Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri správe svojich financií.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book a posuňte svoju finančnú gramotnosť na novú úroveň.

3 pilier sa stal o niečo výhodnejším sporením na dôchodok

41234318_s.jpg 3 pilier indexová stratégia

3 pilier priniesol v posledných mesiacoch nový vietor do doplnkových dôchodkových fondov.

Pri sporenií na dôchodok v 3 pilieri je práve správny výber dôchodkových fondov najpodstatnejšia vec , ktorá ovplyvní výšku nasporenej sumy  a teda aj výšku doplnkového dôchodku.

 

Predchádzajúca veta obsahuje vyjadrenie o ktorom sú napísané celé knihy .

Knihy ktoré hovoria o tom ako si zvoliť správnu investičnú stratégiu nielen v sporení na dôchodok, ale pri akomkoľvek pravidelnom sporení, resp. môžeme skôr povedať pravidelnom investovaní .

3 pilier práve priniesol  novú investičnú stratégiu, ktorá je svojou koncepciou zatiaľ najzaujímavejšia hlavne pre dlhodobých sporiteľov v doplnkovom dôchodkovom sporení .

Z 3 piliera sa tak stáva výhodné sporenie na dôchodok ale iba pre tých sporiteľov ktorým prispieva do sporenia aj zametnávateľ.

 

 3 pilier je vhodný pre každého  ?

 

     3 pilier je vo všeobecnosti vnímaný ako  vhodné sporenie na dôchodok skôr  pre zamestnancov, ktorým do 3 piliera prispieva aj zamestnávateľ . Ak by ste si chceli sporiť na dôchodok sami, 3 pilier nebol doteraz na zozname odporúčaní odborníkov, ako jedna z vhodných  alternatív.

 

       Prečo ?

 

    Dôvody sú, resp. boli hlavne tri  .  Relatívne vysoké poplatky spojené so správou príspevkových doplnkových dôchodkový fondov z ktorých sa 3 pilier skladá.  Ďalej to boli Investičné stratégie doplnkových dôchodkových fondov, ktoré slabo  zhodnocovali peniaze účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia  a nakoniec nízka  likvidita, teda sťažená dostupnosť k nasporeným peniazom v 3 pilieri.

 

Čo sa  v 3 pilieri zmenilo  ?

 

       Zmenili sa dve veci.

 

  Prvá . Poplatok ako odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za správu peňazí v 3 pilieri sa za posledné roky znížil na v roku 2019  1,3% ročne z čistej hodnoty majetku v tom ktorom dôchodkovom fonde. Od roku 2020 to je ešte menej, maximálne 1,2%. 

 

    Sú to zákonom dané maximálne poplatky, ktoré si môže DDS účtovať za správu peňazí účastníkov 3 piliera.  Tieto poplatky  však môžu byť aj nižšie, čo sa už aj stáva a v niektorých dôchodkových fondoch sú poplatky nižšie ako je nom zákostanovené maximum.

 

  Tým sa 3 pilier vyrovnal resp. dokonca môžeme povedať "podliezol" štandardnú výšku poplatkov za správu peňazí v investičných produktoch podobného charakteru ( napr. správa podielových fondov )

 

      Poplatky však nie sú všetko. 

   Cieľom investovania je väčšinou čo možno  najvyššie zhodnotenie vkladu s akceptovateľnou mierou rizika. Doteraz 3 pilier v tomto parametri žiaľ výrazne zaostával za inými investičnými príležitosťami. Zhodnotenie v doplnkových dôchodkových fondoch bolo v porovnaní s inými formami investovania naozaj slabé .

 

    Nedávno sa však začalo črtať na lepšie časy. Po dlhšom  čase pribudli v 3 pilieri dve nové investičné stratégie, ktoré majú v zhodnocovaní vysoký potenciál hlavne pre dlhodobých účastníkov 3 piliera . Zároveň sú tieto investičné stratégie úplne odlišné od všetkých doteraz ponúkaných investičných stratégií v celom 3 pilieri.

 

   Nové investičné stratégie v 3 pilieri

 

   Doplnková dôchodková spoločnosť NN vytvorila ako prvá konečne niečo pre 3 pilier nové a to Indexový doplnkový dôchodkový príspevkový fond.  a ako druhá sa pridala DDS AXA  ktorá otvorila nový Globálny indexový doplnkový dôchodkový príspevskový fond . Po nich sa pridala aj DDS Stabilita so svojím indexovým fondom . Iba DDS tatrabanky ostala pri svojich starých dôchodkových fondoch bez zmeny.

Práve indexové stratégie priniesli v podobnej forme investovania na dôchodok, konkrétne v  2 pilieri, vietor do plachiet tým, ktorí na ňu v posledných rokoch stavili svoje príspevky. Napriek tomu, že výsledok indexových fondov v 2 pilieri bol napr. za rok 2018 mínusový, dlhodobo je to z pohľadu výnosu  investičná stratégia s najväčším potenciálom. Začiatkom roka 2019 už však boli straty z roka pred tým vymazané a indexové fondy sa vrátili do plusového zhodnotenia .

V rou 2020 zasa indexové fondy zasiahla koronakríza. Ale v dlhodobom horizonte naďalej ostávajú indexové stratégie v pluse .

 

Ak chcete vedieť prečo by ste mali sporiť v indexovej stratégii počítajte si článok: “ Indexová stratégia, prečo do nej v 2 a 3 plieri investovať.”

 

Dlhodobé sporenie a investovanie prináša historicky najvyšší výnos pri investovaní do akcií. 

 

   Doteraz ani jeden dôchodkový fond v 3 pilieri nebol čisto akciový.  A aj tie ktoré niesli názov akciový (DDS AXA, DDS NN DDS ) boli skôr typom  tzv. zmiešaných fondov, pretože v nich bolo len cca do 50% peňazí účastníkov zainvestovaných naozaj v akciách.

 

  NN indexový doplnkový dôchodkový príspevkový fond má aktuálne viac ako 90% peňazí účastníkov 3 piliera nainvestovaných práve  v akciách a AXA globálny indexový doplnkový dôchodkový príspevkový fond má 100% investovaných v akciách .

A o to ide.

Ak by som si v 3 pilieri sporil na dôchodok v období dlhšom ako  20 rokov, tak by som si chcel 100% príspevkov sporiť v akciách. Veľa účastníkov 3 piliera má pred sebou horizont sporenia dokonca viac ako 30 rokov, čo je ideálne práve pre sporenie čisto do akcií .

  Samozrejme nie do posledného dňa sporenia, ale počas doby kedy je to vhodné . 

  Mať takmer 100% sporenia v akciách doteraz 3 pilier vlastne neumožňoval.

 

 Zároveň je aktuálne poplatok za správu NN indexového doplnkového dôchodkového fondu na úrovni iba 1% ročne z čistej hodnoty majetku fondu,  AXA si vo svojom indexovom fonde ponechala maximálny možný poplatok za správu 1,2% a rovnako aj DDS Stabilita  má poplatok za správu 1,2% . Zároveň si každá DDS účtuje aj poplatok ako odmenu za zhodnotenie vo výške 10% z výnosu .

Účtovanie poplatku za zhodnotenie v indexovom fonde považujem za nehoráznosť. Pretože pridaná hodnota správcu v tomto prípade je nulová . 

 

  Indexový doplnkový dôchodkový fond DDS NN je široko diverzifikovaný ( rozložený)  investovaním do celosvetových akcií a neorientuje sa úzko len napr. na Európu , aj keď viac ako 50% územnej ( teritoriálnej ) diverzifikácie ( rozloženia ) fondu  pokrýva ekonomila USA, teda viac ako 50% je v akciách firiem z USA . Zároveň je  tento dôchodkový fond diverzifikovaný v rôznych odvetviach ekonomiky od financií cez služby, farmaciu až po technológie .

 

Globálny indexový doplnkový dôchodkový fond od AXY zasa stavil na akciové indexy MSCI WORL a MSCI Emerging Markets

  • 90 % akciový index MSCI World Index,
    ktorý reprezentuje spoločnosti so strednou a veľkou trhovou kapitalizáciou z kapitálových trhov najvyspelejších krajín sveta.
  • 10 % akciový index MSCI Emerging Markets Index,
    ktorý reprezentuje spoločnosti z kapitálových trhov rozvíjajúcich sa krajín sveta
    .

Indexový fond DDS Stability je tiež zameraný na akciový index MSCI World

 

   A čo je ešte celkom pozitívne oproti investovaniu do podielových fondov. V 3 pilieri  sú nulové vstupné poplatky .

 

    Každopádne treba spomenúť, že investovanie do akcií nesie svoje riziko, ktoré však pomáha v najväčšej miere znížiť ( eliminovať) práve dlhodobosť sporenia , investovania. Napriek tomu však  ani dlhodobosť pravidelného sporenia nie je zárukou zhodnotenia.  Dlhodobosť je skôr jeho predpokladom .

 

  Jedným z hlavných negatív investovania cez 3 pilier  je už spomínaná likvidita, kedy pri neočakávaných udalostiach viac menej nie je možné z 3 piliera kedykoľvek vyberať peniaze .

Toto stojí za zváženie hlavne vtedy,  ak si chceme v 3 pilieri sporiť iba sami , bez príspevkov zamestnávateľa .

Zároveň veľkou nevýhodou 3 piliera je zdaňovanie výnosov na konci sporenia, teda pri ich výbere. Niektoré iné investičné produkty resp. ich výnosy sa  nezdaňujú a tak sú výhodnejšie ako 3 pilier.

Takisto poplatok za zhodnotenie vo výške 10% z výnosu je nespravodlivý a existujú poplatkovo výhodnejšie riešenia ako investovať, žiaľ ale bez príspevkov zamestnávateľa.

