Tipy ako neprísť o peniaze vo finančných produktoch.

21 tipov AKO NEZABIŤ svoje PENIAZE

Stiahnite si ZADARMO tento  e-book.

Indexácia poistenia vám ochráni hodnotu poistného krytia

first-aid-1040283_1280.png Indexácia poistenia je ochrana

Aký má význam  indexácia životného, alebo majetkového poistenia?

Veľký, ak si uvedomíme o čom vlastne indexácia je a na čo má v rámci poistenia vplyv .

Čo je to vlastne indexácia poistenia ?

Indexácia poistenia je zvyšovanie poistných súm v súvislosti s infláciou ( rastom cien) . Indexácia však nie je zadarmo, s rastúcimi poistnými sumami rastie zároveň poistné, teda platba za poistku.

Stojí potom vôbec  za to indexovať poistenie?

     Hoci sa pri indexácii poistenia zvýši platba , tak na oplátku za to dostaneme, zvýšené poistné krytie, ktoré nám pomôže zachovať hodnotu poistného plnenia v čase poistnej udalosti.

Teda zachovanie dôvodu, kvôli ktorému sme sa pravdepodobne poisťovali. ( napr. dostatočne nahradiť svoje príjmy v čase zhoršeného zdravotného stavu)

 

     Idexáciu a jej vplyv na poistku môžeme rozdeliť na dve skupiny.

Indexáciu životného poistenia

a

indexáciu neživotného poistenia.

 

 

Indexácia životného poistenia

 

     Indexácia životného poistenia má zachovať tzv. reálnu hodnotu poistenia v súvislosti s infláciou. Ako postupne v čase rastú ceny a tým sa znižuje hodnota peňazí, tak by aj poistné sumy obsiahnuté v poistke časom strácali na hodnote.

   Indexáciou poistenia dosiahne klient to, že si jeho poistné krytie stále zachová pôvodnú hodnotu, hodnotu ako v čase uzatvorenia poistnej zmluvy.

Inak povedané napr. dnešných 1000 eur bude mať  inú ( nižšiu) hodnotu ( kúpyschopnosť) o 5, 10 alebo 20 rokov . Tzn. že za tisíc eur si v budúcnosti kúpime menej tovaru, alebo služieb ako dnes.

Indexácia poistenia však zabezpečí to aby sa poistná suma ( sumy) postupne zvyšovala a tak si poistenie zachovalo rovnakú, alebo dokonca vyššiu kúpyschopnú hodnotu, ako v čase uzatvorenia zmluvy .

 

     Indexácia životného poistenia je voliteľnou zložkou životného poistenia a tak je na klientovi poisťovne či si indexáciu pri uzatváraní zmluvy zvolí, alebo nezvolí.  Indexáciu poistenia si teda klient volí v čase, keď uzatvára poistnú zmluvu a na rozdiel od iných pripoistení je ťažké, alebo dokonca nemožné doplniť indexáciu do  životného poistenia neskôr počas trvania poistnej zmluvy. 

 

     Zvolenie indexácie v životnom poistení má určitú variabilitu. Prejavuje sa to tým, že poisťovňa vždy pri výročí poistnej zmluvy navrhne klientovi na aké sumy mu poistenie bude v ďalšom období indexované ( zvýšené poistné sumy a poistné) a je na klientovi, či danú indexáciu ( zvýšenie)  prijme, alebo odmietne.

 

Tzn. že  napriek tomu ak si klient pri uzatvorení poistnej zmluvy zvolí indexovanie poistky, môže sa  v danom čase, keď ku indexácii dôjde rozhodnúť, indexáciu neprijať a zvoliť si  tak, aby sa mu poistné sumy a teda aj poistné nezvyšovali.

 

Poisťovňa však môže mať napr. podmienku, že ak klient takto odmietne indexáciu dva krát  po sebe, tak indexácia v životnom poistení zaniká .

 

Hlavná výhoda indexácie životného poistenia

 

    Hlavnou výhodou indexácie životného poistenia je okrem zachovania hodnoty poistenia to, že k zvyšovaniu poistných súm  indexáciou dochádza bez skúmania zdravotného stavu poisteného. 

To znamená, že napriek tomu, ak by mal poistený zhoršený zdravotný stav, čo môže znamenať zvýšenú pravdepodobnosť plnenia poistnej udalosti z poistenia, tak poisťovňa indexáciou zvýši poistné sumy a neskúma zdravotný stav klienta.

 

    Alternatívou indexácie životného poistenia, teda ak by si poistený pri uzatváraní poistnej zmluvy nezvolil indexáciu môže byť to, že poistený v priebehu poistenia sám požiada o zvýšenie poistných súm, ale v takom prípade sa už skúma zdravotný stav poisteného.

A ak by už mal poistený v danom čase nejaké zdravotné problémy, tak poisťovňa nemusí žiadosť o zvýšenie poistných súm akceptovať, alebo môže prijať takéto zvýšenie poistných súm s obmedzeniami, alebo výlukami .

Pri  zvolenej indexácii poistnej zmluvy  sa poistený práve takémuto problému vyhne .

 

Príklad indexácie alebo vlastného zvýšenia poistných súm:

 

Klient môže sám po nejakom čase požiadať o zvýšenie poistných súm  napr. :

 

PN z 10 eur/ deň   na 15 eur/ deň

Invalidita  z 300 eur/ mesiac na 350 eur/ mesiac

Ku žiadosti o zvýšenie poistných súm musí poistený priložiť zdravotný dotazník, prípadne iné podklady dokladujúce zdravotný stav.

 

ale v priebehu trvania poistenia začal mať problény s chrbticou.

 

V takom prípade môže poisťovňa dané zvýšenie úplne  odmietnuť, alebo prijať zvýšenie poistného krytia s tým, že klientom žiadané zvýšenie poistných súm sa nebude týkať poistných udalostí spojených s chrbticou .

 

Na rozdiel od indexácie.

 

Kde zvýšenie poistných súm nie je podmienené dokladovaním zdravotného stavu.

 

Indexácia samozrejme neprebieha v tak skokovej zmene poistných súm, ale poistné sumy sa zvyšujú postupne z roka na rok, pretože indexácia viac menej kopíruje ročnú infláciu, ktorá sa spravidla pohybuje od cca 1 do 3%. Dokonca v niektorom z poistných produktov je možné priamo si zvoliť indexáciu napr. 3% alebo 5% .

 

Tak,

 

pri idexovaní poistných súm PN a Invalidity uvedených  v príklade by došlo v rámci jedného roka menšiemu  zvýšeniu.

 

Napr. po prvom roku poistenia

PN z 10 eur na  cca 10,10 eur až 10,30 eur

Invalidita z 300 eur na cca  303 eur až 309 eur

 

Samozrejme  indexáciou z roka na rok by poistné sumy narástli  postupne do vyšších súm .

 

Ak vám záleží na tom, aby vaše si poistenie zachovalo stále reálnu hodnotu odporúčam indexáciu si zvoliť. Človek nikdy nevie, čo sa mu môže z pohľadu zdravia stať.

Poistenie by nám malo v takom prípade  priniesť dostatok peňazí, aby sme takúto situáciu dokázali finančne prekonať.

 

Každopádne vždy máte možnosť indexovanie vašej poistnej zmluvy v čase neprijať, odmietnuť.

 

 

Indexácia neživotného poistenia

 

   V tzv. neživotnom poistení, v tomto prípade pri poistení nehnuteľností ( domov, bytov, rekreačných nehnuteľnotí)  je indexácia viac menej automatickou súčasťou poistnej zmluvy.

 

Tzn. indexácia pri poistení nehnuteľností už spravidla nie je voliteľnou zložkou poistenia, ako je tomu v životnom  poistení.

Ale ak je napriek tomu indexácia ešte v niektorých zmluvách poistenia nehnuteľnost voliteľná ,odporúčam indexáciu poistenia nehnuteľnosti si radšej zvoliť. 

 

Dôvod ?

 

Hodnota nehnuteľosti je oceniteľná a nehnuteľnosti by mali  byť poistené na aktuálnu hodnotu a teda poistná suma my mala byť vždy vo výške hodnoty poistenej nehnuteľnosti. 

 

Ceny, hodnoty  nehnuteľností v čase spravidla rastú a v prípade neindexovania poistnej zmluvy by dochádzalo k tzv. podpoisteniu tým, že poistná suma by ostávala nižšia, ako rastie hodnota danej nehnuteľnosti.

 

Asi najzrozumiteľnejšie je to uviesť na reálnom príklade z praxe.

 

Dom v roku 1995 bol ohodnotený na 300 000 korún. ( cca 10 000 eur) Ten istý dom ktorý prešiel plnou  rekonštrukciou bol v roku 2018 aj vzhľadom na rast cien nehnuteľností ohodnotený na sumu 140 000 eur.

 

Teda hodnota tohto domu postupne  za tie roky narástla   niekoľkonásobne. Ak by poistenie domu nebolo indexované, tak pôvodná hodnota by bola v roku 2018 zlomkom jeho aktuálnej hodnoty a dom by bol výrazne tzv. podpoistený o viac ako 90%.

 

 

     Podpoistenie má za dôsledok krátenie poistného plnenia zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti . Tzn. v prípade poistnej udalosti by poistený dostal menej peňazí za vzniknutú škodu, ako by dostal v prípade, ak by bola nehnuteľnosť poistená na správnu  poistnú sumu.

V uvedenom príklade by išlo o krátenie plnenia až  o viac ako 90%.

 

Ďalším dôvodom na zvýšenie poistnej sumy nemusí byť samotný prirodzený rast cien nehnuteľností, ale  môže ním byť, ak sa zvýši hodnota nehnuteľnosti napr. jej rekonštrukciou.

 Vtedy je tiež dôležité prehodnotiť poistnú sumu, pretože väčšinou ide o skokový nárast hodnoty nehnuteľnosti.  Vtedy  indexácia nezohráva viac menej  žiadnu rolu a  poistnú zmluvu treba prepracovať.

Každopádne je dobré z času na čas si pozrieť svoju poistku nehnuteľnosti a ubezpečiť sa, že máme správne nastavenú poistnú sumu v súlade s hodnotou nehnuteľnosti .

 

Ak  potrebujete poradiť s vašim poistením  som vám bezplatne k dispozícii, ak vyplníte kontaktný formulár. Rád sa vám budem venovať.

   Ak sa vám článok páčil potešíte ma svojím lajkom tlačítkom pod článkom. :-)

    Na odoberanie podobných článkov o peniazoch sa môžete prihlásiť cez žlté tlačítko  pod článkom .

 

 

7 tipov ako dostať peniaze z poisťovne pri úraze

E-book vám pomôže získať peniaze z poisťovne v prípade vášho úrazu.

Finanční experti

ha-1 web 2.jpg

Ing. Monika Janíčková Hanzesová
jetoopeniazoch@jetoopeniazoch.sk

Kontaktný formulár

Do kedy budú také nízke úroky v bankách ?

Referencie

Potrebovala som vyriešiť financovanie kúpy nehnutelnosti a zároveň nejaké životné poistenie.

Zatiaľ som nikdy predtým  neskúšala podobnú službu pretože som to nepovažovala za potrebné. Ale po skúsenosti s p. Jendrišákom som zmenila názor a podobné služby budem určite využívať. V blízkej budúcnosti by som rada využila ďalšiu službu a to - sporenie. 

Našou spoluprácou som dosiahla vybavenie a schválenie hypotekárneho úveru spolu s dofinancovaním finančných prostriedkov na prerábku nehnutelnosti. 

Najviac si vážim ochotu, odbornosť, skvelý prístup a riešenia ktoré pomohli k bezproblémovej kúpe bytu.

So službami p. Ing. Jendrišáka som bola nadmieru spokojná a určite posuniem svoju skúsenosť ďalej. 
 

Darina Hornáčková plánovačka výroby

 

Ďakujem za čas

Ešte som sa chcel spýtať že ak mi  zrušia tú poistku, mali by mi vyplatiť aj chirurgický zákrok? Mám ho zahrnutý poistke.

Prečítal som email a vrele ďakujem za pomoc

Super radca.. nie chamtoš

parada

ešte raz ďakujem

Rudolf z Facebooku

Potrebovala som vyriešiť refinancovanie spotrebných úverov + hypotéku na rozostavanú stavbu rodinného domu. Skúšala som to riešiť najskôr z iným poradcom, ale výsledok bol veľmi negatívny, preto som sa obrátila na základe referencií na skúsenejších.

Spoluprácou s pánom Jendrišákom a pani Janíčkovou Hanzesovou  som dosiahla schválenia hypotéky a refinancovanie starých pôžičiek.

Na našej spolupráci si najviac cením odbornosť a vynikajúca znalosť v oblasti financii. Skvelý prístup a poradenstvo. Riešenie aj tam kde som myslela ,že to už nemá iné východisko.Služby pána Jendrišáka a pani Janíčkovej Hanzesovej   by som určite odporučila a už som tak aj urobila. 

 

Gabriela M. projektová manažérka

     Potreboval som sa poradiť či mám dobre nastavené moje IŽP pre zdravie a dôchodok od poisťovne Wustenrot, ktoré som pred pár rokmi uzatvoril s jedným poistným poradcom.
     Pán Jendrišák mi pomohol zorientovať sa v poistke ,a spraviť určite zmeny v percentualnom rozdeleni prostriedkov do fondov.
     Cením si ochotu,  odborné zhodnotenie mojej poistky a odporúčania ktoré mi potvrdili správnosť v poistení pokračovať. 
    Škoda že z dovodu diaľky nebol osobny kontakt,ale aj telefonicky kontakt bol postačujuci na to aby som sa zamyslel a urobil určite zmeny v poisteni.
     Služby pána Jendrišáka by som určite odporučil.

Marián R.

Potrebovali sme vybaviť hypotekárny úver na rekonštrukciu rodinného domu a zároveň aj rozumné životné poistenie pre manžela a deti. 

Najskôr sme hypotekárny úver skúšali vybavovať sami osobne, ale vo viacerých inštitúciách sme dostali rovnakú odpoveď:,, Nejde to". ,,Je to komplikované". ,,Nemáte nárok". Tak sme to vzdali. 

Až na odporúčanie známeho sme kontaktovali p. Ing. Jendrišáka. Vďaka odbornej znalosti a dlhoročným skúsenostiam bolo zrazu všetko reálne. Pri vzájomnej spolupráci sme dosiahli naozaj skvelé výsledky. Uzavreli sme v pohodlí domova poistenie, ktoré pokrýva to najdôležitejšie a zároveň jeho výška nenarúša náš rodinný rozpočet. A hypotekárny úver? Super. Peniažky už máme na účte, čo dodať.

Služby finančného poradcu sme využili prvý krát a určite nie posledný. Naozaj skvelý prístup, znalosť v oblasti financií, rýchle vybavenie hypotekárneho úveru, porovnanie poistenia viacerých inštitúcií a výber najvýhodnejšieho. Nás to nestalo ani trochu času ( až na podpísanie úveru v banke) a ani peňazí navyše.

So všetkým sme boli spokojní a služby p. Ing. Jendrišáka určite odporúčame.

BC. Janka B. manažérka t.č. na MD

 

Hľadal som čo najlepšiu možnosť sporenia pre moje deti. Pred tým mali založené stavebné sporenie, ale časom už bolo nevýhodné. Nevedel som sa zorientovať vo finančných produktoch, tak som sa obrátil na pána Ing. Jendrišáka.

Dohodli sme si stretnutie, kde mi podrobne vysvetlil  čo bude najlepšie. S jeho pomocou som si z pohodlia domova otvoril účet a začal sporiť do ETF fondov. Pri daľšom stretnutí sme vyriešili refinancovanie úveru a pomohol mi nastaviť ll. a lll. pilier. 

Prekvapil ma širokým záberom vedomostí v oblasti financií a ochotou pomôcť. 

Služby p. Ing Jendrišáka určite odporúčam.

Michal V Výpravca

Hlásenie poistnej udalosti z úrazu

Máte správne nastavený 2 pilier ?

3.pilier.Komu sa oplatí ?

Návod ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Ktoré sporenie pre deti je výhodné?

7  TIPOV AKO UŠETRIŤ na SVOJEJ HYPOTÉKE

7 efektívnych ciest ako ušetriť na nákladoch za svoju hypotéku.

Ako neplatiť banke za svoju hypotéku zbytočne veľa .

Stiahnite si zadarmo tento e-book  a zistite ako na to .