Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Indexová stratégia . Prečo by ste mali v 2 a 3 pilieri do nej investovať ?

36333071_s.jpg Indexová stratégia v 2 pilieri

 

Všetci odborníci v oblasti investovania do cenných papierov vám odporučia na dlhodobom investičnom horizonte (cca 15, 20 a viac rokov ) investovať  do akcií,  akciových indexových stratégií, alebo podobných cenných papierov .

Prečo ?

 

Pretože akcie historicky dlhdobo dokázali vykazovať jedno z najvyšších zhodnotení v porovnaní s inými cennými papiermi resp. v porovnaní s inými možnosťami investovania, ako je napr. investovanie do komodít a pod.  . Napriek všetkým krízam a pádom kapitálových trhov si akcie  v dlhodobom horizonte udržali svoj trón v zhodnocovaní.

 

Čo je to indexová investičná stratégia ?

 

V druhom pilieri vám pri  dlhodobom investičnom horizonte znalí investičný odborníci odporučia investovať do indexového fondu, ktorý vlastne investuje tiež do akcií, rovnako ako v 2 pilieri   podobná alternatíva, ktorou je  akciová investičná stratégia resp. akciový fond  . 

 

Čiže v 2 ale aj v 3  pilieri máme dve možnosti investovania do akcií . A to cez indexovú stratégiu , alebo cez tzv. akciovú stratégiu . ( Opomeniem  v 2 a 3 pilieri tzv. zmiešanú investičnú stretégiu v ktorej môžu byť  tiež akcie, ale primárne nie je zameraná čisto na zhodnocovanie v akciách  . )

 

V čom je rozdiel medzi indexovou stratégiou a akciovou stratégiou ?

 

Pri indexovej stratégii je dôležité pochopiť, čo je to vlastne akciový index .

(Keďže existujú rôzne indexy, napr. akciové, komoditné, dlhopisové atď. pod slovom INDEX bude ďalej v texte myslený akciový index )

 

Čo je to index ?

 

Akciové indexy ako také sledujú vývoj hodnoty vybraného druhu, sektoru akcií ( napr. IT, strojárstvo, farmácia, petrolejársky sektor …), vybraného  počtu akciových spoločností a  vo vybranej krajine, krajinách,  alebo na vybranom teritórii.  ( napr. USA, EU, Rusko ,Čína, Ázia, Severná Amerika  atď., … )

 

Akciových indexov sú celosvetovo milióny a majú rôzne zameranie napr. DJIA sleduje 30 najväčších spoločností v USA . MSCI WORLD sleduje vývoj a hodnotu viac ako 2000 akciových spoločností v rámci celého sveta a pod. .

 

To ktoré spoločnosti budú zaradené do akciového indexu podlieha vopred známym  kritériám toho, kto daný akciový index “manažuje” .

 

Tzn. ak ide o index ktorý napr. sleduje 50 najväčších spoločností v EU tak v indexe musí byť zastúpených 50 najväčších spoločností EU a nebude tam nejaká malá, alebo stredne veľká firma a človek, ktorý výsledky takéhoto akciového indexu sleduje presne vie, akú časť trhu ten ktorý akciový index zastupuje . 

 

V minulosti boli jednotlivé indexy “ zriadené” hlavne kvôli tomu, aby  slúžili ako informačný nástroj pre investorov . Tzn. aby sa investori vedeli orientovať napr. v tom ako sa vyvíja ten ktorý trh, pretože napr. hodnota niekoľkých akciových titulov može z rôznych dôvodov  klesať,ale trh ako taký môže rásť.

Alebo  naopak niekoľko akcií môže rásť, ale trh ako taký môže klesať a pod .

 

TZN. že INDEX REPREZENTUJE VLASTNE HODNOTU TRHU , teda inak povedané hodnota toho ktorého akciového indexu hovorí o tom, ako sa vyvíja ten akciový trh , na ktorý je index zameraný . 

 .

Z indexu  ako informačného nástroja sa časom stal aj investičný nástroj tzn. investor nakúpi hodnotu celého indexu nie jednotlivé akciové tituly. ( pozn. pojem akciový titul je inak povedané akcia, resp. akcie tej ktorej konkrétnej spoločnosti). Tzn. klient ( v našom ponímaní klienta 2 piliera zastupuje DSS) nakúpuje cez index  celú hodnotu trhu .

 

Ako funguje akciová investičná stratégia 

 

Na to, prečo môže byť dlhodobo výhodnejšie investovať do indexovej   stratégie je dôležité pochopiť, ako funguje spomínaná akciová investičná stratégia, ktorá existuje samozrejme nie len v 2 pilieri ale  napr. aj v podielových fondoch,alebo  v  tzv. 3 pileri (DDS). 

 

Cieľom každej  akciovej stratégie, ktorú v konečnom dôsledku v 2 pilieri, ale aj v podielových fondoch, alebo v 3 pilieri  riadi nejaký človek  ( nazvime ho  portfólio manažér ) by malo byť, vybrať z trhu  také akciové tituly ktoré sa budú zhodnocovať lepšie, ako samotný trh . (INDEX)

 

Tzn. každá korektná akciová stratégia vo fonde sa porovnáva s nejakým idexom prípadne sa porovnáva s nejakou kombináciou dvoch a viacej indexov, tak aby bolo zrejmé, ako si táto stratégia “stojí” v porovnaní s trhom.  

Samozrejme porovnávať sa musia porovnateľné indexy s porovnateľnou akciovou stratégiou. Čo to znamená ?

 

To znamená, že nie je možné podľa starého známeho úslovia porovnávať hrušky z jablkami . Resp. možné to je, ale takéto porovnanie je nám k ničomu .

Teda, ak akciový fond investuje  výlučne v Európskej únii, alebo v Európe ako takej, nemôže sa porovnávať s americkým akciovým indexom akým je napr. S&P 500 ale musí sa porovnávať s európskym akciovým indexom akým je napr. EURO STOXX 50.

 

Vrátim sa  späť k podstate veci pri investovaní v akciových fondoch. Spomenul som že cieľom pri investovaní v akciových fondoch je prekonať trh ( index).

 

ŽIAĽ. VAČŠINE portfólio manažérov SA DLHODOBO V AKCIOVÝCH STRATÉGIÁCH NEDARÍ PREKONÁVAŤ TRH ( INDEX) a to znamená, že zhodnocuje peniaze klientov menším zhodnotením, ako samotný index (trh) .

 

Existujú tzv. Investičný guru, akým je napr. Warren Buffett ktorý dlhodobo, desiatky rokov pokoruje trh, tzn. že jeho spravovanie investícií klientov vykazuje vyššie zhodnotenie ako samotný trh, ale žiaľ nespravuje náš 2 pilier :-(  a takýto investičný mágovia sú skôr výnimkou.

 

Prečo indexová stratégia ?

 

Preto, lebo  investovaním do indexovej investičnej stratégie nakúpite hodnotu celého trhu a nemusíte sa spoliehať na to, či sa portfólio manažér  akciového fondu dokáže dlhodobo trafiť do tých správnych akcií . Tzn. nakúpiť pre vás také akcie, ktoré sa budú zhodnocovať minimálne tak ako trh, alebo aby trh dokonca predčili.

Samozrejme nie je indexová stratégia ako indexová stratégia. Za rok 2017 si môžete všimnúť, že lepšie v tomto roku v  indexovej stratégii zhodnocovala DSS NN ( 9,4%) oproti ostatným DSS, v ktorých bolo zhodnotenie cca okolo 6,5% . Je to dané tým, že indexová stratégia DDS NN je naviazaná na iný index, ako ostatné DSS.

 

V niektorých rokoch sa samozrejme  stane aj to, že niektorý akciový fond v 2 pilieri porazí svoj index, ( indexovú stratégiu ), ale predpoklad, že by tomu bolo dlhodobo je nízky . 

 

Ja by som preto volil indexovú stratégiu .

 

V prípade, ak sa potrebujete poradiť o investovaní v 2 pilieri,  v dôchodkovom sporení, alebo o investovaní a zhodnocovaní peňazí ako takom , som vám bezplatne k dispozícii, ak vyplníte kontaktný formulár, alebo mi zavolajte  na 0905 506 826. Bude mi potešením  vám pomôcť . :-)

 

Ak sa vám článok páčil potešíte ma svojím lajkom na facebooku, alebo sdieľaním s vašimi priateľmi.

 

                                                            Ing. Stanislav Jendrišák

 

7 tipov ako nestratiť peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .