Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Na čo si dať pozor pri zrušení poistnej zmluvy životného poistenia

64139593_s.jpg Zrušenie poistnej zmluvy životného poistenia a jeho MÝTY

Zrušenie poistnej zmluvy životného, alebo rizikového životného poistenia  je často krát v hlavách klientov poisťovní spojené s niektorými mýtmi, ktoré však majú ďaleko od pravdy .

 

Tieto mýty sú spôsobené hlavne ľuďmi z poistnej branže, sprostredkovateľmi, ktorí v minulosti, ale aj teraz využívali a využívajú tieto mýty vo svoj prospech, či už tým, aby klienti nezrušili nimi uzatvorené poistné zmluvy z ktorých majú peniaze, alebo naopak preto, aby staré poistky klienti zrušili a uzatvorili si nové, niekedy len naoko výhodnejšie životné poistenie .

Prvý mýtus .

 

Zrušenie poistnej zmluvy je možné iba k jej výročiu .

 

V každej poisťovni je možné zrušenie poistnej zmluvy životného poistenia, investičného životného poistenia, alebo  rizikového životného poistenia zo zákona doručením výpovede poistnej zmluvy v lehote 6 týždňov pred najbližším dátumom  poistného obdobia . 

 

(Pozor ! Podstatný pre zrušenie poistnej zmluvy je dátum doručenia vašej žiadosti, nie dátum odoslania . Preto posielajte žiadosť o zrušenie  poistnej zmluvy doporučene, alebo ju doručte do poisťovne osobne a vypýtajte si potvrdenie o tom, že ste žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy podali, aby ste mali  o tom dôkaz .)

 

Pričom poistné obdobie je obdobie za ktoré platíte poistné. Tzn. poistné obdobie je naviazané na  platbu poistného, ktorá môže byť spravidla mesačná, štvrťročná, polročná, alebo ročná . 

 

Uveďme si radšej príklad.

 

Ak napr. platíte svoju zmluvu mesačne vaším poistným obdobím je  jeden mesiac . Ešte treba vedieť ku ktorému dátumu začína mesačné poistné obdobie. Može to byť prvý deň v mesiaci alebo hociktorý dátum v mesiaci, podľa toho, v ktorom dátume začínala vaša poistná zmluva. Tento dátum  zistíte vo svojej poistnej zmluve.

 

Povedzme, že poistné obdobie na vašej zmluve vždy začína a končí v 20 dni v mesiaci.

 

Vy sa rozhodnete zrušiť zmluvu  s tým, že doručenie žiadosti o zrušenie poistky do poisťovne bude napr. 15.7. 

 

Kedy bude dodržané  doručenie v 6 týždňovej lehote na zrušenie poistnej zmluvy pred najbližším poistným obdobím ?

 

Poďme postupne

 

K 20.7, kedy je prvý dátum nabližšieho poistného pobdobia sa zmluva zrušiť nedá pretože je to iba 5 dní od doručenia výpovede .

 

K 20.8 sa poistná zmluva ešte zrušiť nedá pretože je to len 36 dní od doručenia výpovede, čo je iba  5 týždňov a jeden deň ( nie min. 6 týždňov).

 

Zmluva sa zruší k 20.9, pretože vtedy bude doba doručenia žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy  od 15.7 dlhšia ako 6 týždňov .

 

Podobne je to pri iných intervaloch platenia zmluvy ( štvrťročne , polročne )

 

Tzn. Pre zrušenie poistnej zmluvy, životného alebo rizikového životného poistenia je rozhodujúce interval platenia poistnej zmluvy nie jej výročie .

 

 

Druhý mýtus

 

Pri zrušení poistnej zmluvy životného poistenia prídem o peniaze.

 

Tento mýtus je spojený so zmluvami, kde je aj tzv. sporivá zložka. Teda ide o zmluvy kapitálového, alebo investičného životného poistenia.

 

Ľudia vtedy často hovoria:

 

Teraz nedostanem z tej zmluvy ani to čo som do zmluvy vložil, preto ju nemôžem zrušiť a musím ju platiť ďalej. “ ( Aj keď je napr.  takáto poistka nevýhodná )

 

Je pravdou, že pri  poistnej zmluve, kde je sporivá zložka, veľa krát dochádza k tomu, že pri zrušení tejto zmluvy v priebehu trvania poistky, dostane poistený menej, ako do tejto poistky vložil .

 

Ľudia si potom myslia, že k tejto strate dochádza kvôli tomu, že poistený zrušil zmluvu predčasne . Je to však omyl. Poisťovňa vždy vypláca aktuálnu hodnotu konta poistnej zmluvy v prípade investičného životného poistenia ( ďalej IŽP), alebo aktuálnu  tzv. odkupnú hodnotu v prípade kapitálového životného poistenia ( ďalej KŽP) bez nejakej pokuty, alebo sankcie .

 

Spomínaná strata v sporivých životných poisteniach je spôsobená, buď vysokými úvodnými a priebežnými poplatkami ,ktoré sú z takouto poistnou zmluvou vždy spojené, alebo nevhodnou investičnou stratégiou , prípadne aktuánym stavom kapitálového trhu v prípade investičného životného poistenia. 

 

Tzn. ak vypovedám poistnú zmluvu, kde je sporivá zložka a dostanem menej peňazí ako som do poistnej zmluvy vložil , a som tzv. v strate , znamená to, že na tejto poistnej zmluve som bol  v danom čase  v strate tak či tak . Teda či už poistnú  zmluvu zruším, alebo alebo nie , strata už na sporení v poistke v danej chvíli  je .

 

S poistnou zmluvou, kde je aj sporivá zložka, teda s KŽP, alebo IŽP môže byť v niektorých ojedinelých prípadoch spojený nejaký finančný bonus, teda peniaze, ktoré sa k sporivej zložke pripíšu  poistenému navyše  v prípade, že klient dodrží nejakú dobu trvania poistnej zmluvy . Toto môže mať vplyv na výhodnosť, alebo nevýhodnosť zrušenia takejto poistnej uzmluvy . Väčšinou je však aj tento vplyv bonusu  na výhodnosť zrušenia poistky zanedbateľný .

 

Pri akomkoľvek sporení a odkladaní peňazí ide o to aby sa peniaze čo najlepšie a najbezpečnejšie zhodnotili . Tzn. Aby sme maximalizovali výnos s rozumnou mierou rizika .

U poistných zmlúv, kde je sporivá zložka ( investičné životné poistenie a kapitálové životné poistenie ) ide v prípade ich zrušenia o to, či existuje pre klienta lepšia výhodnejšia alternatíva nielen z pohľadu sporenia v KŽP a IŽP ale aj z pohľadu poistného rizika  .

A to či to je,alebo  nie je  výhodné je samozrejme na odbornom zváženie a posúdenie takejto poistky . Ak si s tým neviete rady , mali by ste sa obrátiť na znalého, KOREKTNÉHO finančného konzultanta .

 

 

Tretí mýtus

 

Zruším starú poistnú zmluvu a urobím si novú, lepšiu .

 

Tzn. máte uzatvorenú nejakú  staršiu poistnú zmluvu, ktorú chcete z nejakého dôvodu zrušiť a chcete sa poistiť v novej poistnej zmluve trebárs aj v inej poisťovni.

 

Tento mýtus môže byť fatálny pre ľudí, ktorým sa medzitým zmenil zdravotný stav, alebo majú výhodnejšie poistné podmienky v starej poistnej zmluve, ktoré už na poistnom trhu nie sú .

 

Áno môže byť  pravdou, že nová poistná zmluva môže obsahovať v niečom  lepšie poistné krytia, alebo lepšie nastavenie poistnej zmluvy,

 

ale

 

  • ak sa vám však medzitým počas trvania " starej zmluvy" zhoršil zdravotný stav, alebo ste prekonali nejakú chorobu,  môže sa stať, že v novej poistnej zmluve budete mať výluky na niektoré riziká, ktoré v “ starej “poistnej zmluve máte poistené. To bude znamenať že prídete o poistné krytie, ktoré ste mali v pohode vykryté v “ starej zmluve “  . Nová zmluva možno bude o niečo lacnejšia, alebo v nejakom parametri výhodnejšia, ale načo je vám lacnejšie poistenie, ktoré vám však  nekryje potrebné riziko resp. bude z novej zmluvy vylúčené.

