Tipy a návody , ako ušetriť na finančných produktoch .

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Poistenie PZP motorového vozidla vás ako poškodeného nemusí odškodniť ak si nedáte pozor na dve veci .

42310063_s.jpg poistenie PZP motorového vozidla

Ľudovo povedané poistenie PZP (povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel ) je ako asi vedia všetci vodiči poistením, z ktorého sa hradia škody spôsobené motorovým vozidlom iným osobám, alebo subjektom.

Ale čo ak ste poškodený práve vy ? Čo ak vám  niekto motorovým vozidlom  spôsobil škodu ?

Viete na čo si v takej chvíli dávať najväčší pozor ?

 

Najväčší pozor by ste si mali dávať hlavne vtedy, ak neprivoláte políciu, pokiaľ škoda zjavne nepresahuje  sumu  3990 eur. Do uvedenej výšky škody políciu ku nehode volať netreba.

 

Aby  bola škoda v takom prípade vyplatená poisťovňou k vašej spokojnosti, treba urobiť celý rad úkonov . Jeden z nich je správne vypísanie tzv. ” Záznamu o nehode” v rámci ktorého považujem dve veci za kľúčové . 

 

Dva kľúčové úkony ktoré môžu zásadne ovplyvniť vymáhanie vašej škody od poisťovne .

 

 

  1. Identifikácia toho kto škodu spôsobil . tzv. škodcu

 

Identífikácia znamená to, že si vypýtate od škodcu občiansky  preukaz (ďalej OP ) alebo iný doklad totožnosti  ( napr. PAS ) a  overíte si podľa fotografie, či doklad totožnosti naozaj patrí škodcovi  a  do záznamu o nehode zapíšete identifikačné údaje z tohto dokladu  ( meno, priezvisko, bydlisko… atď).

 

Škodca je povinný sa vám občianskym preukazom na vaše vyzvanie preukázať.

 

Ak máte pochybnosti o pravosti OP, alebo  sa vám škodca odmietne občianskym poreukazom preukázať VOLAJTE POLÍCIU ! ( aj keby OP akože zabudol )

 

NEPRISTÚPTE  na to, aby vám škodca potrebné údaje iba nadiktoval, akože z pamäti.

 

Aj v takýchto prípadoch sa nájdu rôzny “špekulanti” . Poškodený zabudne v návale udalosti na identifikáciu škodcu  cez OP a problém môže byť na svete.

Pokiaľ vám škodca  zámerne ( ale aj nevedome) uvedie nesprávne údaje , je potom ťažké nájsť vinníka nehody  resp. celý proces likvidácie škody sa vám môže výrazne predĺžiť a skomplikovať . Prípadne môžete skončiť s vymáhaním škody až na súde  .

 

A viete ako funguje náš súdny systém . :-(

 

  1. Zistiť či má vozidlo platné poistenie PZP

 

Každý vodič je povinný mať počas jazdy so sebou potvrdenie o uzatvorenom poistení PZP .

 

Na tento účel slúži tzv. biela karta, kde je okrem názvu poisťovne vyznačená platnosť a číslo poistenia PZP.

Vypýtajte si a fyzicky skontrolujte či je na tejto bielej karte vyznačený  aktuálny dátum  platnosti  .

Ak by vám škodca odmietol z akéhokoľvek dôvodu tento doklad ukázať VOLAJTE POLÍCIU.

 

Pokiaľ nie je  náhodou vozidlo škodcu cez PZP poistené, pre vymáhanie škody budete potrebovať  čo najviac dôkazov. Pomoc a dôkazy  polície pri vymáhaní škody v tomto prípade určite zavážia .  

 

V prípade takejto škody keď vozilo nemá platné poistenie PZP tak plnenie na seba preberá zo zákona tzv. Kancelária poisťovateľov z tzv. Poistného garančného fondu .

 

Výňatok zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákono

 

Poistný garančný fond

§ 24 Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu:

 

  • na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba

 

  • spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, bez poistenia zodpovednosti

 

Ešte tip na záver :

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a problémov s ktorými si počas autonehody neviete poradiť vám môže pomôcť “ priateľ na telefóne” vaše asistenčné služby, ktoré už dnes poskytujú k poisteniu PZP  alebo havarijnému poisteniu takmer všetky poisťovne. Preto odporúčam mať tel. číslo asistenčných služieb vo vašom mobile.

 

Ak sa potrebujete poradiť  o poistení motorových vozidiel som vám k dospozícici ak sa mi ozvete cez kontaktný formulár, alebo mi zavoláte, pošlete SMS na 0905 506 826.

7 tipov ako nestratiť peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Pozor na vaše poistenie, domu, bytu a domácnosti

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
monika.hanzesova@bcas.sk
0915 866 612

Kontaktný formulár

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

Máte určené oprávnené osoby ?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .