatvorená zmluva .

Tzn . sporí dohodnutú čiastku za sporiteľa so všetkými výhodami ktoré to prináša. Napr. možnosť čiastočného výberu nasporenej sumy…

 

   Hlavne pri dlhodobom sporení napr. sporení na dôchodok  môže poistenie oslobodenia od platenia v prípade invalidity znamenať istotu , že sporiteľ bude mať naporenú sumu k dispozícii aj vtedy ,ak by sa stal invalidný, čo by inak znamenalo pravdepodobné ukončenie sporenia, pretože z invalidného dôchodku od štátu sa asi ťažko niečo dá sporiť.

Na druhej strane dnes už je možné poistiť si pravidelné platby v niektorej z poisťovní a sporiť mimo poistky  , čo je výhodnejšie riešenie ako oslobodenie od platenia poistného v IZP  a tak toto pripoistenie v súvislosti so sporením v investičnom životnom poistení stratilo zmysel.

   Má však zmysel v starších zmluvách ak je tam toto pripoistenie zhrnuté, hlavne pre ľudí ktorým sa počas trvania poistnej zmluvy zhoršil zdravotný stav a tak by ich zrušenie investičného životného poistenia pripavilo o toto v takom prípade dôležité poistné krytie.

 

Príklad 4:

Príklad je len názornou ukážkou, aký môže byť rozdiel medzi dvoma spomenutými možnosťami sporenia.  Zároveň príklad nepočíta s prípadným zhodnotením  a inými poplatkami.

V príklade 4 je vidieť, že v prípade invalidity, sporenie s  poistením oslobodenia od platenia, ktoré je v investičnom životnom poistení možné uzatvoriť, POKRAČUJE ďalej.

Sporenie priamo do podielových fondov, pravdepodobne skončí, pretože v prípade invalidity sa príjem sporiteľa výrazne zníži.

Toto môže byť zaujímavé napr. ak chceme mať istotu, že aj v prípade  vážnych zdravotných problémov si nasporíme peniaze na dôchodok, alebo iný dlhodobý cieľ.

 

Alternatívou oslobodenia od platenia poistného je možnosť poistiť si v rizikovom životnom poistení tzv. poistenie platby, prípadne mesačný invalidný dôchodok.

V rizikovom životnom poistení nie je potrebné sporiť a poistenie platby alebo poistenie invalidného dôchodku sa chová podobne, ako oslobodenie od platenia poistného, pretože v prípade invalidity sa začne poistenému vyplácať dohodnutá suma z ktorej môže platiť sporenie .

 

ZÁVEROM

 

Je zrejmé že ak je naším cieľom iba samotné sporenie, resp. investovanie, potom investičné životné poistenie nie je správnou voľbou.  Myslím tým, že nie je správnou voľbou uzatvorenie novej zmluvy investičného životného poistenia.

 

Na druhej strane sú tu ale tisíce ľudí, ktorí si v minulosti uzatvorili zmluvu investičného životného poistenia a hoci z pohľadu sporenia  neurobili asi najšťastnejšie rozhodnutie, neznamená to, že by mali dnes automaticky zrušiť svoje zmluvy len preto, lebo sporenie cez investičné životné poistenie je vo všeobecnosti prezentované ako nevýhodné.

 

Výhodnosť automatického zrušenia nemusí byť na starších zmluvách investičného životného poistenia vôbec pravda. Všetko treba citlivo zvážiť a prepočítať.

Väčšinou ale stojí za zváženie skôr poistná časť investičného životného poistenia ako samotné sporenie. 

Za tie roky mi prešlo rukami veľa uzatvorených zmlúv investičného životného poistenia ale samotné investovanie do fondov podľa mojej skúsenosti  bolo  vždy v IZP vhodné na urobenie zmeny.

 

Ak nechcete prísť o peniaze, určite je dobré sa v takom prípade obrátiť na odborníka.

 

Potrebujete pomôcť ? Využite bezplatnú konzultáciu, stačí ak vyplníte kontaktný formulár, alebo mi zavoláte na 0905 506 826.

Ak chcete dostávať moje články o financiách pravidelne stlačte  žlté tlačítko pod článkom .

Pomohol vám nejako tento článok?  Poteší a  povzbudí ma v ďalšej práci vaše "Páči sa mi to" dole pod článkom. :-)

                                                                   Stanislav Jendrišák

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

-Konecne cez MD som sa dostala k tomu, aby som sa zamyslela nad financiami. Chcem si pre dceru nasetrit nejaku sumu, aby mala aspon nieco do startu do zivota. Pri narodeni dcery som uzavrela investicne zivotne poistenie. Ja mam kapitalove zivotne poistenie a potrebovala som sa uistit, ci su obe poistky vyhodne a ci je lepsie ich zrusit. Takisto som sa chcela porozpravat o vyhodnosti mojho II. piliera. 

 - Podobnu sluzbu som este neskusala, ak nepocitam financneho poradcu, ktoreho sme vyuzili pri hladani vyhodnej hypoteky. Myslím, že sa podarilo sa vybaviť výhodnú hypotéku. 

-Pan Jendrisak bol perfektne pripraveny na stretnutie. Podklady som mu poslala vopred a na stretnuti mi ukazal mozne alternativy k mojim sporeniam. Vysledkom stretnutia je zrusenie poistiek a prestup do druhej DDS.

Najviac si cenim prepocty, ktore mal pan Jendrisak zo sebou. Milujem cisla a tabulky a nemam rada zbytocne "reci" okolo financnych produktov. Takze na zaklade tychto podkladov som prehodnotila svoje sporenie. 

Takisto ocenujem profesionalny pristup pana Jendrisaka v stazenych podmienkach

Pan Jendrisak mi mohol nechat podklady, ktore si pre mna pripravil. Na druhej strane som si ich ani nevypytala na konci naseho stretnutia. 

Celkovo som vsak spokojna a nevidim nedostatky.

Jednoznacne doporucam.

Ing. Zuzana Bursová

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?