Indexová stratégia je iba jednoduché kopírovanie zloženia nejakého indexu bez toho aby to správca v tomto prípade DDS nejako ovplyvnil a tak 10% je úplne zbytočný náklad sporiteľov.

A tiež treba povedať , že v prípade ak by chcel účastník 3 piliera zmeniť investičnú stratégiu, tak nemá veľmi na výber lebo celý 3 pilier ponúka iba 15 príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, čo je oproti podielovým fondom alebo ETF  málo .

 

   Nevýhody nových fondov

 

   Každý novovznikajúci fond a nielen v 3 pilieri, má okrem iných jednu zásadnú nevýhodu. Nemá žiadnu históriu svojho fungovania a tak výkonnosť jeho investičnej stratégie sa ukáže až v čase. Na rozdiel od  fondov ktoré fungujú roky, alebo desiatky rokov, kedy je možné odsledovať, ako si stratégia toho ktorého fondu viedla. 

 

Samozrejme platí, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov, ale predsa len história má svoju vypovedaciu schopnosť a pomôže v rozhodovaní .

Pretože aj v iných oblastiach života ak môžeme radšej ideme za tými firmami , alebo ľuďmi, ktorí sa nám rokmi osvedčili, ako máme ísť do úplne novej skúsenosti, kde nevieme čo čakať .

 

   U indexovej investičnej stratégie však viac menej nejde o niečo nové, teda pokiaľ táto stratégia neinvestuje do nejakého nového neznámeho indexu, ktorých sú na výber celosvetovo milióny s rôznym zameraním.

 

  Indexový dôhodkový fond  DDS NN, DDS AXA a DDS Stabilita však investujú známou stratégiou indexu MSCI Worl, ktorá je tu už roky a benchmarkom      ( benchmark- hodnota s ktorým sa porovnáva) tohto doplnkového dôchodkového fondu sú staré  známe desiatky rokov fungujúce indexy, takže môžeme povedať že táto stratégia už má svoju históriu aj keď spomínaný dôchodkový fond vznikol len nedávno .

 

Najlepšie je prečítať si štatút daného fondu, alebo tzv. kľúčové informácie , kde je všetko podrobne popísané.

 

   Každopádne, moja voľba v 3 pilieri by bola taká, že určite nejaká časť príspevkov, alebo dokonca v nejakom čase aj celá suma príspevkov by smerovala do indexového doplnkového dôchodkového fondu od DSS NN , DDS AXA alebo DDS Stabilita

Nie len preto, že investujú hlavne do akcií, ale aj preto, že ide práve o indexovú investičnú stratégiu, ktorá má v porovnaní s väčšinou iných bežne dostupných akciových stratégií podľa mňa jeden z najväčších potenciálov a nie len v 3 pilieri.

 

Samozrejme čas ukáže ako sa táto voľba vyvinie .

 

Pokiaľ sa Vám článok páčil budem sa tešiť, ak ho lajknete tlačítkom dole pod článkom .

Ak sa potrebujete pomoc s 3 pilierom, alebo investovaním ako takým využite bezplatnú konzultáciu na 0905 506 826, alebo vyplňte kontaktný formulár . Rád vám pomôžem .

 

                                   Stanislav Jendrišák

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

-Konecne cez MD som sa dostala k tomu, aby som sa zamyslela nad financiami. Chcem si pre dceru nasetrit nejaku sumu, aby mala aspon nieco do startu do zivota. Pri narodeni dcery som uzavrela investicne zivotne poistenie. Ja mam kapitalove zivotne poistenie a potrebovala som sa uistit, ci su obe poistky vyhodne a ci je lepsie ich zrusit. Takisto som sa chcela porozpravat o vyhodnosti mojho II. piliera. 

 - Podobnu sluzbu som este neskusala, ak nepocitam financneho poradcu, ktoreho sme vyuzili pri hladani vyhodnej hypoteky. Myslím, že sa podarilo sa vybaviť výhodnú hypotéku. 

-Pan Jendrisak bol perfektne pripraveny na stretnutie. Podklady som mu poslala vopred a na stretnuti mi ukazal mozne alternativy k mojim sporeniam. Vysledkom stretnutia je zrusenie poistiek a prestup do druhej DDS.

Najviac si cenim prepocty, ktore mal pan Jendrisak zo sebou. Milujem cisla a tabulky a nemam rada zbytocne "reci" okolo financnych produktov. Takze na zaklade tychto podkladov som prehodnotila svoje sporenie. 

Takisto ocenujem profesionalny pristup pana Jendrisaka v stazenych podmienkach

Pan Jendrisak mi mohol nechat podklady, ktore si pre mna pripravil. Na druhej strane som si ich ani nevypytala na konci naseho stretnutia. 

Celkovo som vsak spokojna a nevidim nedostatky.

Jednoznacne doporucam.

Ing. Zuzana Bursová

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?