 

  • môže sa stať, že v novej poistnej zmluve budú v poistných podmienkach výluky z poistenia, ktoré sú pre vás dôležité a v starej zmluve sú tieto výluky kryté .                                               Napr. z praxe v starých zmluvách životného poistenia poisťovne Wustenrot neboli vo výlukách vojaci na misiách v zahraničí,  ale v nových zmluvách už vojaci na misii nie sú v nových poistných zmluvách krytí  a pod. 

 

  • v novo uzatvorených poistných zmluvách začína plynúť  tzv. čakacia doba, ktorá je z pravidla na poistenie invalidity a  poistenie oslobodenia od platenia poistného  z choroby 18-24 mesiacov, na kritické choroby 5-6 mesiacov, na poistenie PN 2-6 mesiacov... . Počas trvania tejto čakacej doby nie ste daným rizikom v poistke krytí, až kým táto doba od začiatku poistenia  neuplynie .

 

Záverom k zrušeniu poistnej zmuvy :

 

Zrušenie “starej” poistnej zmluvy  môže veľa krát znamenať výrazné zlepšenie poistných podmienok a ceny poistenia v novej poistnej zmluve a netreba sa toho báť v prípade, že sa pre tento krok slobodne s potrebnými informáciami  rozhodnete  .

Zrušenie poistnej zmluvy životného poistenia však treba vopred starostlivo a odborne zvážiť, aby vás niektorý z mýtov, ktorých je oveľa viac ako spomínané tri, nedobehol .

Ak by ste potrebovali k zrušeniu životného poistenia viacej informácii alebo akúkoľvek pomoc som vám k dispozícii ak vyplníte kontaktný formulár, alebo mi zavolajte na 0905 506 826

 

Ak sa vám článok páčil, alebo si myslíte, že je prínosný potešíte ma svojím lajkom.:-)

                                                                     Ing. Stanislav Jendrišák

 

7 tipov ako nestratiť peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Referencie

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje IŽP pre zdravie a dôchodok od poisťovne Wustenrot, ktoré som pred pár rokmi uzatvoril s jedným poistným poradcom.
     Pán Jendrišák mi pomohol zorientovať sa v poistke ,a spraviť určite zmeny v percentualnom rozdeleni prostriedkov do fondov.
     Cením si ochotu,  odborné zhodnotenie mojej poistky a odporúčania ktoré mi potvrdili správnosť v poistení pokračovať. 
    Škoda že z dovodu diaľky nebol osobny kontakt,ale aj telefonicky kontakt bol postačujuci na to aby som sa zamyslel a urobil určite zmeny v poisteni.
     Služby pána Jendrišáka by som určite odporučil.

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň aj rozumné životné poistenie pre manžela a deti. 

Najskôr sme hypotekárny úver skúšali vybavovať sami osobne, ale vo viacerých inštitúciách sme dostali rovnakú odpoveď:,, Nejde to". ,,Je to komplikované". ,,Nemáte nárok". Tak sme to vzdali. 

Až na odporúčanie známeho sme kontaktovali p. Ing. Jendrišáka. Vďaka odbornej znalosti a dlhoročným skúsenostiam bolo zrazu všetko reálne. Pri vzájomnej spolupráci sme dosiahli naozaj skvelé výsledky. Uzavreli sme v pohodlí domova poistenie, ktoré pokrýva to najdôležitejšie a zároveň jeho výška nenarúša náš rodinný rozpočet. A hypotekárny úver? Super. Peniažky už máme na účte, čo dodať.

Služby finančného poradcu sme využili prvý krát a určite nie posledný. Naozaj skvelý prístup, znalosť v oblasti financií, rýchle vybavenie hypotekárneho úveru, porovnanie poistenia viacerých inštitúcií a výber najvýhodnejšieho. Nás to nestalo ani trochu času ( až na podpísanie úveru v banke) a ani peňazí navyše.

So všetkým sme boli spokojní a služby p. Ing. Jendrišáka určite odporúčame.

BC. Janka B. manažérka t.č. na MD

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .