Tipy ako neprísť o peniaze vo finančných produktoch.

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Ako investovať peniaze ? Je priemerovanie ceny také cool ?

fantasy-1458591_640.jpg Ako investovať peniaze vz. priemerovanie ceny pravidelného sporenia

Ak sa zaujímate o to, ako investovať peniaze, určite veľmi rýchlo narazíte  na pojem priemerovanie ceny, alebo  často používaný  anglický výraz “cost averaging effect “ .  

Priemerovanie ceny je  veľmi pozitívny efekt, ktorý sa prejavuje

 v súvislosti s pravidelným sporením (investovaním) . Častokrát sa dočítate o tom, ako pravidelné investovanie eliminuje riziko kolísania  trhu, avšak ide iba o časť pravdy.

O čo ide ?

V ďalšom texte predpokladám, že ide o dlhodobé investovanie (sporenie) na minimálne  15 a viac rokov  a z tohto minimálneho  predpokladu  tzv. investičného horizontu (doba sporenia, investovania) budem vychádzať . 

 

Ako investovať peniaze ? Pravidelne  .

 

Ak stojíte pred dilemou ako investovať peniaze , jedným z asi najčastejšie preferovaných aktív v rámci celosvetového investovania jednotlivcov aj inštiutúcií,

aktív, ktoré majú ale aj tendenciu kolísania svojej hodnoty, sú cenné papiere -  akcie firiem. Ide  dlhodobo o aktívum, ktoré  najviac zhodnocuje investované peniaze, ale POZOR bez záruky tobôž garancie  . :-)

 

Pri rozhodovaní sa, ako investovať peniaze ,berte do úvahy, že spomínané priemerovanie ceny sa môže veľmi dobre prejaviť práve pri pravidelnom sporení do akciových aktív ,alebo akciových podielových fondov, prípadne indexových fondov , ETF,  ale samozrejme aj v iných aktívach, kde je možné očakávať väčšie kolísanie hodnoty ( volatilitu )  . 

 

Avšak nie počas celej doby sporenia -  investovania .

 

Efekt “Priemerovanie ceny” znamená, že ak pravidelne ( napr. mesačne) investujem určitú čiastku do jedného aktíva ( napr. podielového fondu, akcie, zlata atď … ) tak  v prípade, že dôjde k poklesu trhu ( poklesu ceny nakupovaného aktíva ) a ja naďalej pravidelne investujem tak:

 

 1. Pri rovnakom pravidelnom vklade nakupujem stále väčšie množstvo aktíva ( podielov ) , pretože cena sa znižuje, čo v konečnom dôsledku znamená v priemere nižšiu nákupnú cenu . Viď tab. 1
 2. Nižšia priemerná nákupná cena znamená, že v prípade rastu ceny aktíva ( podielu, akcie … ) začne investor ( sporiteľ ) skôr zarábať a  zhodnocovať tak svoj vklad. Viď príklad 1.

 

 

PRÍKLAD 1

 

Ak hľadáte odpoveď na otázku ako investovať peniaze ide o príklad  sporenia za prvých 12 mesiacov a vplyv priemerovania ceny .

 

V príklade je namodelované, že hodnota aktíva ( podielu )  za 12 mesiacov poklesla cca o 50%, čo sa udialo za posledných 100 rokov na vyspelom akciovom  trhu iba pár krát a teda ide skôr  o extrém. 

 

Človek v príklade začal investovať peniaze v čiastke 30 € mesačne do akciového podielového fondu, kde úvodná cena podielu (aktíva) bola 1,15 € za podiel. Tzn. , že v prvý mesiac nakúpil za 30 eur 26,0896 ks podielov druhý mesiac nakúpil 27,2727 ks podielov atď. … ( viď tab.1 )

 

Trh ale začal postupne klesať a tak každý ďalší mesiac bola hodnota podielu nižšia a nižšia  a po dvanástich mesiacoch bola hodnota podielu iba 0,58 €/ podiel.

 

Za 12 mesiacov tak do sporenia vložil 12 x 30 = 360 € .

 

Na konci roka  v dvanástom mesiaci však už mali jeho investované peniaze hodnotu “ iba “  267,73 € to je o 92,27 € menej, ako do sporenia vložil  ( menej o 25,6% ) Hodnota jeho iinvestície poklesla o 25,6 % .

 

Trh ale poklesol, ako je napísané v úvode príkladu a ako je vidieť z hodnôt v grafe 1  , alebo z hodnôt v tabuľke 1 o  extrémnych 50 %.

 

Tzn. v plnej miere sa prejavil efekt priemerovania ceny podielu, keďže oproti trhu, ktorý poklesol o 50 % , pravidelným investovaním došlo k poklesu investície "iba" o 25,6 %.

 

História hovorí, že po každom poklese nastáva rast a potvrdenie toho, okrem viac ako storočnej histórie, vidíme  aj po posledných poklesoch  akciového trhu okolo roku 2000 a okolo roku 2008,  kedy tiež potom nastal rast .

 

A práve ak nastane po poklese rast trhu,  prejaví sa naplno priemerovanie ceny , pretože :

 

 1. Ak trh  resp. cena podielu poklesli v príklade o 50 % (z ceny  1,15 € za podiel na  0,58 € za podiel) tak aby sme sa dostali na pôvodnú hodnotu trhu musí trh stúpnuť o 100 % ( rast z 0,58 na 1,15 je nárast o cca 100 % )
 2. Pre investora z príkladu, však musí trh narásť “ iba” o 34,5% aby sa dostal späť na pôvodnú hodnotu, teda na hodnotu  svojich investovaných peňazí, pretože efektom priemerovania ceny dosiahol nižší pokles hodnoty svojej investície ( pokles “ iba “ o 25,6 % ). 
 3. Po náraste hodnoty podielu ( trhu ) o 34,5 % už začína  zhodnotenie  vkladu investovaných peňazí , teda k zhodnoteniu dochádza oveľa skôr, ako musí narásť  samotný trh resp. samotná cena podielu . ( 34,5 % vz . 100 % ) 
 4. Naplno sa prejavilo zníženia rizika pri investovaní efektom priemerovania ceny, teda efektom pravidelného investovania.

 

 

 

 

 

ZHRNUTIE:

 

Hodnota investície   30 € x 12 = 360 € .

 

Celkový počet nakúpených podielov 434,35 ks .

 

Hodnota  po 12 mesiacoch =  počet nakúpených podielov  x cena podielu .

 

Hodnota po 12 mesiacoch = 461,62 x 0,58 = 267,73 € .

 

Pokles trhu cca 50% .

 

Pokles hodnoty investície sporenia cca o  25,6% .

 

Nárast trhu ( ceny podielu ) o 34,5 % a sporiteľ je na svojom .

 

Inak povedané ak narastie cena  podielu na  0,8294 € / podiel  je sporiteľ  na svojom vklade a pri ďalšom raste už zarába .

 

Doteraz sa na otázku ako investovať peniaze dá jednoznačne odpovedať, že je priemerovanie ceny pri pravidelnom sporení je efektívna cesta ako eliminovať riziko poklesu trhov.

 

 

Teraz ale veľké ALE

 

 

PRÍKLAD 2

 

Pozrime sa  na to isté sporenie napríklad v čase, keď už bude v sporení nasporených 5 000 eur  napr. po desiatich rokoch sporenia. ( 5 000 eur je hodnota vkladov aj so zhodnotením )

 

Prestavme si, že  v čase, keď už je  hodnota investície 5 000 eur a ďalej sporíme 30 eur mesačne dôjde k rovnakému poklesu, ako v príklade 1, teda k poklesu o cca 50%.

 

Tzn. že v apríli ( viď tabuľka 2 ) sa  k hodnote 5 000 eur ktorá sa doteraz investovaním naakumulovala  zainvestuje 30 eur a prikúpime 26,0869 podielov, v máji už dôjde k poklesu a za 30 eur sa  prikúpi   o niečo viacej podielov tzn. 27,2727 atď. až do marca…

 

Ako sa bude vyvíjať naša investícia , naše pravidelné sporenie po 12 mesiacoch ?

 

Z našej hodnoty 5 000 eur plus 360 eur  nových vkladov (spolu 5360 € ) máme po dvanástich mesiacoch  na konte iba 2 774 eur.

 

To je pokles našej investície o 48,2%.

 

Trh  resp. cena  podielu poklesoli cca  o 50 % ale naša investícia z príkladu poklesla takmer rovnako ako trh ( cena podielu)  s malým rozdielom 1,8 % . ( 50%-48,2%)

 

Cena podielu musí narásť o 100% aby sa dostala na pôvodnú hodnotu, a naša investícia musí narásť “ len “  o 93,2 %, čo je takmer rovnako veľký nutný nárast ako nárast samotnej ceny podielu .

 

Tzn. efekt priemerovania ceny sa prejavil minimálne.

 

ZHRNUTIE

 

Nasporená suma 5000 € je obsahuje  počet podielov 4347,826   ks . 

 

Hodnota sporiteľovej investície  5 000 € +  30 € x 12 = 5 360 € .

 

Celkový počet podielov 434,35 + 4347,826 = 4782,176 ks .

 

Hodnota  po 12 mesiacoch =  počet podielov  x cena podielu .

 

Hodnota po 12 mesiacoch = 4782,176  x 0,58 =2 774 € .

 

Pokles trhu cca 50% .

 

Pokles hodnoty investície sporenia cca 48,2% .

 

Nárast trhu o 93,2% % a  sporiteľ je na svojom .

 

Cena  podielu  musí stúpnuť na 1,1206 €/podiel ,aby bol  na pôvodnej hodnote .

 

 

Čo vyplýva z efektu priemerovania ceny pri odpovedi na otázku ako investovať peniaze resp. ako sporiť ?

 

 1. Priemerovanie ceny je úžasná vec hlavne na začiatku sporenia . Vtedy sa naplno prejaví jeho efekt .
 2. Z dĺžkou sporenia, čím väčšiu sumu máme nasporenú a pravidelne vkladaná investícia sa stáva zlomkom z už nasporenej sumy tým viac sa efekt priemerovania ceny aktíva (podielu) stráca .
 3. Ak investujete pravidelne do aktív ktorých cena  kolíše, ako sú napr. spomínané akcie, alebo indexové fondy a máte dlhodobý horizont napr. sporenie v 2 pilieri, tak v úvode sporenia sa nemáte takmer čoho obávať.  Dá sa zjednodušene povedať, čím hlbší pokles v úvodných rokoch sporenia tým viacej dlhodobo zarobíte.
 4. S pribúdajúcou hodnotou investície ( naakumulovaných peňazí ) treba byť obozretnejší.  Na druhú stranu, ak si sporíte na dlhodobé obdobie napr. 30 rokov, tak prípadný pokles v desiatom roku stále nič neznemená.
 5. Najdôležitejšie sú záverečné roky sporenia a ochrana nasporenej investície, pretože v prípade poklesu v závere investovania ( sporenia ) už nemáte dostatok času, ktorý by takúto stratu eliminoval . 

 

Existujú rôzne metódy ako investovať peniaze a  ako ich napr. ochrániť v  závere investičného horizontu spomínané v poslednom  5 bode  .

 

Je nespočetné množstvo investičných stratégií, možností a spôsobov ako investovať peniaze. Ale je to preto, že existuje množstvo ľudí s rôznym investičným  naturelom . Niekto je konzervatívny a niekto naopak dynamický . A tak je dobre, že máme z čoho vyberať .

