Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

CHCETE MAŤ DôSTOJNÝ DôCHODOK ? NA SOCIÁLKU SA NESPOLIEHAJTE !

dochodcovia.jpg

 

Čo to vlastne znamená, byť na dôchodku?

Pre väčšinu ľudí to znamená UŽ NEMUSIEŤ PRACOVAŤ a mať PRAVIDELNÝ DôCHODOK ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE, KTORÝ NÁS ZABEZPEČÍ .

Zabezpečí . Ale  v akom veku ?

A dôchodok v akej výške nám vlastne sociálna poisťovňa zabezpečí, akú životnú úroveň nám na starobu zachová?

 

V dnešnej dobe je stále zažitá predstava dlhé desaťročia fungujúceho systému :

 1. Celý život pracujem a odvádzam odvody na dôchodkové zabezpečenie, tzn. inak povedané, dávam peniaze štátu, ktorý mi sľubuje, že mi niekedy v starobe bude vyplácať pravidelnú mesačnú rentu (dôchodok ).

   

 2. Prídem do dôchodkového veku, ktorý sa vypočíta podľa nejakých pravidiel, prestanem pracovať, a vtedy požiadam sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok.

   

 3. Sociálna poisťovňa mi bude mesačne vyplácať doživotne dôchodok, ktorý sa mi vypočíta podľa nejakých pravidiel.          

   

 4. Každoročne mi štát dôchodok kvôli rastu cien navýši. Toto navýšenie sa vypočíta podľa nejakých pravidiel .

Všimnite si, koľko krát sa v popise tohto systému objavuje slovné spojenie vyjadrujúce neurčitosť „ SA VYPOČÍTA PODĽA NEJAKÝCH PAVIDIEL“ .

 

V dôchodkovom systéme stále platia v každom čase viac menej presné pravidlá , v akom veku idú ľudia na dôchodok, akú výšku dôchodku budú poberať a ako sa bude ich dôchodok valorizovať (zvyšovať).

ALE

TIETO PRESNÉ PRAVIDLÁ DôCHODKOV SA ZA POSLEDNÉ ROKY NIEKOĽKO KRÁT ZMENILI A BUDÚ SA URČITE EŠTE POČAS NÁŠHO ŽIVOTA NIEKOĽKO KRÁT MENIŤ.

 

To znamená, že na súčasné pravidlá sa NEDÁ DLHODOBO SPOĽAHNÚŤ,

že sa stále mení vek odchodu na dôchodok,

že sa stále mení výpočet dôchodku,

že sa stále  mení systém zvyšovania dôchodkov .

A možno ste počuli, čím ďalej naliehavejšie názory, že dôchodkový systém je dokonca bez zásadných zmien dlhodobo neudržateľný.

 

Ako sa bude dôchodkový systém meniť ?

 

Ťažko povedať, ako presne sa systém za nasledujúce roky zmení. Isté je len to, že to pravdepodobne nebude k lepšiemu.  

Napr. už dnes sa zvyšuje vek odchodu na dôchodok z pôvodných 62 rokov a už teraz sa hovorí  o veku odchodu na starobný dôchodok vo veku  70 rokov pre tých neskôr narodených.

 

Z toho vyplýva, že  ten kto je teraz mladý a spolieha sa iba na tzv. štátny dôchodok vystavuje sa životnej neistote v dobe, keď už s tým veľa nebude môcť urobiť. V dobe, keď sa priblíži staroba sa už ťažko bežnému človeku vytvárajú  zdroje, ktorými by si zabezpečil dôstojnú starobu .

Tak ako v iných oblastiach, aj v dôchodkoch, SA ČÍM ĎALEJ MENEJ DÁ SPOLIEHAŤ NA ŠTÁT.

Iné oblasti kedysi úplne a dnes čiastočne v rukách štátu nás už dobehli dávnejšie :

 • Musíme sa takmer na celý život zadlžiť aby sme si zabezpečili bývanie. Bývanie už dávno nezabezpečuje štát prideľovaním bytov .
 • Kto nesporí, čím ďalej je mu ťažšie finančne zabezpečiť svojim deťom kvalitné štúdium z bežnej výplaty . V školstve ktoré by malo byť vlastne zadarmo  .
 • Čím ďalej je ťažšie sa dostať sa ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, napriek tomu, že platíme celý život zdravotné poistenie .  Napr. čakáme na operácie celé mesiace alebo doplácame za lieky...

 

Dôchodok je ďalšia oblasť, ktorá sa pomaly, ale isto prenáša viac a viac na plecia ľudí .

Uvedomujeme si to dostatočne ?

Kúpu bytu, zdravotnú starostlivosť, alebo štúdium detí finančne pociťujeme a vysporiadavame sa s nimi tak nejak priebežne, ako ide život.

 

Ale dôchodok ? Ten je desiatky rokov vzdialený.... Vysporiadavať sa s dôchodkom až keď príde, alebo tesne pred ním je už neskoro.

 

Nadávať na vládu a systém nám však už v starobe  nepomôže.

 

Čo nám pomôže je, pripraviť si na toto obdobie  vlastný  dôchodok.

 

Ako ?

Pre väčšinu ľudí je viac menej jediná možnosť. Odkladať bokom peniaze, sporiť a investovať . Začať s piatimi eurami mesačne je lepšie ako nezačať vôbec.

Áno možno je momentálne váš rozpočet napätý na prasknutie a naozaj, nie je z čoho odkladať. Podstatné je, na to myslieť a v čase, keď sa finančná situácia  zlepší, začať to neodkladne riešiť.

A možno niekomu inému sa stačí zamyslieť nad vlastnými peniazmi a nájde už teraz 5,10 , alebo aj 50 eur vo svojom rozpočte na sporenie a investovanie pre svoj dôchodok.

 

Kedy sporiť na dôchodok?

 

Čím skôr, tým lepšie.

 

Ako to môže z pohľadu času a predpokladaného zhodnotenia vyzerať vyjadrujú nasledujúce  tabuľky, v ktorých vidíme, ku akej sume  sa môžeme dopracovať pravidelným investovaním, alebo sporením.

Modrým je zvýraznená mesačne odkladaná suma a červeným počet rokov sporenia . V prieniku týchto dvoch údajov je predpokladaná nasporená suma pri úroku uvedenom v záhlaví tabuľky. Výpočet nezohľadňuje prípadné zdaňovanie výnosov.

Napr. sporenie 20 € mesačne na tridsať rokov pri zhodnotení 2% by znamenalo nasporiť cca 9 800 €, pri úročení 5% je to cca 16 400 € a pri zhodnotení 7% by to bola nasporená  suma až cca 23 500 € .

 

 

Zhodnotenie 2% p.a.

Suma/doba        10r             20r            30r              40r             50r              60r    

   5 €                   700€        1 500€       2 500€        3 700€       5 100€       6 900€

 10 €                  1 300€      2 900€       4 900€        7 300€      10 300€     13 800€

 20 €                  2 700€      5 900€       9 800€      14 700€      20 500€     27 700€

 30 €                  4 000€      8 800€      14 800€     22 000€      30 800€     41 500€

 50 €                  6 600€     14 700€     24 600€     36 600€      51 300€     69 200€

100 €               13 300€     29 500€     49 200€     73 300€    102 600€   138 300€


 

 

Zhodnotenie 5% p.a.

Suma/doba        10r             20r            30r              40r             50r              60r    

   5 €                   800€        2 000€       4 100€        7 400€       12 900€      21 800€

 10 €                  1 600€      4 100€       8 100€       14 900€       25 800€     43 600€

 20 €                  3 100€      8 100€      16 400€      29 800€       51 600€     87 100€

 30 €                  4 700€     12 200€      24 600€     44 700€       77 400€    130 700€

 50 €                  7 800€      20 400€     40 900€     74 400€      129 000€    217 900€

100 €                15 500€     40 700€     81 900€     148 900€    258 000€   435 700€


 

 

Zhodnotenie 7% p.a.

Suma/doba        10r             20r            30r              40r             50r              60r    

   5 €                   900€        2 600€       5 900€        12 400€     25 300€      50 600€

 10 €                  1 700€      5 100€      11 800€       24 900€      50 600€     101 300€

 20 €                  3 400€     10 200€     23 500€      49 700€     101 200€     202 600€

 30 €                  5 200€     15 300€      35 300€     74 600€      151 800€    303 800€

 50 €                  8 600€      25 500€     58 800€    124 300€     253 000€    506 000€

100 €                17 200€     51 000€    117 600€   248 000€    506 000€   1 013 000€

 

 


 

ČO Z TOHO VYPLÝVA ?

 

 • Dôchodkové zabezpečenie od štátu nás v starobe čím ďalej menej zabezpečuje   .

 

 • Z toho dôvodu ak máme možnosť , treba si začať čím skôr sporiť a investovať na obdobie staroby .

 

 • Kto si už teraz sporí, mal by prehodnotiť , do akých finančných produktov a za akých podmienok si odkladá peniaze. Dlhodobo môže dosahovať v rôznych finančných produktoch priepastné rozdiely ( viď tabuľky ... )

 

 • V krátkom období napr. 10 rokov nie je z pohľadu prepokladaného zhodnotenia až tak podstatné   zhodnotenie . Konečný rozdiel je malý. V krátkom období sporenia je podstatné riziko volatility ( kolísania výnosovosti ), resp. konzervatívnosť produktov  .

 

Niekedy počúvam argument : " ...sporiť si na dôchodok nemá zmysel, ja sa aj tak nedožijem...."  .

Je to možné. Ale čo potom ak sa dožijeme ? Tento argument nám bývanie, stravu,lieky a iné výdavky na dôchodku nezaplatí .

Isté je už teraz, že keď sa dožijeme dôchodku, budeme vo veku dnešných dôchodcov finančne žiť v úplne inej dobe .

 

KLIKNITE NA TLAČÍTKO POD TEXTOM A DOZVIETE SA VIACEJ O SVOJOM DôCHODKU A  MOŽNOSTIACH SPORENIA NA DôCHODOK .

7 tipov ako nestratiť peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Referencie

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje IŽP pre zdravie a dôchodok od poisťovne Wustenrot, ktoré som pred pár rokmi uzatvoril s jedným poistným poradcom.
     Pán Jendrišák mi pomohol zorientovať sa v poistke ,a spraviť určite zmeny v percentualnom rozdeleni prostriedkov do fondov.
     Cením si ochotu,  odborné zhodnotenie mojej poistky a odporúčania ktoré mi potvrdili správnosť v poistení pokračovať. 
    Škoda že z dovodu diaľky nebol osobny kontakt,ale aj telefonicky kontakt bol postačujuci na to aby som sa zamyslel a urobil určite zmeny v poisteni.
     Služby pána Jendrišáka by som určite odporučil.

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň aj rozumné životné poistenie pre manžela a deti. 

Najskôr sme hypotekárny úver skúšali vybavovať sami osobne, ale vo viacerých inštitúciách sme dostali rovnakú odpoveď:,, Nejde to". ,,Je to komplikované". ,,Nemáte nárok". Tak sme to vzdali. 

Až na odporúčanie známeho sme kontaktovali p. Ing. Jendrišáka. Vďaka odbornej znalosti a dlhoročným skúsenostiam bolo zrazu všetko reálne. Pri vzájomnej spolupráci sme dosiahli naozaj skvelé výsledky. Uzavreli sme v pohodlí domova poistenie, ktoré pokrýva to najdôležitejšie a zároveň jeho výška nenarúša náš rodinný rozpočet. A hypotekárny úver? Super. Peniažky už máme na účte, čo dodať.

Služby finančného poradcu sme využili prvý krát a určite nie posledný. Naozaj skvelý prístup, znalosť v oblasti financií, rýchle vybavenie hypotekárneho úveru, porovnanie poistenia viacerých inštitúcií a výber najvýhodnejšieho. Nás to nestalo ani trochu času ( až na podpísanie úveru v banke) a ani peňazí navyše.

So všetkým sme boli spokojní a služby p. Ing. Jendrišáka určite odporúčame.

BC. Janka B. manažérka t.č. na MD

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .