Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Investovanie do podielových fondov je spojené s poplatkami. Tento vás môže stáť najviac

20902690_s.jpg Investovanie do podielových fondov a poplatky

Investovanie do podielových fondov, alebo veľmi podobné formy investovania, ako sú 3 pilier cez doplnkové dôchodkové sporenie,  alebo 2 pilier cez dôchodkové starobné sporenie je o správnom výbere podľa niektorých parametrov.

 

Pri investovaní do podielových fondov je dôležité všímať si okrem dobre zvolenej investičnej stratégie  aj poplatky, ktoré sú s podielovými fondami spojené.

 

Investovanie do podielových fondov je spojené s týmito poplatkami :

 

  • Vstupný poplatok
  • Výstupný poplatok 
  • Prestupný poplatok
  • Depozitársky poplatok
  • Poplatok za správu PF alebo tzv. Manažérsky poplatok
  • Poplatok za výkonnosť fondu
  • Poplatky spojené s nákupom a predajom  aktív fondu

 

Niektoré z uvedených poplatkov môžu, ale aj nemusia byť  účtované.

Dva z týchto poplatkov sú však poplatky, ktoré odkroja z vášho konta pri investovaní do podielových fondov najviac.

V článku si rozoberieme jeden z týchto "najdrahších" poplatkov. Ide o poplatok, ktorý má najväčší vplyv na to, koľko budú mať ľudia v podielových fondoch nakoniec na svojom investičnom účte peňazí .

Výška tohto poplatku  je verejne dostupná a nieje problém zistiť si , ako a v akej výške sa tento poplatok v tom ktorom podielovom fonde účtuje.

Klienti, ktorí investujú cez podielové fondy , by si mali tento poplatok všímať, hlavne u podielových fondov resp. správcov podielových fondov ktorý  majú krátku históriu .

Ide o poplatok za  správu podielového fondu, alebo sa môžete stretnúť  aj s názvom manažérsky poplatok.

 

Správcovský poplatok alebo tzv. manažérsky poplatok je odmena správcovskej spoločnosti za to, že spravuje ten ktorý podielový fond. Tento poplatok sa určuje pre každý podielový fond samostatne a môžete sa ho dozvedieť v štatúte fondu, v predajnom prospekte podielového fondu, alebo aj v mesačných reportoch jednotlivých podielových fondov .

 

Správcovský poplatok sa určuje   ako percentuálny ročný poplatok   z celej hodnoty spravovaného podielového fondu  . 

 

Ak správcovská spoločnosť spravuje v nejakom podielovom fonde napr. 50 000 000 € a správcovský poplatok je 1%. Tak tento správcovský poplatok, ako odmena správcovskej spoločnosti je za rok 500 000 eur .

 

Účtuje sa však nie raz za rok, ale priebežne v pomernom objeme.

 

Výška poplatku za správu podielových fondov

 

Za správu jednotlivých typov podielových fondov sa správcovský poplatok spravidla pohybuje v nasledovných hodnotách. 

Samozrejme každá správcovská spoločnosť má poplatok za správu v tom ktorom fonde určený inak .T ento poplatok je vlastne jediným príjmom správcovskej spoločnosti, ako podnikateľského subjektu. 

 

Aký vysoký správcovský poplatok môžeme v podielových fondoch očakávať?

Peňažné fondy -  cca do 0,5%

Dlhopisové fondy  -  cca od 1% do 2%

Akciové fondy -  cca od 1,3%  do 2,0%

 

Manažérsky poplatok jedného z akciových fondov Pioneer-AMUNDI

 

K tomuto poplatku si ešte niektoré správcovské v niektorých PF účtujú aj poplatok za výkonnosť tzn., že ak správcovské spoločnosti vytvoria určité zhodnotenie pre svojich klientov, tak si účtujú ako poplatok,  časť tohto zhodnotenia napr.  to môže byť 10% z dosiahnutého výnosu. 

 

Tzn. , že ak správcovská spoločnosť vytvorí výnos v danom roku napr. 20% tak 10% z tohto výnosu si odúčtuje správcovská spoločnosť za výkonnosť fondu. 10% z  dvadsiatich  sú  2  % Takže správca si môže v takom prípade zaúčtovať tieto dve percentá k správcovskému poplatku ako svoju odmenu na vrub klientov.

 

Prečo je správcovský poplatok najdôležitejší?

 

Preto,  lebo sa účtuje pravidelne počas celého obdobia trvania investície v podielovom fonde. 

A čím dlhšie sú naše peniaze  v podielovom fonde zainvestované, alebo čím dlhšie a čím vyššie sumy do podielových fondov či už pravidelne alebo jednorázovo investujeme, sporíme tým je tento poplatok pre nás dôležitejší.

 

Napríklad:

 

Milan pravidelne investuje do akciového podielového fondu

50 eur  mesačne a predpokladá, že  bude takto  sporiť 30 rokov ako peniaze určené na dôchodok .

 

Predpokladajme, keďže ide o akciový fond, že  pravidelné sporenie ( investovanie) sa bude  priemerne zhodnocovať  8% ročne.

 

V podielovom fonde v ktorom Milan pravidelne investuje je určený správcovský poplatok 2% .

 

KOLKO BUDE STÁŤ SPRÁVA MILANOVÝCH PEŇAZÍ ZA CELÝCH 30 ROKOV ?

 

Za  30 rokov by MiIana stála správa majetku v  podielovom fonde s dvoj percentným správcovským poplatkom súhrne sumu  cca 14 400 eur .

 

Celkom kopa peňazí . Nie ?  

 

Predstavme si ale, že existuje podobná akciová stratégia v inom podielovom fonde, kde je poplatok za správu “ iba “ 1,3%

 

Koľko  by Milana stála  správa jeho investície ak by bol správcovský poplatok 1,3% ?

 

Za  30 rokov by MiIana stála správa majetku v  podielovom fonde s 1,3  percentným správcovským poplatkom súhrne  “ iba “ cca 9 300 eur .

 

Ide teda o rozdiel v hodnote 5 000 eur .

 

Pri nasporenej sume, ktorá by bola za daných podmienok v príklade po tridsiatich rokoch cca 70 000 eur mať, alebo nemať 5000 eur ,  je myslím si dosť podstatný  rozdiel.

 

Pri vstupe do podielového fondu sa platí jednorázová vstupný poplatok, ktorý môže byť podľa zákona až do výšky 5% z investovanej sumy a ide vlastne ihneď na vrub klienta, ktorý ho musí zaplatiť “ zo svojho “ .

Vstupný poplatok ale v kontexte s informáciami v článku a  jeho výška nie je až tak pre zhodnotenie  podstatný, pretože ho klient zaplatí iba raz.

 

Správcovský poplatok sa však  platí priebežne stále.

A hlavne pri dlhodobom investičnom horizonte napr. ktorý môže byť 30 rokov nie je jedno, či je správcovský poplatok v rovnakej investičnej stratégii  2% alebo 1,3 %

 

Vstupný poplatok by sa v našom príklade  pohyboval ”IBA “  v stovkách eur, pričom ale  u správcovského poplatku ide o tisíce .

 

Ak by klient investoval  mesačne viacej ako 50 eur, alebo by investoval jednorázovo vyššiu  sumu, alebo by dokonca investoval na dlhšie obdobie ako 30 rokov, tak  samozrejme ide aj o viac paňazí, koré môže, alebo nemusí ušetriť na poplatku za správu podielového fondu . Je to o správnom výbere.

 

Nemám nič proti správcovskému poplatku. Správcovský poplatok je zaslúženou odmenou správcovskej spoločnosti za správu peňazí klientov, ak ich peniaze výhodne  spravuje  a dosahuje zhodnotenie minimálne porovnateľné s trhom.

 

Preto logickým by malo byť, že ak si niektorá správcovská spoločnosť  účtuje vyšší správcovský poplatok , vyššiu odmenu,  tak by aj mala zhodnocovať peniaze klientov lepšie, ako iná správcovská spoločnosť, ktorá si účtuje v rovnakej alebo podobnej investičnej stratégii  nižši poplatok .

 

Žiaľ nie je pravidlom ,že tá správcovská spoločnosť, ktorá si účtuje vyšší správcovský poplatok aj lepšie zhodnocuje peniaze svojich klientov a preto je dôležité všímať si výšku správcovského poplatku v kontexte,

ako dokážu jednotlivý správcovia v porovnateľných investičných stratégiách dlhodobo zhodnocovať spravované podielové fondy a za aký správcovský poplatok.

Z uvedených dôvôdov vstupný poplatok je viac menej pri dlhodobom sporení,  alebo dlhodobej jednorázovej investícii nepodstatný  oproti poplatku za správu ktorý si účtuje každá správcovská spoločnosť. Preto je dôležité všímať si pri investovaní  hlavne tento poplatok .

Na druhej strane, ak niektorá správcovská spoločnosť vykazuje v tých ktorých podielových fondoch výborné zhodnotenie, tak si zaslúži aj poplatok za správu, ktorý sa pohybuje v hornej hranici .

 

Preto moje odporúčanie .

 

V praxi som zažil, že si jeden nemenovaný správca účtoval až 2% správcovský poplatok za správu konzervatívneho podielového fondu ( dlhopisového)  a viac menej celý výnos za osem rokov “zožral tento poplatok” a klienti dostali po takom čase ledva to, čo do fondu vložili .

 

Ak investujete väčšie sumy na dlhý čas, alebo pravidelne napr. mesačne investujete  v dlhodobom časovom horizonte, tak správcovský poplatok je pre investovanie do podielových fondov veľmi podstatnou veličinou .

 

Zistite si, aký vysoký je správcovský  poplatok vo vami predpokladanej investícii  do podielového fondu, v porovnaní s inými fondami a správcovskými spoločnosťami.

 

Môžete tak ušetriť kopu peňazí.

 

Ak sa vám článok páčil, potešíte ma svojím lajkom, alebo sdieľaním s priateľmi. V prípade, že sa potrebujete poradiť kam investovať, alebo už máte niekde zainvestované paniaze a neviete čo s tým, tak som vám bezplatne k dispozícii ak vyplníte kontaktný formulár, alebo mi zavolajte na 0905 506 826 .

 

                                               Ing. Stanislav Jendrišák

7 tipov ako nestratiť peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Referencie

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje IŽP pre zdravie a dôchodok od poisťovne Wustenrot, ktoré som pred pár rokmi uzatvoril s jedným poistným poradcom.
     Pán Jendrišák mi pomohol zorientovať sa v poistke ,a spraviť určite zmeny v percentualnom rozdeleni prostriedkov do fondov.
     Cením si ochotu,  odborné zhodnotenie mojej poistky a odporúčania ktoré mi potvrdili správnosť v poistení pokračovať. 
    Škoda že z dovodu diaľky nebol osobny kontakt,ale aj telefonicky kontakt bol postačujuci na to aby som sa zamyslel a urobil určite zmeny v poisteni.
     Služby pána Jendrišáka by som určite odporučil.

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň aj rozumné životné poistenie pre manžela a deti. 

Najskôr sme hypotekárny úver skúšali vybavovať sami osobne, ale vo viacerých inštitúciách sme dostali rovnakú odpoveď:,, Nejde to". ,,Je to komplikované". ,,Nemáte nárok". Tak sme to vzdali. 

Až na odporúčanie známeho sme kontaktovali p. Ing. Jendrišáka. Vďaka odbornej znalosti a dlhoročným skúsenostiam bolo zrazu všetko reálne. Pri vzájomnej spolupráci sme dosiahli naozaj skvelé výsledky. Uzavreli sme v pohodlí domova poistenie, ktoré pokrýva to najdôležitejšie a zároveň jeho výška nenarúša náš rodinný rozpočet. A hypotekárny úver? Super. Peniažky už máme na účte, čo dodať.

Služby finančného poradcu sme využili prvý krát a určite nie posledný. Naozaj skvelý prístup, znalosť v oblasti financií, rýchle vybavenie hypotekárneho úveru, porovnanie poistenia viacerých inštitúcií a výber najvýhodnejšieho. Nás to nestalo ani trochu času ( až na podpísanie úveru v banke) a ani peňazí navyše.

So všetkým sme boli spokojní a služby p. Ing. Jendrišáka určite odporúčame.

BC. Janka B. manažérka t.č. na MD

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .