Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri správe svojich financií.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book a posuňte svoju finančnú gramotnosť na novú úroveň.

Finančný poradca, finančný konzultant alebo finančný agent?

zmensene foto.jpg Finančný poradca

    Finančný poradca je človek s ktorým sa radíme o svojich finančných záležitostiach.

Naozaj, viete kto je finančný poradca ? 

Najlepší finančný poradca môže byť  však pre Vás človek,  ktorý sa nazýva trocha inak. 

      Finančný poradca je názov, ktorým sa  v minulosti ( pred r. 2008 ) naozaj mohol pomenovať takmer každý, kto nejakým spôsobom pracoval v oblasti financií. Pracovník v banke, v poisťovni, v stavebnej sporiteľni, alebo finančný sprostredkovateľ  niektorej z tzv. maklérskych spoločností a pod.

  Kto je nezávislý finančný poradca ?

 

  Tak trocha zľudovelo hovoriť finančný poradca takmer každému, kto pracuje v oblasti financií a poskytuje informácie k finančným záležitostiam klientov. 

 

   Pre človeka ktorý potrebuje riešiť nejakú finančnú potrebu napr. hypotéku,  poistenie, alebo sporenie na dôchodok je veľmi podstatné vedieť, kto mu to vlastne pri riešení jeho finančnej potreby poskytuje informácie , kto teda sedí na opačnej strane stola, aké má tento človek možnosti riešiť finančné záležitosti ľudí .

 

   Miž maš v podobe , “všetci ktorí robia vo finančníctve sú finanční poradcovia”  sa zmenil Zákonom č. 186/2009 , ktorý síce od roku 2009 niektoré veci upravil, ale ľuďom, klientom hľadajúcim finančné služby  to zas tak úplne neuľahčil. 

 

   Zákon okrem iného pomenoval kto si môže, alebo nemôže hovoriť finančný poradca, ako sa budú nazývať ostatní sprostredkovatelia finančných produktov a kto z nich je ako odmeňovaný.

 

Od vtedy sa už môže finančným poradcom nazývať iba ten človek ktorý je platený priamo svojim klientom.

    Tzn. že človek hľadajúci službu v oblasti financií napr. najlepšie životné poistenie, hypotéku, výhodné sporenie pre deti, alebo sporenie na dôchodok a pod. , ak by chcel svoju požiadavku naozaj  riešiť cez finančného poradcu,  tak za to, že mu finančný poradca pomôže  nájsť riešenie musí finančnému poradcovi zaplatiť peniaze, ako za akúkoľvek inú službu .

 

   Inak povedané služby finančného poradcu dostane jeho klient podľa nejakého cenníka, toho ktorého finančného poradcu vyúčtované , ako napr. služby právnika, alebo súkromného zubára, ktorý inkasuje za svoje služby priame platby od pacientov. 

 

   Drvivá väčšina ľudí ( odhadom viac ako 99% ) sa však ku finančným službám dostáva iným spôsobom, ako cez finančného poradcu.

 

Kto okrem finančných poradcov vám pomôže? 

 

   Druhou možnosťou ako riešiť svoje potreby v oblasti financií je obrátiť sa so svojou požiadavkou na spomínaným zákonom charakterizovaných tzv. finančných agentov, ktorí nie sú priamo platený svojim klientom, ale platí ich províziou finančná inštitúcia, ktorej produkt,-y si klient ako riešenie svojej potreby vyberie, alebo ktorej produkt,-y finančný agent klientovi predá .

 

      Predá alebo vyberie .

 

Toto sú dva zásadné a  diametrálne odlišné prístupy finančných agentov,  ktoré si rozoberieme. 

 

    Základná logika zákonom stanoveného odlíšenia finančného poradcu od ostatných sprostredkovateľov finančných produktov ( finančných agentov) je v tom , že ak ako klient priamo platím finančného  poradcu, tak by malo byť jeho poradenstvo nezávislé

pretože,

nie je vyplácaný províziou od  finančných inštitúcií, ktoré sa medzi sebou výškou provízie líšia, 

na rozdiel

od služieb tzv.  finančných agentov, ktorí sú platení finančnými inštitúciami pre ktoré sprostredkujú nejaký finančný produkt a tak hrozí, že finanční agenti môžu  vo svojich návrhoch pre klientov uprednostňovať finančné produkty takých inštitúcií ,ktoré poskytujú najvyššiu odmenu finančnému agentovi a nie je pre nich prvoradý záujem klienta ktorý má záujem získať čo možno najlepší produkt za najlepšiu cenu .

 

   Tzn. logicky,  ten ( finančný poradca) ktorého platím priamo ja by mi mal nezávisle vybrať vhodný finančný produkt vhodnej finančnej inštitúcie, pretože nie  je ovplyvnený odmenou od tej ktorej finančnej inštitúcie, ako u províziou plateného  finančného agenta kde podstupujem riziko, že  bude uprednostňovať pre seba výhodne platené finančné produkty,  ktoré ale nie sú najlepším riešením pre mňa ako klienta .

 

   Logika je dôležitá, vo financiách o to zvlášť, ale v tomto prípade to má niekoľko ALE .

 

A )  

   ALE toto spôsobom platenia, teda finančnou motiváciou charakterizované delenie služieb by sa dalo uplatniť aj na iné oblasti.

 

   Tvrdenie že zubár platený priamo pacientom poskytne vždy lepšie zubné ošetrenie ako zubár platený cez zdravotné poistenie asi neobstojí, tak ako aj tvrdenie,

 

že napr. automechanik zaplatený za opravu auta priamo zákazníkom urobí opravu lepšie ako automechanik zaplatený z povinného  zmluvného poistenia vinníka nehody teda pre poškodeného majiteľa auta vlastne zadarmo.

 

   Príkladov by sme našli viacej, ale podstatné je skôr uvedomenie, že kvalitné služby sú skôr o tom,  kto nám službu  poskytuje, aký má charakter a aké má dotyčný človek alebo ľudia možnosti vyriešiť k našej spokojnosti “problém” ktorý danou službou potrebujeme vyriešiť ako to, akým spôsobom je kto zaplatený. 

 

   Teda služby sú skôr o ľuďoch a ich možnostiach (odbornosť, výber z rôznych riešení…) prinášať výhodné riešenia na ktoré má ale zásadný vplyv aj ich pracovné prostredie a zázemie tým, či im toto pracovné prostredie umožňuje, alebo neumožňuje  takéto riešenia tvoriť v potrebnej kvalite.  ( inak povedané aké odborné zázemie poskytuje firma v ktorej pracujú)

 

A rovnako je to aj vo finančných službách . 

 

B)

     ALE podstatná časť finančných produktov hlavne poistné a úverové produkty nie sú pri ich sprostredkovaní  cez finančného poradcu “očistené” o provízie, ktoré sa inak štandardne vyplácajú finančným agentom. 

      Tzn. Ak by aj klientovi sprostredkoval takýto finančný produkt finančný poradca, ktorý dostáva za svoju prácu zaplatené priamo od svojho klienta, tak tento klient tak či tak zaplatí aj províziu zahrnutú vo finančnom produkte, ktorú síce finančný poradca nedostane, lebo nemá na ňu nárok, ale táto provízia je v takomto finančnom produkte automaticky zahrnutá .

     Inak povedané ak bude napr. platba za nejaké životné poistenie pre klienta vyčíslená na 50 eur mesačne, a ak toto životné poistenie sprostredkuje finančný poradca, tak rovnako bude za to isté životné poistenie platba 50 eur ak ho spostredkuje finančný agent ktorého odmena je už ale rátaná z tohto poistenia na rozdiel od odmeny finančného poradcu, ktorého musí klient zaplatiť navyše zo svojho .

 

Rovnako sa to môže správať v sprostredkovaní hypoték, alebo poistenia nehnuteľností, či vozidiel.

 

a tu sa dostávame k tretiemu ALE

 

C)

 Finanční agenti,  ktorí  sú odmeňovaní finančnými inštitúciami pre ktoré sa klient rozhodne, alebo ktorých finančné produkty mu finančný agent predá, pracujú práve v predchádzajúcej vete  spomenutými dvoma spôsobmi a delia sa na dve zásadne odlišné  skupiny, ktoré nerieši žiadny, ani spomínaný zákon.

 

   Finanční agenti z týchto dvoch skupín, teda buď finančné produkty predávajú, alebo na základe svojej profesionálity a odbornosti dávajú klientom možnosť výberu najlepšej možnej varianty.

 

   Hovorí sa, že nie všetko vyrieši zákon a to čo zákon nevyrieši , často krát riešia tzv. nepísané zákony resp. nepísané pravidlá,  ktoré vznikajú a zaužívajú sa  prirodzenou cestou . 

 

   Takýmto nepísaným spôsobom sa z finančných agentov vytvorili dve skupiny poskytujúce dva rozdielne prístupy k finančným službám.

Dokonca takéto dve skupiny finančných agentov môžu existovať v rámci jednej a tej istej firmy zaoberajúcej sa finančným sprostredkovaním.

 

Je finančný agent ako finančný agent ?

 

 

   PRVÁ SKUPINA finančných agentov sú, nazvime ich  finanční obchodníci, ktorí sa snažia potenciálnym klientom predať vybrané finančné produkty ktoré môžu, ale pravdepodobne skôr nemusia byť jedným z najlepších riešení, ktoré človek hľadá. Napr. pri riešení hypoték uprednosťňujú takíto finanční agenti  jednu banku a táto je potom “ riešením” pre všetkých klentov, ktorí potrebujú riešiť hypotéku.

Podobne sa správajú pri akejkoľvek klientovej požiadavke riešiť nejakú finančnú potrebu, napr. v poistení, sporení, investovaní, riešení dôchodku a pod. …  .

 

Prečo táto skupina  takto funguje ? 

 

Motívy sú rôzne.

 

  Jedným z nich môže byť práve výška provízie  a orientovanie sa na finančné porodukty a inštitúcie ktoré ich majú najvyššie .

  Alebo to môže byť  lenivosť vzdelávať sa, pretože vyznať sa v produktoch viacerých finančných spoločností rôznych značiek nie je možné bez vzdelávania a to sa niekomu jednoducho nechce .

 

   Alebo to môže byť neschopnosť zvládnuť objem informácií, ktoré je k poznaniu  produktov viacerých finančných spoločností rôznych značiek nutné . 

 

   Alebo je to obmedzené množstvo finančných produktov s ktorými takýto finančný agent môže pracovať, pretože spoločnosť v ktorej pracuje má možnosť výberu finančných produktov obmedzený. 

Je možné konštatovať, že finanční obchodníci využívajú ak je finančná gramotnosť ľudí nízka. Tzn. finančne negramotní ľudia ľahko podľahnú, častokrát iba naoko dobrej ponuke toho ktorého finančného produktu.

 

 

   DRUHÁ SKUPINA finančných agentov nazvime ich finanční konzultanti pracujú podobne  ako finanční poradovia. Tzn. opýtajú sa klienta čo potrebuje v rámci financií riešiť a hľadajú pre neho riešenie porovnávaním rôznych možností (  rôznych finančných produktov rôznych finančných inštitúcií) s ktorým klienta oboznámia a pomáhajú klientovi vybrať si tú najlepšiu variantu .

 

Hovoríme podľa zákona č.  186/2009 o jednej a tej istej skupine ľudí teda o tzv. podriadených  finančných agentoch, ale z pohľadu praxe a prínosu pre klientov o dvoch diametrálne odlišných táboroch .

 

Finančný poradca,  finančný konzultant, alebo finančný obchodník ? 

 

Cez koho je teda najlepšie  riešiť svoje financie ?

 

Ak ste doteraz pozorne čítali tento článok tak myslím, že odpovedať si môže každý sám..

 

Len to zhrniem

 

U finančných konzultantov  môžu klienti dostať porovnateľnú, možno niekedy aj lepšiu službu ako u finančných poradcov  na ktorej môžu zároveň ušetriť,  pretože odmenu zaplatí finančná inštitúcia a nie je nutné platiť peniaze z vlastného vrecka, ako by to bolo u finančného poradcu.  

 

Ušetrenie alebo neušetrenie na takejto službe však  závisí od toho, čo konkrétne klient rieši.

Najlepší finančný poradca tak môže pre väčšinu ľudí byť skôr finančný konzultant.

 

Najlepšie si to asi ukážeme na príklade.

 

Predstavte si že potrebujete riešiť vaše bývanie cez hypotéku a zároveň sa chcete aj poistiť .

 

Ak by sme si vyberali riešenie svojich finančných potrieb, tak by sme sa mohli rozhodovať práve nad službami finančného poradcu, alebo finančného konzultanta. ( finančného agenta )

 

Konečné riešenie pre vás by v obidvoch prípadoch  mohlo byť pravdepodobne rovnaké  teda FP aj FK vám dajú rovnaký návrh:

 

  1. hypotéka v banke XY  splátka 350 eur mesačne
  2. poistenie úveru v poisťovni YZ platba 50 eur mesačne
  3. poistenie nehnuteľnosti v poisťovni ZX platba 80 eur ročne

 

Teda výsledný efekt riešenia takejto finančnej potreby by bol v tomto prípade rovnaký od obidvoch . Tzn . rovnaké produkty rovnakých inštitúcií s rovnakými splátkami.

 

S rozdielom.

 

Služby finančného konzultanta ( finančného agenta )  0 eur .

Služby finančného poradcu  napr.  1000 eur.

 

   Ale napr. u niektorých investičných produktov by vaše náklady resp. cena za poskytnuté finančné služby mohla byť rovnaká, či už by ste to riešili cez FP alebo FK, pretože u niektorých investičných produktov nie je provízia automaticky zahrnutá vo finančnom produkte ale sa účtuje vo forme vyrúbeného poplatku .

 

Treba tu však povedať ďalšie dve veci.

 

   Aby boli služby finančného konzultanta o výbere z rôznych možností, tak finančný konzultant  musí mať naozaj možnosť vyberať z množstva finančných inštitúcií rôznych značiek. Inak ide opäť skôr o finančného obchodníka.

 

Zároveň,

 

by mohla stále padnúť otázka , že predsa len aj pri výbere z rôznych možností nebude aj tak finančný konzultant ktorý je stále vlastne finančným agentom uprednosťňovať tie finančné inštitúcie, ktoré mu dajú vyššiu províziu a tie bude prezentovať ako najlepšie riešenie?

 

To už ale potom opäť nejde o finančného konzultanta, ale o finančného obchodníka.

 

Na to sa dá zároveň odpovedať aj tak, že v každej branži v ktorej dostáva niekto neznalý  nejakú radu, alebo rady ako sa zachovať od niekoho kto sa vyzná môžete naraziť na ľudí, ktorí môžu uprednostniť svoj prospech pred propechom toho komu majú poradiť .

 

Áno lekár môže predpisovať iba také  lieky z ktorých má nejakú províziu, 

 

alebo predpíše naozaj tie ktoré sú podľa neho najlepšie .

 

 Prečo ? 

 

Pretože mu to svedomie, povaha,  alebo ak chcete charakter  nedovolia.

 

Aj automechanik alebo majiteľ stavebnej firmy, ktorá Vám stavia dom sa môžu zachovať rôzne.  Uprednostniť náhradné diely, alebo stavebný materiál z ktorého majú najvyššiu províziu alebo profit , alebo  vyberú naozaj výhodné riešenia pre svojich klientov.

 

Ako  odlíšiť finančných konzultantov od finančných obchodníkov ?

 

   Myslím že najlepšie sú recenzie, referencie a skúsenosti iných, alebo jednoducho vlastný prieskum, alebo pocit ktorý máte pri jednaní s tým ktorým človekom .

 

Prečo sa pravdepodobne s finančným poradcom v živote nestretnete?

 

   Fnančných poradcov je veľmi málo a niektoré finančné služby, ktoré však ľudia bežne potrebujú sa im neoplatí robiť, pretože ich ľudia môžu dostať od iných finančných sprostredkovateľov za prijateľnejších platobných podmienok  .

 

   Preto má pre finančných poradcov skôr zmysel orientovať sa  na bohatších ( bonitnejších) klientov ktorých je však drvivá menšina obyvateľstva . Menej ako 1%.

 

   V porovnaní s finančným poradcom  však môže bežný človek  dostať porovnateľnú alebo dokonca lepšiu službu viac menej bezplatne, alebo za porovnateľnú cenu od iného typu finančníkov.

Stačí ak si nájde výborného finančného konzultanta, ktorých však tiež nie je veľa, ale sú našťastie na našom trhu dostupnejší .

 

Ak potrebujete pomôcť s vašimi finančnými produktami využite bezplatnú konzultáciu. Stačí ak vyplníte kontaktný formulár . Rád vám pomôžem.

 

Ak chcete odoberať podobné články venujúce sa financiám stlačte žlté tlačítko dole pod článkom.

Ak sa vám článok páčil potešíte ma svojím lajkom tlačítkom dole pod článkom.                                                                   

 Ing. Stanislav Jendrišák

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

-Konecne cez MD som sa dostala k tomu, aby som sa zamyslela nad financiami. Chcem si pre dceru nasetrit nejaku sumu, aby mala aspon nieco do startu do zivota. Pri narodeni dcery som uzavrela investicne zivotne poistenie. Ja mam kapitalove zivotne poistenie a potrebovala som sa uistit, ci su obe poistky vyhodne a ci je lepsie ich zrusit. Takisto som sa chcela porozpravat o vyhodnosti mojho II. piliera. 

 - Podobnu sluzbu som este neskusala, ak nepocitam financneho poradcu, ktoreho sme vyuzili pri hladani vyhodnej hypoteky. Myslím, že sa podarilo sa vybaviť výhodnú hypotéku. 

-Pan Jendrisak bol perfektne pripraveny na stretnutie. Podklady som mu poslala vopred a na stretnuti mi ukazal mozne alternativy k mojim sporeniam. Vysledkom stretnutia je zrusenie poistiek a prestup do druhej DDS.

Najviac si cenim prepocty, ktore mal pan Jendrisak zo sebou. Milujem cisla a tabulky a nemam rada zbytocne "reci" okolo financnych produktov. Takze na zaklade tychto podkladov som prehodnotila svoje sporenie. 

Takisto ocenujem profesionalny pristup pana Jendrisaka v stazenych podmienkach

Pan Jendrisak mi mohol nechat podklady, ktore si pre mna pripravil. Na druhej strane som si ich ani nevypytala na konci naseho stretnutia. 

Celkovo som vsak spokojna a nevidim nedostatky.

Jednoznacne doporucam.

Ing. Zuzana Bursová

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?