Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

VAROVANIE : Zmena životného poistenia vás môže pripraviť o peniaze ak si nedáte pozor na dve veci.

48216245_s.jpg Zmena životného poistenia

Chystáte sa urobiť zmenu životného poistenia ?

Dajte si pozor, aby ste sa zmenou poistenia nepripravili o peniaze .

Zmena životného  poistenia môže mať dve podoby . 

Buď zrušíme “starú” poistnú zmluvu a nahradím  ju novou, alebo zmeníme terajšiu poistnú zmluvu tým , že požiadame poisťovňu o vykonanie nejakej  zmeny resp. úpravy poistnej zmluvy .

 

   Obidve zmeny môžu mať výrazný dosah na rozsah vášho poistného krytia, pokiaľ si neustážite niekoľko prametrov, ktoré môžu byť takouto zmenou poistenia ovplyvnené.

 

Prečo sa spravidla robí zmena poistenia

 

   Každá zmena poistnej zmluvy by mala mať pre poisteného nejaký pozitívny dopad, inak vykonanie zmeny asi nemá význam.  

 

  Pozitívnym môže byť, že zmena poistenia prinesie napr. zvýšenie poistnej ochrany, alebo zlepšenie poistných podmienok, alebo zníženie ceny poistenia (zníženie poistného) .

 

   Impulzom na zmenu poistnej zmluvy môžu byť rôzne dôvody, ale predpokladám, že každý poistený by chcel mať po takejto zmene naďalej  dobré poistné krytie, ktoré ho chráni , resp. mu prinesie peniaze, keď nastane nejaká poistná udalosť.

A práve tu môže niektorou zo zmien nastať problém .

 

Na čo si dať pri zmene poistenia pozor .

 

    Najdôležitejším zamyslením sa pred vykonaním samotnej zmeny poistenia by malo byť uvedomenie si, aký máte aktuálny zdravotný stav, resp. či ste v minulosti neprekonali nejakú závažnú operáciu, liečenie alebo úraz . Práve toto môže mať negatívny dopad na vykonanú zmenu poistenia .

 

   Zatajovať niečo o zdravotnom stave pri uzatváraní  alebo zmene akejkoľvek zmluvy životného poistenia nemá význam, pretože údaje o zdravotnom stave sú spätne dohľadateľné .

 

   Ak má byť formou zmeny poistenia napr. nahradenie “starej” poistnej zmluvy novou, alebo  ide o zmenu aktuálne platnej poistnej zmluvy tak :

1. Pri zrušení aktuálne platnej poistnej zmluvy a jej nahradení novou poistnou zmluvou môže zhoršený zdravotný stav znamenať, že vám poisťovňa v novej poistke  odmietne poistné krytie niektorých rizík, alebo vám uloží na toto poistenie tzv. výluky, čo znamená oklieštenie poistných podmienok a teda zhoršenie postnej ochrany.

 

2. Pri zrušení aktuálne platnej poistnej zmluvy a jej nahradení novou poistnou zmluvou začnú na niektoré poistné riziká plynúť tzv. čakacie doby . Počas čakacej doby nie je poistený poistkou na niektoré riziká krytý. Napr. poistenie invalidity môže mať čakaciu dobu na invaliditu z choroby až 2 roky.

 

3. Pri zmene aktuálne platnej poistnej zmluvy jej úpravou môže dôjsť k zrušeniu  niektorých dôležitých poistných rizík, alebo k zníženiu poistných súm, ktoré vám už vzhľadom na zdravotný stav nemusí v budúcnosti žiadna poisťovňa poistiť. Samozrejme je podstatné o akú úpravu,alebo zmenu poistky žiadate .

 

Čo urobiť pred zmenou poistenia

 

   Každopádne neodborný zásah do poistnej zmluvy , alebo zmena poistnej zmluvy vás môžu stáť zbytočne peniaze o  ktoré sa pripravíte tým, že v prípade poistnej udalosti nedostanete také poistné plnenie, ako by ste dostali, ak by k takejto zmene nedošlo.

 

 Preto odporúčam každú zmenu životného poistenia, alebo úrazového poistenia citlivo zvážiť, aby takáto zmena  priniesla naozaj viac peňazí do vašej peňaženky a nie naopak .

 

  Ak zmena poistenia nie je z vašej vlastnej hlavy, ale vám ju navrhuje napr. poisťovací, alebo finančný agent , dajte si takúto zmenu posúdiť pred jej vykonaním skúseným finančným konzultantom, pretože po uskutočnení zmeny poistenia sa to už nemusí dať vrátiť  späť .

 

  To isté môžete urobiť aj vtedy, ak chcete zmenu poistenia urobiť sami od seba . Poistenie je zložitý finančný produkt a niektoré veci môžu byť inak ako si myslíte a vykonanou zmenou si môžete zbytočne uškodiť .

Ak vám článok v niečom pomohol potešíte ma svojim lajkom . Ak sa potrebujete poradiť v oblasti poistenia som vám k dispozícii, ak vyplníte kontaktný formulár.

 

Stanislav Jendrišák

 

 

 

7 tipov ako nestratiť peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .