Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri správe svojich financií.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book a posuňte svoju finančnú gramotnosť na novú úroveň.

Hypotéka pre živnostníkov návod ako na to

48604543_s.jpg Hypotéka pre živnostníkov.

     Hypotéka pre živnostníkov začína a končí  hlavne na    preuka- zovaní tzv. bonity klienta, teda preukázaní dostatočného príjmu živnostníkov, ktorého výšku banka dokáže pri schvaľovaní hypotéky akceptovať.

     Väčšina živnostníkov takzvane optimalizuje svoje dane  a odvody ( daňové priznanie ) a tak vykazuje minimálne príjmy s minimálnymi odvodmi. 

     Takto živnostníkom vykázané príjmy vychádzajúce z minimálnych  odvodov , však  spravidla nestačia na schválenie hypotéky v banke v dostatočnej výške. A tak sa stáva hypotéka pre živnostníkov problémom 

     Čo s tým ?

 

Hypotéka pre živnostníkov, posudzovanie príjmu

 

   Základným a najzásadnejším parametrom na schválenie hypotéky je vydokladovanie dostatočného príjmu ( hovorí sa tomu odborne bonita ) na to, aby žiadateľ dokázal hypotéku splácať. 

Hodnota nehnuteľnosti, ktorá sa bude v súvislosti s hypotékou zakladať je pre banku až druhoradá.

Tzn. že pre banku nie je najpodstatnejšie to, že živnostník napríklad žiada o hypotéku vo výške 50 000 eur a zakladá v prospech banky dom v hodnote 150 000 eur, čo je len 30% z hodnoty nehnuteľnosti.

Pre banku je v prvom rade podstatné hlavne  to, či klient, teda aj živnostník dokáže danú hypotéku 50 000 eur zo svojho príjmu splácať . Teda či má klient dostatočnú bonitu, aby dokázal uhrádzať splátku hypotéky .  

Dnes dokonca musia banky skúmať pri schvaľovaní hypotéky schopnosť túto hypotéku splácať aj vtedy, ak by úroky  na splátkach hypotéky narástli.

 

     Každá banka sa musí pri posudzovaní dostatočnej výšky príjmu ( bonity ) na splácanie hypotéky riadiť usmerneniami Národnej banky slovenska, ale zároveň má v rámci tohoto procesu ( posudzovania bonity ) každá banka aj svoje vlastné pravidlá ktorými dostatočnosť príjmu posudzuje.

 

Napríklad ak máme pre posudzovanie bonity na splácanie hypotéky nízky príjem,  alebo príjem tzv. s odretými  ušami, tak sa môže stať, že niektorá banka už v rámci svojich pravidiel  odmietne hypotéku s tým, že klient pre ňu nemá dostatočne vysoký príjem ( bonitu ), ale  iná banka ešte dokáže danú výšku príjmu akceptovať.

Hypotéka pre živnostníkov má vo väčšine bánk svoje špecifiká, ako a aký príjem živnostníkov sa tou ktorou bankou akceptuje .

 

Banky sa teda líšia aj tým, aký príjem živnostíka daná banka akceptuje ( z daňového priznania, obraty...) a aká výška príjmu tej ktorej banke postačuje na splácanie hypotéky .

 

Hypotéka pre živnostníkov, ako dokladovať príjem

 

      Živnostníci (SZCO) majú tri možnosti, ako dokladovať príjem na hypotéku:

 

1 . Zdokladovať príjem viac menej ako klasický zamestnanci, teda zdokladovať čistý príjem podľa daňového priznania . Zamestnancov čistý príjem vychádza z jeho oficiálnej mzdy, ktorej výšku si každá banka overuje cez výšku platených odvodov v Sociálnej poisťovni SR .

 

     Čistý  príjem živnostníkov zasa vychádza z posledného daňového         priznania, takým spôsobom, že sa od základu dane odráta daň a podelí sa 12 mesiacmi resp. v niektorých bankách počtom mesiacov počas ktorých živnostník v uplynulom roku podnikal . Teda ak podnikal napr. len 8 mesiacov tak sa podelí ôsmimy.

 

Príklad:

 

Živnostník Peter  mal v minulom roku príjem zo živnosti 25 000 eur

Peter v účtovníctve vykázal náklady na podnikanie  vo výške 12 000 eur

Základ dane má teda 13 000 eur.

Od základu dane sa odrátava ešte tzv. nezdaniteľná časť základu dane, ktorá je na daňovníka  vo výške 19,2 násobku sumy životného minima, t.j. vo výške 3 937,35 eur.

 

Daň ktorú Peter zaplatí bude zaokrúhlene vo výške 1722 eur.

 

Do bonity pre posudzovanie príjmu na hypotéku sa mu bude rátať príjem:

 

13 000 eur- 1722 eur = 11 278 eur/12 = cca 940 eur

 

Tzn.  v tomto prípade sa suma 940 eur bude počítať ako Petrov príjem na posudovanie bonity .

 

Väčšina živnostíkov však vykazuje optimalizáciou čistý príjem  ( základ dane mínus daň) vo výške blízkej nezdaniteľnej časti základu dane, teda okolo  cca 4000 eur a potom im vychádza podľa spomínanej možnosti nízky príjem 4000 / 12 = cca 333 eur . 

 

     Každopádne pri hypotéke pre živnostníkov sa podľa uvedeného spôsobu vychádza vždy z daňového priznanania, pretože výpočet výšky čistého príjmu živnostníka môžu ovplyvniť aj ďalšie faktory. Napr. nezdaniteľná časť základu dane na manželku a pod. 

 

     Podľa možnosti uvedenej v predchádzajúcom texte musí živnostník ktorý inak optimalizuje svoje daňové priznanie             “priznať” relatívne vysoký príjem a tak zaplatiť vyššiu daň a potom aj s tým spojené  vyššie odvody.

 

Niekedy však iná možnosť s hypotékou pre živnostíka neexistuje . Teda ak mu nebudú vyhovovať možnosti č.2 a 3 spomenuté ďalej.

 

Samozrejme, ak má klient manželku, tak jej príjem sa tiež do posudzovania bonity započítava . Dnes je moderné žiť spolu mimo manželstva, tak aj príjem priateľky ( družky) sa tiež môže do posudzovania príjmu započítať .

 

     Hypotéka pre živnostníkov s nízkym príjmom je možná napr. pribratím   aj tzv. ručiteľa do posudzovania príjmu, alebo ručiteľov, čo spravidla bývajú napr. rodičia, ale treba si uvedomiť že pre posudzovanie bonity sú  rozhodujúce výšky príjmov rodičov a ich vek ( vek má vplyv na max. dobu splácania hypotéky).

 

     Pri nízkom príjme zo živnosti napr. 10 000 eur a vykázaní nulových, alebo veľmi nízkych výdavkov spojených s podnikaním kvôli nutnosti vykázať požadovaný čistý príjem však banky nie sú s prepáčením blbé a nemusia uznať takto vykázaný čistý príjem. Samozrejme závisí to aj od toho, aký je predmet podnikania živnostníka .

 

POZOR !

 

      Živnostníci, ktorí uvažujú takým spôsobom, že podajú kvôli hypotéke najskôr riadne daňové priznanie upravené tak ,aby vyhovovalo na schválenie hypotéky a následne po schválení hypotéky  podajú tzv. opravné daňové priznanie, aby optimalizovali dane a odvody  sa vystavujú tomu, že banka si dané veci môže overiť a vyhlási  toto konanie za podvodné.

 

Následkom toho je zosplatnenie úveru tzn. banka bude chcieť sumu úveru okamžite vrátiť so všetkými možnými následkami a sankciami.

 

2. Druhou možnosťou ktorú má hypotéka pe živnostíka, ktorú spravidla banky akceptujú,  je príjem z obratu živnostníka . V takom prípade banky akceptujú 10% z obratu zo živnosti deleno 12 ako čistý príjem.

 

Príiklad:

 

Živnostník Peter mal obrat na živnosti v predchádzajúcom zdaňovacom období ( roku ) 60 0000 eur .

 

10% zo 60 000 je 6000 eur

 

6 000 : 12 = 500 eur 

 

Ako príjem na posudzovanie hypotéky pre živnostíka by teda banka v tomto prípade akceptovala príjem 500 eur . Či to však bude stačiť je otázne podľa toho akú výšku hypotéky Peter chce  žiadať .

 

3 . Treťou možnosťou pri hypotéke pre živnostíkov je posudzovanie príjmu živnostníka ktorý využíva v daňovom priznaní  tzv. paušálne výdavky. Je minimálne jedna banka, ktorá v prípade paušálnych výdavkov akceptuje ako príjem pre posudzovanie hypotéky pre živnostníkov 40% z obratu na živnosti .

 

Príklad:

 

Peter mal príjem zo živnosti za uplynulé zdaňovacie obdobie 25 000 eur a v daňovom priznaní si uplatnil paušálne výdavky .

 

Pre posúdenie jeho bonity pre účely hypotéky sa bude počítať Petrov príjem ako 40% z 25 000 deleno 12 .

 

Teda   40% z 25 000 je 10 000  / 12 = cca 833 eur .

 

Banka by počítala, ako jeho mesačný príjem pre posúdenie hypotéky sumu 833 eur .

 

 

Hypotéka pre živnostníkov sa musí plánovať

 

     Hypotéka pre živnostníkov by sa mala plánovať v súvislosti s podávaním  daňového priznania. 

Keďže daňové priznanie sa štandardne podáva do 31.3. daného roka za uplynulý kalendárny rok, tak toto je to obdobie, kedy sa treba správne rozhodnúť, ktorá varianta prichádza pre toho ktorého živnostníka do úvahy .

 

     V rámci roka je potom už pre živnostníka, ktorý má nízky čistý príjem  resp. nízky daňový základ zo živnosti,  iba možnosť zamestnať sa na potrebné obdobie ( pre potreby hypotéky je á nutná minimálna doba zamestnania 4-6 mesiacov ) samozrejme s takým príjmom, aby postačoval na vzatie potrebnej výšky hypotéky.

 

     Dobrý finančný konzultant vie živnostníkovi vopred pomôcť naplánovať, aký  vysoký príjem je potrebný na tú ktorú výšku ( sumu) hypotéky, tak aby napr. živnostník neplatil zbytočne vysoké odvody a dane, alebo naopak, aby výška čistého príjmu nebola nakoniec nedostatočná na posúdenie hypotéky živnostníka.

 

Ak potrebujete konkrétnejšie informácie som vám bezplatne k dispozícii, ak vyplníte kontaktný formulár, alebo mi zavoláte na 0905 506 826 .

Ak sa vám článok páčil, potešíte ma svojim lajkom tlačítkom dole pod článkom

Ak chcete dostávať podobné informácie o peniazoch pravidelne, stlačte žlté tlačítko pod článkom a prihláste sa na odber.

Stanislav Jendrišák

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

-Konecne cez MD som sa dostala k tomu, aby som sa zamyslela nad financiami. Chcem si pre dceru nasetrit nejaku sumu, aby mala aspon nieco do startu do zivota. Pri narodeni dcery som uzavrela investicne zivotne poistenie. Ja mam kapitalove zivotne poistenie a potrebovala som sa uistit, ci su obe poistky vyhodne a ci je lepsie ich zrusit. Takisto som sa chcela porozpravat o vyhodnosti mojho II. piliera. 

 - Podobnu sluzbu som este neskusala, ak nepocitam financneho poradcu, ktoreho sme vyuzili pri hladani vyhodnej hypoteky. Myslím, že sa podarilo sa vybaviť výhodnú hypotéku. 

-Pan Jendrisak bol perfektne pripraveny na stretnutie. Podklady som mu poslala vopred a na stretnuti mi ukazal mozne alternativy k mojim sporeniam. Vysledkom stretnutia je zrusenie poistiek a prestup do druhej DDS.

Najviac si cenim prepocty, ktore mal pan Jendrisak zo sebou. Milujem cisla a tabulky a nemam rada zbytocne "reci" okolo financnych produktov. Takze na zaklade tychto podkladov som prehodnotila svoje sporenie. 

Takisto ocenujem profesionalny pristup pana Jendrisaka v stazenych podmienkach

Pan Jendrisak mi mohol nechat podklady, ktore si pre mna pripravil. Na druhej strane som si ich ani nevypytala na konci naseho stretnutia. 

Celkovo som vsak spokojna a nevidim nedostatky.

Jednoznacne doporucam.

Ing. Zuzana Bursová

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?