Ak vám článok v niečom pomohol potešíte ma svojím lajkom, alebo zdieľaním a ak by ste sa potrebovali na niečo spýtať, som vám  k dispozícii ak vyplníte kontaktný formulár , alebo mi zavoláte na 0905 506 826 .

 

                                                                                  Ing. Stanislav Jendrišák

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

Referencie

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie.

Zatiaľ som nikdy predtým  neskúšala podobnú službu pretože som to nepovažovala za potrebné. Ale po skúsenosti s p. Jendrišákom som zmenila názor a podobné služby budem určite využívať. V blízkej budúcnosti by som rada využila ďalšiu službu a to - sporenie. 

Našou spoluprácou som dosiahla vybavenie a schválenie hypotekárneho úveru spolu s dofinancovaním finančných prostriedkov na prerábku nehnutelnosti. 

Najviac si vážim ochotu, odbornosť, skvelý prístup a riešenia ktoré pomohli k bezproblémovej kúpe bytu.

So službami p. Ing. Jendrišáka som bola nadmieru spokojná a určite posuniem svoju skúsenosť ďalej. 
 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje IŽP pre zdravie a dôchodok od poisťovne Wustenrot, ktoré som pred pár rokmi uzatvoril s jedným poistným poradcom.
     Pán Jendrišák mi pomohol zorientovať sa v poistke ,a spraviť určite zmeny v percentualnom rozdeleni prostriedkov do fondov.
     Cením si ochotu,  odborné zhodnotenie mojej poistky a odporúčania ktoré mi potvrdili správnosť v poistení pokračovať. 
    Škoda že z dovodu diaľky nebol osobny kontakt,ale aj telefonicky kontakt bol postačujuci na to aby som sa zamyslel a urobil určite zmeny v poisteni.
     Služby pána Jendrišáka by som určite odporučil.

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň aj rozumné životné poistenie pre manžela a deti. 

Najskôr sme hypotekárny úver skúšali vybavovať sami osobne, ale vo viacerých inštitúciách sme dostali rovnakú odpoveď:,, Nejde to". ,,Je to komplikované". ,,Nemáte nárok". Tak sme to vzdali. 

Až na odporúčanie známeho sme kontaktovali p. Ing. Jendrišáka. Vďaka odbornej znalosti a dlhoročným skúsenostiam bolo zrazu všetko reálne. Pri vzájomnej spolupráci sme dosiahli naozaj skvelé výsledky. Uzavreli sme v pohodlí domova poistenie, ktoré pokrýva to najdôležitejšie a zároveň jeho výška nenarúša náš rodinný rozpočet. A hypotekárny úver? Super. Peniažky už máme na účte, čo dodať.

Služby finančného poradcu sme využili prvý krát a určite nie posledný. Naozaj skvelý prístup, znalosť v oblasti financií, rýchle vybavenie hypotekárneho úveru, porovnanie poistenia viacerých inštitúcií a výber najvýhodnejšieho. Nás to nestalo ani trochu času ( až na podpísanie úveru v banke) a ani peňazí navyše.

So všetkým sme boli spokojní a služby p. Ing. Jendrišáka určite odporúčame.

BC. Janka B. manažérka t.č. na MD

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým mali založené stavebné sporenie, ale časom už bolo nevýhodné. Nevedel som sa zorientovať vo finančných produktoch, tak som sa obrátil na pána Ing. Jendrišáka.

Dohodli sme si stretnutie, kde mi podrobne vysvetlil  čo bude najlepšie. S jeho pomocou som si z pohodlia domova otvoril účet a začal sporiť do ETF fondov. Pri daľšom stretnutí sme vyriešili refinancovanie úveru a pomohol mi nastaviť ll. a lll. pilier. 

Prekvapil ma širokým záberom vedomostí v oblasti financií a ochotou pomôcť. 

Služby p. Ing Jendrišáka určite odporúčam.

Michal V Výpravca

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .