Tipy ako neprísť o peniaze vo finančných inštitúciách.

21 tipov ako ochrániť vaše peniaze.

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti

ako dlho trva vyplatenie poistnej udalosti.png Aka dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti ?

   Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti závisí od niekoľkých faktorov z ktorých viaceré môže poistený sám ovplyvniť.

Niektoré parametre vyplácania poistných udalostí regulujú zákony, ale niekedy má na vyplácanie poistných udalostí vplyv hlavne samotný poistený.

Ako môžete ovplyvniť vyplatenie poistnej udalosti

 

1. Vyplatenie poistnej udalosti závisí od poistnej zmluvy

     

      Niektorí ľudia sú pri nahlásení  poistnej udalosti do poisťovne veľmi prekvapení, ak im poisťovňa oznámi , že dané riziko nemajú poistené, alebo aj napriek tomu že riziko poistené majú daná poistná udalosť nie je v ňom krytá.

      Najčastejšie sa tak udeje pri rizikovom životnom poistení, úrazovom poistení,poistení nehnuteľností ( domov, bytov) alebo domácnosti .

      Mať poistku ešte neznamená byť poistený na všetky súvisiace udalosti. Napr. môžete mať poistený dom na škody spôsobené vetrom, ale vo vašej poistke v poistných podmienkach je to až od sily vetra 70 km/hod. 

Silu vetra monitoruje a meria na celom území SHMU. Škody na nehnuteľnostiach ale žiaľ vznikajú už aj pri nižšej rýchlosti vetra a tak je dobré poistiť sa v takej poisťovni, kde je škoda spôsobená vetrom od nižšej rýchlosti. ( napr. od 50 km/ hod.) Pritom nemusí vôbec ísť o drahšiu poistku. 

     

      Poistenie uzatvárame do budúcnosti, kedy nevieme čo presne sa nám udeje a práve preto treba pred samotným poistením dobre zvážiť :

  1. Ktoré poistné riziká je pre nás dôležité mať kryté.
  2. Na aké  poistné sumy majú byť tieto riziká kryté.
  3. Porovnanie poistných podmienok  viacerých poisťovní.
  4. Rozhodovanie sa nie len na základe ceny ale aj kvality poistného krytia.

Ak vás napríklad zaujíma ako si  správne nastaviť životné poistenie pozrite si toto video: Ako správne nastaviť rizikové životné poistenie.

 

2. Nahlásenie poistnej udalosti

   V tejto súvislosti,  môžete ovplyvniť to,  ako rýchlo vám bude vyplatené poistné plnenie tým že:

 

 A/ Nahlásite poistnú udalosť čím skôr.

      Hlavne pri škodách z tzv. majetkového poistenia ( poistenie nehnuteľností, domácnost, vozidiel …) tento krok veľmi rozhoduje o rýchlosti poistného plnenia. Čím skôr škodu nahlásite, tým skôr môže  začať napr. šetrenie poistnej udalosti a likvidácia napr. tým že príde človek z poisťovne urobiť obhliadku poistenej veci alebo miesta poistenia a pod.

 

B/ Nahlásite poistnú udalosť včas. 

 

    Príslušné zákony, alebo poistné podmienky jednotlivých poisťovní upravujú lehoty do kedy musia byť tie ktoré poistné udalosti nahlásené tak, aby ich bolo možné vôbec plniť.

 

Napríklad:

     Pri povinnom zmluvnom postení motorových vozidiel ( tzv.PZP) zákon hovorí to, že škody musia byť do poisťovne nahlásené do 15 dní ak ide o škodu v SR alebo do 30 dní ak ide o škodu spôsobnú v zahraničí.

Pritom častokrát stačí nahlásiť škodu telefonicky a ostatné podklady doplniť neskôr.

   Ak by Vás zaujímalo ako zabezpečiť aby ste dostali plnenie, ak ide i škodu spôsobenú motorovým vozidlom stiahnite si tento ťahák : “Čo urobiť pri autonehode aby ste dostali odškodnenie od vinníka

 

     V životnom poistení je zákonom stanovená premlčacia lehota na nahlásenie poistnej udalosti v tvaní 4 rokov od vzniku poistnej udalosti, ale napr. pri riziku poistenie práceneschopnosti (PN) poisťovne upravujú v poistných podmienkych nahlásenie začiatku PN  do nejakej stanovenej doby napr. do 29 dní od začiatku PN-ky.

 

Ak tak poistený neurobí, môže dôjsť k zníženiu vyplatenia plnenia alebo dokoca jeho odmietnutiu, len preto, že poistený nedodržal lehotu uvedenú v poistných podmienkach.

 

C/ Nahláste poistnú udalosť správne.

 

     Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti asi nič tak nezamotá, ako zle vyplnené nahlásenie poistnej udalosti resp. v tomo hlásení uvedený popis ako sa  poistná udalosť stala. Niekedy aj jedno, len mimochodom napísané slovo, môže spôsobiť predlžovanie šetrenia a následné problémy s rýchlosťou vyplatenia plnenia alebo s plnením ako takým vôbec . 

 

     Napríklad:

 

     a)  Pri hlásení poistnej udalosti z PZP je podstatné aby sa zhodoval popis tejto udalosti všetkých účastníkov nehody, alebo aby bol správne urobený náčrtok poistnej udalosti z ktorého je zrejmé kto je vinník, ideálne ak si pri tom urobíme napr. aj fotky ak nie je privolaná polícia  a pod.

      b) Pri nahlásení poistnej udalosti z úrazu musí byt jasné že išlo o úraz. Každá poisťovňa má to čo je ňou vnímané ako úraz popísané v poistných podmienkach.  Napr. Hlásenie “zakopol som a zlomil som si nohu” ešte neznamená že ide o úraz. 

         Niekedy aj z  nášho pohľadu jednoznačný úraz môže byť poisťovňou vnímaný ako poistná udalosť ktorú mohla spôsobiť choroba a tá už nemusí byť poistením krytá.

     

      Pre správne nahláseni poistnej udalosti z úrazu si môžete zadarmo stiahnuť tento krátky ebook  : “ 7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze “ 

 

     c) Priložte k hláseniu poistnej udalosti všetky potrebné podklady, alebo ak si nejaké podklady dodatočne vyžiada poisťovňa doplňte ich čím skôr.

   Napríklad pre urýchlenie vyplatenia poistnej udalosti pri životnom poistení treba doložiť kópie všetkých lekárskych správ, prepúšťacích správ ak sme boli v nemocnici, lekárske správy o priebežných lekárskych  kontrolách ak ide o dlhší priebeh liečenia danej poistnej udalosti.

 

    d) Vypíšte správne tlačivo ktorým o vyplatenie plnenia žiadate.

    O plnenie z poistenia treba vždy požiadať spôsobom, ktorý  daná poisťovňa umožňuje, alebo vyžaduje . Väčinou je to elektronicky alebo na papierovom tlačive.

Dajte si jednoducho záležať aby ste vo formulári na nahlásenie poistnej udalosti  vypísali správne všetky kolónky:  osobné údaje , kontaktné údaje, číslo účtu kde sa má plnenia vyplatiť a po

 

Čo hovorí o rýchlosti vyplatenia poistnej udalosti zákon

 

Občiansky zákonník v § 797  odst.3 hovorí že:

“Plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeraný preddavok.”

 

   Z toho vyplýva na dĺžku samotného šetrenia poistnej udalosti  nie je zákonom stanovená lehota, ktorá sa môže hlavne u sporných udalostí ťahať kvôli dopĺňaniu podkladov šetrenia a pod. ( hlásenie z polície, lekárske správy, vyjadrenie SHMU u živelných udalostí…  )

Každopádne ak ide o jednoznačné poistné udalosti nemá poisťovňa dôvod šetrenie naťahovať.

   Zároveň ale ak šetrenie nie je ukončené do jedného mesiaca , môžeme podľa zákona žiadať poisťovňu o primeraný preddavok, treba však aktívne o to požiadať zo strany poisteného.

 

  Je však pravdou aj to, že niektoré poisťovne u vymenovaných poistných udalostí vyplácajú preddavok aj bez špeciálneho žiadania automaticky, hlavne pri životnom poistení. Napr. hneď po nahlásení úrazu ešte dokonca pred ukončením jeho liečenia .

Po ukončení šetrenia však už musí poisťovňa vyplatiť peniaze z poistnej udalosti najnekôr do 15 dní.

 

   Napríklad povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a plnenie škod z tohto poistenia rieši samostatný zákon :  Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla kde sa v §811 odst.7 hovorí tiež o tom že po okončení prešetrovania musí byť poistná udalosť vyplatená do 15 dní.

 

Ako urýchliť vyplatenie poistnej  udalosti

 

  • Pre  čo najrýchlejšie vyšetrenie poistnej udalosti je potrebné, aby bol poistený súčinný a dodal všetky  potrebné podklady.
  • Častokrát rýchlosť vyplatenia “stojí” práve na nedodaných podkladoch, ktoré poisťovňa od poisteného vyžiadala.
  • Dať si pozor na lehoty spojené s nahlásením a likvidáciou poistnej udalosti.
  • Dať si pozor na to ako nahlasujeme poistnú udalosť s dôrazom na popis poistnej udalosti.
  • Zaujímať sa o priebeh šetrenia a priebeh  likvidácie poistnej udalosti, hlavne ak sa po jej  nahlásení nič dlhšiu dobu ( napr. 14 dní ) nedeje.                                        Hlavne, ak ide o nekomplikované udalosti, kde je plnenie zrejmé a nie sú dôvody na najaké dlhé šetrenie . Môže sa stať, že sme prehliadli nejakú informáciu od poisťovne ktorá je dôležitá pre urýchlenie vyplatenia poistnej udalosti. Ak sa zaujímame môžeme tomu predísť.  Každá poisťovňa má svoje call centrá, kde sa môžeme o poistnej udalosti informovať, alebo sa obrátiť na sprostredkovateľa poistky.
  • Ideálne, ak už samotné uzatvorenie poistnej  zmluvy riešite z odborníkom, ktorý vám pomôže s výberom poistenia a potom  pomôže s najpodstatnejšími vecami ktoré su dôležité pre urýchlenie vyplatenia poistnej  udalosti.

Ak  potrebujete pomoc s poistením   som vám bezplatne k dispozícii, ak vyplníte kontaktný formulár. Rád sa vám budem venovať.

   Ak sa vám článok páčil, potešíte ma svojím lajkom tlačítkom pod článkom. :-) Alebo ho môžete zdieľať s priateľmi na Facebooku.

    Na odoberanie podobných článkov o financiách sa môžete prihlásiť cez žlté tlačítko  pod článkom alebo lajknite stránku jetoopeniazoch na Facebooku .

Stanislav Jendrišák

 

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

REFERENCIE

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie. čitaj ďalej

 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje investičné životné poistenie čítaj ďalej

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň čítaj ďalej

BC. Janka B. manažérka

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým čítaj ďalej

Michal V. Výpravca

 

Potreboval som vybaviť bezúčelovu hypotéku v konečnom dôsledku na budúcu čítaj ďalej

Peter H. Podnikateľ

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?