Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri správe svojich financií.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book a posuňte svoju finančnú gramotnosť na novú úroveň.

Výpočet dôchodku veľa ľudí prekvapí. Patríte k nim ?

poverty-4561704_1280.jpg Výpočet dôchodku môže prekvapiť

   Na slovensku sú desiatky tisíc ľudí, pre  ktorých bude  výpočet výšky  dôchodku zo Sociálnej poisťovne nepríjemným prekvapením pri vykročení do obdobia staroby. 

   Vedieť ako sa výška dôchodku počíta by malo patriť k základnej výbave finančných znalostí. Zaujímať sa o dôchodok pár rokov pred odchodom naň, je už naozaj neskoro a nejaká vlastná zmena alebo opatrenie už budú mať minimálny účinok na výpočet vášho dôchodku.

 

Výpočet starobného dôchodku z 1 piliera

 

 Pre výpočet dôchodku z prvého piliera sú dôležité tri základné parametre z ktorých dva vie každý v nejakej miere ovplyvniť .

 

  Dôchodok sa počíta ako súčin 

 

ADH x POMB x ODP = starobný dôchodok z 1 piliera

 

ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorú určuje štát resp. ju štát určil pri dôchodkovej reforme v roku 2004 a od vtedy sa zvyšuje ( valorizuje) podľa stanoveného vzorca a mení sa pre ľudí žiadajúcich o dôchodok zo Sociálnej poisťovne každým kalendárnym rokom.

 

POBM je priemerný osobný mzdový bod a ODP je obdobie dôchodkového poistenia ľudovo povedané počet odpracovaných rokov respektíve počet rokov za ktoré sme odvádzali poistné  odvody do dôchodkového poistenia v 1 pilieri v Sociálnej poisťovni  (ďalej SOCPOIST).

 

POMB sa počíta tak,

že za každý jeden rok za ktorý sme vykonali odvody do Sociálnej poisťovne sa stanoví  tzv. osobný mzdový bod (OMB) ktorý je pomerom nášho ročného príjmu z ktorého sa vykonal odvod do dôchodkového poistenia v SOCPOIST a tzv. všeobecného vymeriavacieho základu ktorým je ročná priemerná hrubá mzda za daný rok .

POMB je potom priemerom všetkých mzdových bodov za celý pracovný život resp. za celé obdobie dôchodkového poistenia.

 

Napr. ročná hrubá mzda poistenca  je  800 x 12 = 9 600 €

 

Priemerná mzda v SR v danom roku je   1000 x 12 = 12 000 €

 

OMB = 9 600/12 000 = 0,6666

 

Takže v danom roku by mal  dotyčný OMB v hodnote 0,6666 .

 

Pri odchode do dôchodku sa pre výpočet  všetky OMB za celý pracovný život sčítajú a urobí sa  z nich priemer,  z   ktorého vyjde POBM, ktorý tak vlastne zohľadňuje odvody za celý náš pracovný život od prvého príjmu z ktorého sme zaplatili odvody až po ten posledný.

 

Takže prvým zásadným parametrom, ktorým môžeme výpočet nášho dôchodku  čiastočne  ovplyvniť je výška mzdy resp. výška príjmu z ktorého sa budú platiť naše odovody do dôchodkového poistenia v SOCPOIST. 

 

Druhým parametrom je počet rokov dôchodkového poistenia resp. rokov za ktoré odvedieme odvody do dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni.

 

 

Koho výpočet  dôchodku medzi pracujúcimi najviac ohrozuje

 

 

  Práve z  dôvodu odvodov  zaplatených z nízkeho vymeriavacieho základu, teda zaplatených z nízkej mzdy sú na slovensku desiatky tisíc ľudí ktorí budú na dôchodku ohrození. 

 

Prečo ?

 

  Osobne si odôvodnene myslím, že inštitút minimálneho dôchodku bude v čase zrušený, pretože ide o nespravodlivý a nesystémový krok, ktorý je veľmi zneužiteľný, ale nie o tom chcem hovoriť. 

 

  Ak sa zruší ( obmedzí)  minimálny dôchodok potom sa pre výpočet, tak ako na začiatku, keď sa urobila dôchodková reforma v roku 2004, zohľadní iba čistý výpočet dôchodku a čo vyjde to daný človek ako dôchodok  dostane 

   Zároveň valorizácia minimálnych dôchodkov funguje iným spôsobom, ako štandardne vypočítaný dôchodok ostatných dôchodcov.

Valorizuje sa zo sumy, ktorá vyjde zo štandardného výpočtu ( POMBxADHxODP)  a tak sa dôchodcovi s minimálnym dôchodkom zvýšenie dôchodku prejaví až vtedy, keď jeho výpočtom stanovený dôchodok presiahne valorizáciou  hranicu poberaného  minimálneho dôchodku.

To môže znamenať, že dôchodcovi s minimálnym dôchodom sa jeho dôchodok zvýši až po X rokoch od prvého poberania. Inflácia za 10 rokov je napr. Európskou centrálnou bankou  cielená na viac ako 20%. Dôchodca však celý čas bude poberať dôchodok v nezmenej výške.

Ako to funguje reálne ?

 

Príklad výpočtu:

 

Predstavme si že ide do dôchodku človek s nasl. údajmi

 

ADH = 13,6361 eur

POMB = 0,5444

ODP = 39 rokov

 

Výška dôchodku vypočítaná  podľa vzorca bude 289,51 eur

Keďže  za 39 rokov dôchodkového poistenia je minimálny dôchodok stanovený na 372,20 €  tak dotyčný človek by poberal dôchodok v tejto výške.

Každoročná valorizácia by sa však nepočítala zo sumy 372,20 € ale zo sumy 289,51 € a dôchodok vo výške 372,20 € by sa poberateľovi zvýšil až keby postupnou každoročnou valorizáciou zosumy 289,51 € presiahol sumu 372,20 € .  A to bude trvať roky .

( Výpočet je zjednodušený kvôli lepšiemu pochopeniu a nezohľadňuje uplatnovanie úpravy hodnoty POMB podľa jeho výšky.  )

 

 Desiatky tisíc ľudí, ktorí sa spoliehajú iba na povinný systém dôchodkového pooistenia v podobe odvodov do SOCPOIST bude na dôchodku finančne ohrozených preto, lebo jednoducho platia či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne ale platia, príliž nízke odvody.

 

  Ale výpočet dôchodku nepustí.

 

   Do  skupiny ľudí ktorých život na dôchodku, ak s tým nič neurobia, bude finančne žalostný patria napríklad živnostníci, alebo inak povedané SZČO.

 

 Väčšina z nich odvádza iba  minimálne odvody do dôchodkového poistenia ale ich reálny príjem je  častokrát oveľa vyšší. Aj ich finančný pád na dôchodku tak ale bude veľký.

 

Prečo ?

 

Skúsme si to opäť vypočítať.

 

ADH je 13,6361 eur.

 

Dajme nech daný SZČO odvádzal odvody počas  43 rokov, teda pracuje od 20 do 63 rokov veku.

Jeho POMB pri minimálnych odvodoch sa bude pohybovat okolo cisla 0,55.

 

Potom výpočet dôchodku je

 

13,6361 x 43 x 0,55= 322 eur

 

Jeho dôchodok ak by šiel na dôchodok dnes by bol cca 322 eur pri predpoklade že sa zruší tzv. minimálny dôchodok.

 

A to ešte v ideálnom prípade. Počas celého života bez maródovania, bez prerušenia práce resp. platenia odvodov atď…

 

Takže konečný dôchodok by bol pravdepodobne asi ešte o niečo nižší.

 

Pritom takýto živnostník je reálne zvyknutý na príjem veľa krát prevyšujúci  tisíc a viac  eúr mesačne.

 

Áno ak by sme išli do detailu tak  v súčasnom znení zákona o výpočte dôchodku sa výpočet dôchodku upravuje ešte aj podľa výšky POMB ale nechcem to komplikovať detailami, ide skôr o princíp .  

 

Samozrejme riešením nie je zvýšiť si odvody, ale riešením je skôr vlastné sporenie na dôchodok ktoré nám potom prinesie príjem v dôchodkovom veku . Ale  s takým sporením treba začať čím skôr v mladšom veku aby sme  hoci aj s malými čiastkami nasporili dostatočnú sumu, ktorá nám aj naozaj na dôchodku pomôže.

 

Ďalšími dôchodkovo ohrozenými skupinami ľudí sú tí, ktorí poberajú oficiálne minimálne mzdy  z ktorých sa im platia odvody do dôchodkového poistenia v SOCPOIST a zvyšok im vypláca zamestnávateľ tzv. na čierno na dlaň. Pracujú v stavebníctve, službách, gastre… .

 

Alebo kamionisti. Ktorí oficiálne poberajú nízke mzdy a podstatnú časť ich príjmu tvoria tzv. diéty z ktorých sa ale odvody do SOCPOIST neplatia.

 

Ďalšou dôchodkovo ohrozenou skupinou sú aj podnikatelia  ktorí sa vyhýbajú plateniu odvodov napr. založením sro, špekulovaním s výškou tržieb od ktorých je povinnosť odvody platiť a pod.

 

Každopádne spoliehať sa na  výpočet dôchodku iba zo Sociálnej poisťovne je pre týchto ľudí rizikom. Rizikom, že na dôchodku budú živoriť alebo jednoducho z tohto dôchodkového príjmu nevyžijú a budú musieť pracovať dovtedy kým budú vládať. Ale s vekom idú choroby, menej energie… 

 

Čo s tým ?

 

Prvou vecou ktorú je  najlahšie a najrýchlejšie možné pre budúci dôchodok urobiť je založiť si nejaké vlastné sporenie  na dôchodok , kde aj s malými mesačnými  vkladmi ak začneme dostatočne skoro , dokážeme nasporiť sumu z ktorej dokážeme na dôchodku finančne vyžiť .

Napríklad:

Ak pozriem do histórie tak ak by sme si v správnom finančom produkte sporili napr. 50 eúr mesačne počas posledných 40 rokov, tak dnes by sme mali na dôchodkovom konte cca 350 000 € . To už je suma zaktorej sa dá na dôchodku slušne fungovať, pretože by nám generovala dôchodok cca 1500 € mesačne.

 

Zároveň ak máte 2 pilier, tak sa ihneď presvedčte o tom, aký dôchodkový fond máte na investovanie v 2 pilieri zvolený a výber dôchodkového fondu prispôsobte tomu v ktorej fáze sporenia na dôchodok sa nachádzate. 

 

Pre niekoho je riešením na ovplyvnenie výšky dôchodku hľadanie si takého zamestnávateľa, ktorý s odvodmi za svojich zamestnancov nešpekuluje alebo zamestnanie, kde je vyššia mzda než akú poberá  .

 

Chcete  vedieť presne aký budete mať dôchodok z 1 piliera ?

 

  Pre presný výpočet potrebujete zistiť dva vaše údaje ktoré  eviduje Sociálna poisťovňa. 

   Týmito údajmi sú už spomínaný POMB a ODP teda priemerný osobný mzdový bod a obdobie dôchodkového poistenia.

   K tomu musíte navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a vyžiadať si ich tam, prípadne si zároveň v SOCPOIST zriadiť elektronický  prístup cez ktorý môžete tieto údaje potom priebežne  pozerať.

   V budúcnosti sa plánuje, že každý v SOCPOIST dôchodkovo poistený človek   bude dostávať ročne informáciu o stave svojho dôchodkového poistenia . Myslím, že v dnešnej elektronickej dobe a minutých miliónoch za elektronizáciu v štáte to už malo dávno fungovať.

   Ide totiž o jednu z najdôležitejších informácií, podľa ktorej by sa ľudia mali orientovať a prijať nejaké opatrenia   pre svoj budúci dôchodok. Napr. začať si  na dôchodok sporiť aj vlastné peniaze.

 

Ak potrebujete poradiť s nastavením dôchodku rád vám bezplatne pomôžem  ak vyplníte kontaktný formulár.  Ak sa vám článok páčil potešíte ma svojím lajkom tlačítkom pod článkom.

 

Ak chcete odoberať moje články o financiách stlačte žlté tlačítko pod článkom. Budete tak dostávať pravidelne aktuálne informácie, ktoré vám môžu priniesť  peniaze vo finančných produktoch.

 

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

-Konecne cez MD som sa dostala k tomu, aby som sa zamyslela nad financiami. Chcem si pre dceru nasetrit nejaku sumu, aby mala aspon nieco do startu do zivota. Pri narodeni dcery som uzavrela investicne zivotne poistenie. Ja mam kapitalove zivotne poistenie a potrebovala som sa uistit, ci su obe poistky vyhodne a ci je lepsie ich zrusit. Takisto som sa chcela porozpravat o vyhodnosti mojho II. piliera. 

 - Podobnu sluzbu som este neskusala, ak nepocitam financneho poradcu, ktoreho sme vyuzili pri hladani vyhodnej hypoteky. Myslím, že sa podarilo sa vybaviť výhodnú hypotéku. 

-Pan Jendrisak bol perfektne pripraveny na stretnutie. Podklady som mu poslala vopred a na stretnuti mi ukazal mozne alternativy k mojim sporeniam. Vysledkom stretnutia je zrusenie poistiek a prestup do druhej DDS.

Najviac si cenim prepocty, ktore mal pan Jendrisak zo sebou. Milujem cisla a tabulky a nemam rada zbytocne "reci" okolo financnych produktov. Takze na zaklade tychto podkladov som prehodnotila svoje sporenie. 

Takisto ocenujem profesionalny pristup pana Jendrisaka v stazenych podmienkach

Pan Jendrisak mi mohol nechat podklady, ktore si pre mna pripravil. Na druhej strane som si ich ani nevypytala na konci naseho stretnutia. 

Celkovo som vsak spokojna a nevidim nedostatky.

Jednoznacne doporucam.

Ing. Zuzana Bursová

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?