Tipy ako neprísť o peniaze vo finančných produktoch.

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Hypotéka pre živnostníkov návod ako na to

48604543_s.jpg Hypotéka pre živnostníkov.

     Hypotéka pre živnostníkov začína a končí  hlavne na    preuka- zovaní tzv. bonity klienta, teda preukázaní dostatočného príjmu živnostníkov, ktorého výšku banka dokáže pri schvaľovaní hypotéky akceptovať.

     Väčšina živnostníkov takzvane optimalizuje svoje dane  a odvody ( daňové priznanie ) a tak vykazuje minimálne príjmy s minimálnymi odvodmi. 

     Takto živnostníkom vykázané príjmy vychádzajúce z minimálnych  odvodov , však  spravidla nestačia na schválenie hypotéky v banke v dostatočnej výške. A tak sa stáva hypotéka pre živnostníkov problémom 

     Čo s tým ?

 

Hypotéka pre živnostníkov, posudzovanie príjmu

 

   Základným a najzásadnejším parametrom na schválenie hypotéky je vydokladovanie dostatočného príjmu ( hovorí sa tomu odborne bonita ) na to, aby žiadateľ dokázal hypotéku splácať. 

Hodnota nehnuteľnosti, ktorá sa bude v súvislosti s hypotékou zakladať je pre banku až druhoradá.

Tzn. že pre banku nie je najpodstatnejšie to, že živnostník napríklad žiada o hypotéku vo výške 50 000 eur a zakladá v prospech banky dom v hodnote 150 000 eur, čo je len 30% z hodnoty nehnuteľnosti.

Pre banku je v prvom rade podstatné hlavne  to, či klient, teda aj živnostník dokáže danú hypotéku 50 000 eur zo svojho príjmu splácať . Teda či má klient dostatočnú bonitu, aby dokázal uhrádzať splátku hypotéky .  

Dnes dokonca musia banky skúmať pri schvaľovaní hypotéky schopnosť túto hypotéku splácať aj vtedy, ak by úroky  na splátkach hypotéky narástli.

 

     Každá banka sa musí pri posudzovaní dostatočnej výšky príjmu ( bonity ) na splácanie hypotéky riadiť usmerneniami Národnej banky slovenska, ale zároveň má v rámci tohoto procesu ( posudzovania bonity ) každá banka aj svoje vlastné pravidlá ktorými dostatočnosť príjmu posudzuje.

 

Napríklad ak máme pre posudzovanie bonity na splácanie hypotéky nízky príjem,  alebo príjem tzv. s odretými  ušami, tak sa môže stať, že niektorá banka už v rámci svojich pravidiel  odmietne hypotéku s tým, že klient pre ňu nemá dostatočne vysoký príjem ( bonitu ), ale  iná banka ešte dokáže danú výšku príjmu akceptovať.

Hypotéka pre živnostníkov má vo väčšine bánk svoje špecifiká, ako a aký príjem živnostníkov sa tou ktorou bankou akceptuje .

 

Banky sa teda líšia aj tým, aký príjem živnostíka daná banka akceptuje ( z daňového priznania, obraty...) a aká výška príjmu tej ktorej banke postačuje na splácanie hypotéky .

 

Hypotéka pre živnostníkov, ako dokladovať príjem

 

      Živnostníci (SZCO) majú tri možnosti, ako dokladovať príjem na hypotéku:

 

1 . Zdokladovať príjem viac menej ako klasický zamestnanci, teda zdokladovať čistý príjem podľa daňového priznania . Zamestnancov čistý príjem vychádza z jeho oficiálnej mzdy, ktorej výšku si každá banka overuje cez výšku platených odvodov v Sociálnej poisťovni SR .

 

     Čistý  príjem živnostníkov zasa vychádza z posledného daňového         priznania, takým spôsobom, že sa od základu dane odráta daň a podelí sa 12 mesiacmi resp. v niektorých bankách počtom mesiacov počas ktorých živnostník v uplynulom roku podnikal . Teda ak podnikal napr. len 8 mesiacov tak sa podelí ôsmimy.

 

Príklad:

 

Živnostník Peter  mal v minulom roku príjem zo živnosti 25 000 eur

Peter v účtovníctve vykázal náklady na podnikanie  vo výške 12 000 eur

Základ dane má teda 13 000 eur.

Od základu dane sa odrátava ešte tzv. nezdaniteľná časť základu dane, ktorá je na daňovníka  vo výške 19,2 násobku sumy životného minima, t.j. vo výške 3 937,35 eur.

 

Daň ktorú Peter zaplatí bude zaokrúhlene vo výške 1722 eur.

 

Do bonity pre posudzovanie príjmu na hypotéku sa mu bude rátať príjem:

 

13 000 eur- 1722 eur = 11 278 eur/12 = cca 940 eur

 

Tzn.  v tomto prípade sa suma 940 eur bude počítať ako Petrov príjem na posudovanie bonity .

 

Väčšina živnostíkov však vykazuje optimalizáciou čistý príjem  ( základ dane mínus daň) vo výške blízkej nezdaniteľnej časti základu dane, teda okolo  cca 4000 eur a potom im vychádza podľa spomínanej možnosti nízky príjem 4000 / 12 = cca 333 eur . 

 

     Každopádne pri hypotéke pre živnostníkov sa podľa uvedeného spôsobu vychádza vždy z daňového priznanania, pretože výpočet výšky čistého príjmu živnostníka môžu ovplyvniť aj ďalšie faktory. Napr. nezdaniteľná časť základu dane na manželku a pod. 

 

     Podľa možnosti uvedenej v predchádzajúcom texte musí živnostník ktorý inak optimalizuje svoje daňové priznanie             “priznať” relatívne vysoký príjem a tak zaplatiť vyššiu daň a potom aj s tým spojené  vyššie odvody.

 

Niekedy však iná možnosť s hypotékou pre živnostíka neexistuje . Teda ak mu nebudú vyhovovať možnosti č.2 a 3 spomenuté ďalej.

 

Samozrejme, ak má klient manželku, tak jej príjem sa tiež do posudzovania bonity započítava . Dnes je moderné žiť spolu mimo manželstva, tak aj príjem priateľky ( družky) sa tiež môže do posudzovania príjmu započítať .

 

     Hypotéka pre živnostníkov s nízkym príjmom je možná napr. pribratím   aj tzv. ručiteľa do posudzovania príjmu, alebo ručiteľov, čo spravidla bývajú napr. rodičia, ale treba si uvedomiť že pre posudzovanie bonity sú  rozhodujúce výšky príjmov rodičov a ich vek ( vek má vplyv na max. dobu splácania hypotéky).

 

     Pri nízkom príjme zo živnosti napr. 10 000 eur a vykázaní nulových, alebo veľmi nízkych výdavkov spojených s podnikaním kvôli nutnosti vykázať požadovaný čistý príjem však banky nie sú s prepáčením blbé a nemusia uznať takto vykázaný čistý príjem. Samozrejme závisí to aj od toho, aký je predmet podnikania živnostníka .

 

POZOR !

 

      Živnostníci, ktorí uvažujú takým spôsobom, že podajú kvôli hypotéke najskôr riadne daňové priznanie upravené tak ,aby vyhovovalo na schválenie hypotéky a následne po schválení hypotéky  podajú tzv. opravné daňové priznanie, aby optimalizovali dane a odvody  sa vystavujú tomu, že banka si dané veci môže overiť a vyhlási  toto konanie za podvodné.

 

Následkom toho je zosplatnenie úveru tzn. banka bude chcieť sumu úveru okamžite vrátiť so všetkými možnými následkami a sankciami.

 

2. Druhou možnosťou ktorú má hypotéka pe živnostíka, ktorú spravidla banky akceptujú,  je príjem z obratu živnostníka . V takom prípade banky akceptujú 10% z obratu zo živnosti deleno 12 ako čistý príjem.

 

Príiklad:

 

Živnostník Peter mal obrat na živnosti v predchádzajúcom zdaňovacom období ( roku ) 60 0000 eur .

 

10% zo 60 000 je 6000 eur

 

6 000 : 12 = 500 eur 

 

Ako príjem na posudzovanie hypotéky pre živnostíka by teda banka v tomto prípade akceptovala príjem 500 eur . Či to však bude stačiť je otázne podľa toho akú výšku hypotéky Peter chce  žiadať .

 

3 . Treťou možnosťou pri hypotéke pre živnostíkov je posudzovanie príjmu živnostníka ktorý využíva v daňovom priznaní  tzv. paušálne výdavky. Je minimálne jedna banka, ktorá v prípade paušálnych výdavkov akceptuje ako príjem pre posudzovanie hypotéky pre živnostníkov 40% z obratu na živnosti .

 

Príklad:

 

Peter mal príjem zo živnosti za uplynulé zdaňovacie obdobie 25 000 eur a v daňovom priznaní si uplatnil paušálne výdavky .

 

Pre posúdenie jeho bonity pre účely hypotéky sa bude počítať Petrov príjem ako 40% z 25 000 deleno 12 .

 

Teda   40% z 25 000 je 10 000  / 12 = cca 833 eur .

 

Banka by počítala, ako jeho mesačný príjem pre posúdenie hypotéky sumu 833 eur .

 

 

Hypotéka pre živnostníkov sa musí plánovať

 

     Hypotéka pre živnostníkov by sa mala plánovať v súvislosti s podávaním  daňového priznania. 

Keďže daňové priznanie sa štandardne podáva do 31.3. daného roka za uplynulý kalendárny rok, tak toto je to obdobie, kedy sa treba správne rozhodnúť, ktorá varianta prichádza pre toho ktorého živnostníka do úvahy .

 

     V rámci roka je potom už pre živnostníka, ktorý má nízky čistý príjem  resp. nízky daňový základ zo živnosti,  iba možnosť zamestnať sa na potrebné obdobie ( pre potreby hypotéky je á nutná minimálna doba zamestnania 4-6 mesiacov ) samozrejme s takým príjmom, aby postačoval na vzatie potrebnej výšky hypotéky.

 

     Dobrý finančný konzultant vie živnostníkovi vopred pomôcť naplánovať, aký  vysoký príjem je potrebný na tú ktorú výšku ( sumu) hypotéky, tak aby napr. živnostník neplatil zbytočne vysoké odvody a dane, alebo naopak, aby výška čistého príjmu nebola nakoniec nedostatočná na posúdenie hypotéky živnostníka.

 

Ak sa vám článok páčil, potešíte ma svojim lajkom tlačítkom dole pod článkom, alebo ak by ste potrebovali konkrétnejšie informácie k hypotéke pre živnostníkov, som vám bezplatne k dispozícii, ak vyplníte kontaktný formulár, alebo mi zavoláte na 0905 506 826 .

 

 

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

Referencie

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie.

Zatiaľ som nikdy predtým  neskúšala podobnú službu pretože som to nepovažovala za potrebné. Ale po skúsenosti s p. Jendrišákom som zmenila názor a podobné služby budem určite využívať. V blízkej budúcnosti by som rada využila ďalšiu službu a to - sporenie. 

Našou spoluprácou som dosiahla vybavenie a schválenie hypotekárneho úveru spolu s dofinancovaním finančných prostriedkov na prerábku nehnutelnosti. 

Najviac si vážim ochotu, odbornosť, skvelý prístup a riešenia ktoré pomohli k bezproblémovej kúpe bytu.

So službami p. Ing. Jendrišáka som bola nadmieru spokojná a určite posuniem svoju skúsenosť ďalej. 
 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje IŽP pre zdravie a dôchodok od poisťovne Wustenrot, ktoré som pred pár rokmi uzatvoril s jedným poistným poradcom.
     Pán Jendrišák mi pomohol zorientovať sa v poistke ,a spraviť určite zmeny v percentualnom rozdeleni prostriedkov do fondov.
     Cením si ochotu,  odborné zhodnotenie mojej poistky a odporúčania ktoré mi potvrdili správnosť v poistení pokračovať. 
    Škoda že z dovodu diaľky nebol osobny kontakt,ale aj telefonicky kontakt bol postačujuci na to aby som sa zamyslel a urobil určite zmeny v poisteni.
     Služby pána Jendrišáka by som určite odporučil.

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň aj rozumné životné poistenie pre manžela a deti. 

Najskôr sme hypotekárny úver skúšali vybavovať sami osobne, ale vo viacerých inštitúciách sme dostali rovnakú odpoveď:,, Nejde to". ,,Je to komplikované". ,,Nemáte nárok". Tak sme to vzdali. 

Až na odporúčanie známeho sme kontaktovali p. Ing. Jendrišáka. Vďaka odbornej znalosti a dlhoročným skúsenostiam bolo zrazu všetko reálne. Pri vzájomnej spolupráci sme dosiahli naozaj skvelé výsledky. Uzavreli sme v pohodlí domova poistenie, ktoré pokrýva to najdôležitejšie a zároveň jeho výška nenarúša náš rodinný rozpočet. A hypotekárny úver? Super. Peniažky už máme na účte, čo dodať.

Služby finančného poradcu sme využili prvý krát a určite nie posledný. Naozaj skvelý prístup, znalosť v oblasti financií, rýchle vybavenie hypotekárneho úveru, porovnanie poistenia viacerých inštitúcií a výber najvýhodnejšieho. Nás to nestalo ani trochu času ( až na podpísanie úveru v banke) a ani peňazí navyše.

So všetkým sme boli spokojní a služby p. Ing. Jendrišáka určite odporúčame.

BC. Janka B. manažérka t.č. na MD

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým mali založené stavebné sporenie, ale časom už bolo nevýhodné. Nevedel som sa zorientovať vo finančných produktoch, tak som sa obrátil na pána Ing. Jendrišáka.

Dohodli sme si stretnutie, kde mi podrobne vysvetlil  čo bude najlepšie. S jeho pomocou som si z pohodlia domova otvoril účet a začal sporiť do ETF fondov. Pri daľšom stretnutí sme vyriešili refinancovanie úveru a pomohol mi nastaviť ll. a lll. pilier. 

Prekvapil ma širokým záberom vedomostí v oblasti financií a ochotou pomôcť. 

Služby p. Ing Jendrišáka určite odporúčam.

Michal V Výpravca

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .