Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri správe svojich financií.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book a posuňte svoju finančnú gramotnosť na novú úroveň.

Na čo si dať pozor pri zrušení poistnej zmluvy životného poistenia

64139593_s.jpg Zrušenie poistnej zmluvy životného poistenia a jeho MÝTY

Zrušenie poistnej zmluvy životného, alebo rizikového životného poistenia  je často krát v hlavách klientov poisťovní spojené s niektorými mýtmi, ktoré však majú ďaleko od pravdy .

 

Tieto mýty sú spôsobené hlavne ľuďmi z poistnej branže, sprostredkovateľmi, ktorí v minulosti, ale aj teraz využívali a využívajú tieto mýty vo svoj prospech, či už tým, aby klienti nezrušili nimi uzatvorené poistné zmluvy z ktorých majú peniaze, alebo naopak preto, aby staré poistky klienti zrušili a uzatvorili si nové, niekedy len naoko výhodnejšie životné poistenie .

Prvý mýtus .

 

Zrušenie poistnej zmluvy je možné iba k jej výročiu .

 

V každej poisťovni je možné zrušenie poistnej zmluvy životného poistenia, investičného životného poistenia, alebo  rizikového životného poistenia zo zákona doručením výpovede poistnej zmluvy v lehote 6 týždňov pred najbližším dátumom  poistného obdobia . 

 

(Pozor ! Podstatný pre zrušenie poistnej zmluvy je dátum doručenia vašej žiadosti, nie dátum odoslania . Preto posielajte žiadosť o zrušenie  poistnej zmluvy doporučene, alebo ju doručte do poisťovne osobne a vypýtajte si potvrdenie o tom, že ste žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy podali, aby ste mali  o tom dôkaz .)

 

Pričom poistné obdobie je obdobie za ktoré platíte poistné. Tzn. poistné obdobie je naviazané na  platbu poistného, ktorá môže byť spravidla mesačná, štvrťročná, polročná, alebo ročná . 

 

Uveďme si radšej príklad.

 

Ak napr. platíte svoju zmluvu mesačne vaším poistným obdobím je  jeden mesiac . Ešte treba vedieť ku ktorému dátumu začína mesačné poistné obdobie. Može to byť prvý deň v mesiaci alebo aj hociktorý iný deň v mesiaci, podľa toho, v ktorom dátume začínala vaša poistná zmluva. Tento dátum  zistíte vo svojej poistnej zmluve.

 

Povedzme, že poistné obdobie na vašej zmluve vždy začína a končí v 20 dni v mesiaci. Tzn. táto poistka mala začiatok poistenia od 20 dňa v mesiaci.

 

Vy sa rozhodnete zrušiť zmluvu  s tým, že doručenie žiadosti o zrušenie poistky do poisťovne bude napr. 15.7. 

 

Kedy bude dodržané  doručenie v 6 týždňovej lehote na zrušenie poistnej zmluvy pred najbližším poistným obdobím ?

 

Poďme postupne

 

K 20.7, kedy je prvý dátum nabližšieho poistného pobdobia sa zmluva zrušiť nedá pretože je to iba 5 dní od doručenia výpovede .

 

K 20.8 sa poistná zmluva ešte zrušiť nedá pretože je to len 36 dní od doručenia výpovede, čo je iba  5 týždňov a jeden deň ( nie min. 6 týždňov).

 

Zmluva sa zruší k 20.9, pretože vtedy bude doba doručenia žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy  od 15.7 dlhšia ako 6 týždňov .

 

Podobne je to pri iných intervaloch platenia zmluvy ( štvrťročne , polročne )

 

Tzn. Pre zrušenie poistnej zmluvy, životného alebo rizikového životného poistenia je rozhodujúce interval platenia poistnej zmluvy nie jej výročie .

 

 

Druhý mýtus

 

Pri zrušení poistnej zmluvy životného poistenia prídem o peniaze.

 

Tento mýtus je spojený so zmluvami, kde je aj tzv. sporivá zložka. Teda ide o zmluvy kapitálového, alebo investičného životného poistenia.

 

Ľudia vtedy často hovoria:

 

Teraz nedostanem z tej zmluvy ani to čo som do zmluvy vložil, preto ju nemôžem zrušiť a musím ju platiť ďalej. “ ( Aj keď je napr.  takáto poistka nevýhodná )

 

Je pravdou, že pri  poistnej zmluve, kde je sporivá zložka, veľa krát dochádza k tomu, že pri zrušení tejto zmluvy v priebehu trvania poistky, dostane poistený menej, ako do tejto poistky vložil .

 

Ľudia si potom myslia, že k tejto strate dochádza kvôli tomu, že poistený zrušil zmluvu predčasne . Je to však omyl. Poisťovňa vždy vypláca aktuálnu hodnotu konta poistnej zmluvy v prípade investičného životného poistenia ( ďalej IŽP), alebo aktuálnu  tzv. odkupnú hodnotu v prípade kapitálového životného poistenia ( ďalej KŽP) bez nejakej pokuty, alebo sankcie .

 

Spomínaná strata v sporivých životných poisteniach je spôsobená, buď vysokými úvodnými a priebežnými poplatkami ,ktoré sú z takouto poistnou zmluvou vždy spojené, alebo nevhodnou investičnou stratégiou , prípadne aktuánym stavom kapitálového trhu v prípade investičného životného poistenia. 

 

Tzn. ak vypovedám poistnú zmluvu, kde je sporivá zložka a dostanem menej peňazí ako som do poistnej zmluvy vložil , a som tzv. v strate , znamená to, že na tejto poistnej zmluve som bol  v danom čase  v strate tak či tak . Teda či už poistnú  zmluvu zruším, alebo alebo nie , strata už na sporení v poistke v danej chvíli  je .

 

S poistnou zmluvou, kde je aj sporivá zložka, teda s kapitálovým životným poistením, alebo investičným životným poistením môže byť v niektorých ojedinelých prípadoch spojený nejaký finančný bonus, teda peniaze, ktoré sa k sporivej zložke pripíšu  poistenému navyše  v prípade, že klient dodrží nejakú dobu trvania poistnej zmluvy . Toto môže mať vplyv na výhodnosť, alebo nevýhodnosť zrušenia takejto poistnej uzmluvy . Väčšinou je však aj tento vplyv bonusu  na výhodnosť zrušenia poistky zanedbateľný .

 

Pri akomkoľvek sporení a odkladaní peňazí ide o to aby sa peniaze čo najlepšie a najbezpečnejšie zhodnotili . Tzn. Aby sme maximalizovali výnos s rozumnou mierou rizika .

U poistných zmlúv, kde je sporivá zložka ( investičné životné poistenie a kapitálové životné poistenie ) ide v prípade ich zrušenia o to, či existuje pre klienta lepšia výhodnejšia alternatíva nielen z pohľadu sporenia v KŽP a IŽP ale aj z pohľadu poistného rizika  .

A to či to je,alebo  nie je  výhodné je samozrejme na odbornom zváženie a posúdenie takejto poistky . Ak si s tým neviete rady , mali by ste sa obrátiť na znalého, KOREKTNÉHO finančného konzultanta .

 

Tretí mýtus

 

Zruším starú poistnú zmluvu a urobím si novú, lepšiu .

 

Tzn. máte uzatvorenú nejakú  staršiu poistnú zmluvu, ktorú chcete z nejakého dôvodu zrušiť a chcete sa poistiť v novej poistnej zmluve trebárs aj v inej poisťovni.

 

Tento mýtus môže byť fatálny pre ľudí, ktorým sa medzitým zmenil zdravotný stav, alebo majú výhodnejšie poistné podmienky v starej poistnej zmluve, ktoré už na poistnom trhu nie sú .

 

Áno môže byť  pravdou, že nová poistná zmluva môže obsahovať v niečom  lepšie poistné krytia, alebo lepšie nastavenie poistnej zmluvy, častokrát tomu tak je,

 

ale

 

  • ak sa vám však medzitým počas trvania " starej zmluvy" zhoršil zdravotný stav, alebo ste prekonali nejakú chorobu,  môže sa stať, že v novej poistnej zmluve budete mať výluky na niektoré riziká, ktoré v “ starej “poistnej zmluve máte poistené. To bude znamenať že prídete o poistné krytie, ktoré ste mali v pohode vykryté v “ starej zmluve “  . Nová zmluva možno bude o niečo lacnejšia, alebo v nejakom parametri výhodnejšia, ale načo je vám lacnejšie poistenie, ktoré vám však  nekryje potrebné riziko resp. bude z novej zmluvy vylúčené.

 

  • môže sa stať, že v novej poistnej zmluve budú v poistných podmienkach výluky z poistenia, ktoré sú pre vás dôležité a v starej zmluve sú tieto výluky kryté .                                               Napr. z praxe v starých zmluvách životného poistenia poisťovne Wustenrot neboli vo výlukách vojaci na misiách v zahraničí,  ale v nových zmluvách už vojaci na misii nie sú v poistných zmluvách krytí  a pod. 

 

  • v novo uzatvorených poistných zmluvách začína plynúť  tzv. čakacia doba, ktorá je z pravidla na poistenie invalidity a  poistenie oslobodenia od platenia poistného  z choroby 18-24 mesiacov, na kritické choroby 5-6 mesiacov, na poistenie PN 2-6 mesiacov... . Počas trvania tejto čakacej doby nie ste daným rizikom v poistke krytí, až kým táto doba od začiatku poistenia  neuplynie .

 

Záverom k zrušeniu poistnej zmuvy :

 

Zrušenie “starej” poistnej zmluvy  môže veľa krát znamenať výrazné zlepšenie poistných podmienok a ceny poistenia v novej poistnej zmluve a netreba sa toho báť v prípade, že sa pre tento krok slobodne s potrebnými informáciami  rozhodnete  .

Zrušenie poistnej zmluvy životného poistenia však treba vopred starostlivo a odborne zvážiť, aby vás niektorý z mýtov, ktorých je oveľa viac ako spomínané tri, nedobehol .

Ak by ste potrebovali pomôcť som vám k dispozícii ak vyplníte kontaktný formulár , alebo mi zavolajte na 0905 506 826.

Ak chcete dostávať podobné informácie o financiách pravidelne, prihláste sa na odber článkov žltým tlačítkom pod článkom.

 

Ak sa vám článok páčil, alebo si myslíte, že je prínosný potešíte ma svojím lajkom.:-)

                                                                     Ing. Stanislav Jendrišák

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

-Konecne cez MD som sa dostala k tomu, aby som sa zamyslela nad financiami. Chcem si pre dceru nasetrit nejaku sumu, aby mala aspon nieco do startu do zivota. Pri narodeni dcery som uzavrela investicne zivotne poistenie. Ja mam kapitalove zivotne poistenie a potrebovala som sa uistit, ci su obe poistky vyhodne a ci je lepsie ich zrusit. Takisto som sa chcela porozpravat o vyhodnosti mojho II. piliera. 

 - Podobnu sluzbu som este neskusala, ak nepocitam financneho poradcu, ktoreho sme vyuzili pri hladani vyhodnej hypoteky. Myslím, že sa podarilo sa vybaviť výhodnú hypotéku. 

-Pan Jendrisak bol perfektne pripraveny na stretnutie. Podklady som mu poslala vopred a na stretnuti mi ukazal mozne alternativy k mojim sporeniam. Vysledkom stretnutia je zrusenie poistiek a prestup do druhej DDS.

Najviac si cenim prepocty, ktore mal pan Jendrisak zo sebou. Milujem cisla a tabulky a nemam rada zbytocne "reci" okolo financnych produktov. Takze na zaklade tychto podkladov som prehodnotila svoje sporenie. 

Takisto ocenujem profesionalny pristup pana Jendrisaka v stazenych podmienkach

Pan Jendrisak mi mohol nechat podklady, ktore si pre mna pripravil. Na druhej strane som si ich ani nevypytala na konci naseho stretnutia. 

Celkovo som vsak spokojna a nevidim nedostatky.

Jednoznacne doporucam.

Ing. Zuzana Bursová

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?